PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 13--20
Tytuł artykułu

Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych

Warianty tytułu
Evolution and Adaptation Capability of Strategic Alliances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Alianse są uważane za jeden z ważnych instrumentów tworzenia i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej. W celu dywersyfikacji dostępu do zasobów partnerów firmy wysoko-innowacyjne coraz częściej zawiązują portfele aliansów. W artykule zostaje podjęta próba zbadania ewolucji pojęcia i motywów charakterystycznych dla zawiązywania obu typów współpracy. Używając podejścia eksploracji i eksploatacji, wyniki zostają zaprezentowane w formie modelu portfela aliansów, który egzemplifikuje szereg form partnerstwa zależnych od etapu łańcucha wartości. Bazując na wynikach badań dotyczących luki konkurencyjnej, strategia pojedynczego aliansu jest korzysta dla nowopowstających działalności typu start-up, czy też dla zwiększenia komercjalizacji badań naukowych prowadzonych przez ośrodki akademickie. Z kolei strategia portfela aliansów umożliwia dużym polskim przedsiębiorstwom możliwość równoważenia decyzji biznesowych pomiędzy inwestycje w aktywa w trakcie rozwoju, a eksploatację aktywów już rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)
EN
The alliances are considered an important element in creating and maintaining competitive advantage. In order to diversify access to partners resources entering into alliance portfolios by highly innovative companies is becoming increasingly frequent. The article attempts to explore the evolution of a concept and the motives specific to both types of cooperation. Using the exploration and exploitation approach the results are presented in an alliance portfolio model, which exemplifies a range of partnership forms depending on a stage of the value chain. Based on findings of the competitive gap studies, the strategy of single alliance is beneficial for newly emerging start-ups or academic centres willing to increase commercialisation of its research. On the other hand, the strategy of alliance portfolios enables to the established Polish companies for vacillation of the business decisions between investments into developing assets and exploitation of the existing assets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] BAUM J.A.C., CALABRESE T., SILVERMAN B.S., Don't Go It Alone: Alliance Network Composition and Start-ups' Performance in Canadian Biotechnology, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No. 3.
 • [2] BAUMGARDEN P., NICKERSON J., ZENGER T.R., Sailing into the Wind: Exploring the Relationships among Ambidexterity, Vacillation, and Organizational Performance, "Strategic Management Journal" 2012, Vol. 33, No. 6.
 • [3] CONTRACTOR F.J., LORANGE P. (red.), Cooperative Strategies and Alliances, Elsevier Science Ltd., Amsterdam 2002.
 • [4] CYGLER J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • [5] CYGLER ]., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • [6] CZAKON W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 • [7] CZAKON W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [8] DOZ Y.L., HAMEL G., Alianse strategiczne: sztuka zdobywania korzyści przez współpracę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • [9] ENGERT O., SINGH N" Generics and Big Pharma. Time for a New Relationship, McKinsey&Company 2006.
 • [10] GORYNIA M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 • [11] GORYNIA M., JANKOWSKA B" Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 • [12] GORYNIA M., KOWALSKI T., Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista" 2013, nr 4.
 • [13] GULATI R., Managing Network Resources. Alliances, Affiliations and Other Relational Assets, Oxford University Press, New York 2007.
 • [14] HESS A.M., ROTHAERMEL F.T., When are Assets Complementary? Star Scientists, Strategic Alliances, and Innovation in the Pharmaceutical Industry, "Strategic Management Journal" 2011, Vol. 32, No. 8.
 • [15] JANKOWSKA B., Konkurencja czy kooperacja? "Ekonomista" 2009, nr 1.
 • [16] JANKOWSKA B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012.
 • [17] KOZA M.P., LEWIN A.Y., The Co-evolution of Strategie Alliances, "Organization Science" 1998, Vol. 9, No. 3.
 • [18] KRUPSKI R" NIEMCZYK J., STAŃCZYK-HUGIET E" Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • [19] MACNEIL I.R., Reflections on Relational Contract Theory after a Neoclassical Seminar, [w:] COLLINS H., CAMPBELL D., WIGHTMAN J. (red.), The Implicit Dimensions of Contract, Hart Publishing, Oxford 2003.
 • [20] MARCH J.G., Exploration and Exploitation in Organizational Learning, "Organization Science" 1991, Vol. 2, No. 1.
 • [21] NIEMCZYK J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • [22] REUER J.J., PARK K.M., ZOLLO M" Experimental Learning in International Joint Ventures, [w:] CONTRACTOR F.J., LORANGE P. (red.), Cooperative strategies and alliances, Elsevier Science Ltd., Amsterdam 2002.
 • [23] ROMANOWSKA M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • [24] ROMANOWSKA M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • [25] ROTHAERMEL F.T., DEEDS D.L., Exploration and Exploitation Alliances in Biotechnology: A System of New Product Development, "Strategic Management Journal" 2004, Vol. 25, No. 3.
 • [26] STAŃCZYK-HUGIET E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • [27] SULEJEWICZ A., Joint Ventures in Poland: 1986-1990, RIDE Working Paper No. 4, Warsaw 1992.
 • [28] SULEJEWICZ A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • [29] SZNAJDER A. (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [30] ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • [31] WESSMER U., Alliance Portfolios: A Review and Research Agenda, "Journal of Management" 2010, Vol. 36, No. 1.
 • [32] WESSMER U., DUSSAUGE P., Network Resource Stocks and Flows: How do Alliance Portfolios Affect the Value of New Alliance Formations? "Strategic Management Journal" 2012, Vol. 33, No. 7.
 • [33] YOSHINO M.Y., RANGAN U.S., Strategic Alliances - An Entrepreneurial Approach to Globalization, Harvard Business School Press, Harvard 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.