PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 30--37
Tytuł artykułu

Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
The Effectiveness of Project Management in Fundamental Local Government Units in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje publiczne, coraz częściej podejmują próby realizacji przedsięwzięć nakierowanych na doskonalenie swoich wewnętrznych działań. Konsekwencją wzrostu presji na zmiany we wnętrzu jednostek administracji publicznej oraz dynamiki otoczenia jest pojawienie się zapotrzebowania na działania o charakterze unikalnym i jednorazowym, w przypadku których znajomość metod zarządzania projektami staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Obserwowany wzrost znaczenia koncepcji zarządzania projektami w procesach zarządzania podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce powoduje, że istotne staje się pytanie o poziom skuteczności realizacji tego typu przedsięwzięć. Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na tak zarysowany problem badawczy, celem artykułu uczyniono przedstawienie wyników postępowania badawczego nad skutecznością zarządzania projektami w podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Public organizations, are attempting to implement projects aimed at improving internal operations. Consequence of the increased pressure on the changes in the interior of the public administration and the dynamics of the environment is the emergence of demand for unique activities, where the knowledge of the methods of project management is becoming a key success factor . The observed increase of the importance of the concept of project management within basic units of local government in Poland makes it important to evaluate the level of effectiveness of the implementation of such projects. In an attempt to answer the outlined researchers problem, purpose of the article is to present the results of the research on the effectiveness of project management in the basic units of local government in Poland. The obtained results show the level of project management effectiveness in local government units in Poland is low. As a result, the growing importance of project management in the functioning of the local government units in Poland, while a low level of effectiveness to date practices in this field, tends to take the search for a new approach to project management in the surveyed units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] BANDARZEWSKI K., CHMIELNICKI P., KISIEL W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 • [2] Badanie satysfakcji obsługi interesariuszy w urzędach Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce, PENTOR, 2010.
 • [3] BŁAŚ A., BOĆ J., JEŻEWSKI ]., Administracja publiczna, Wydawnictwo Kolonia Limited, Poznań 2003.
 • [4] BOĆ J., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław2007.
 • [5] CIEŚLAK S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • [6] DOLATA M., Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Createspace, New York 2013.
 • [7] GUS, Rocznik Statystyczny Województw, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012
 • . [8] FILIPEK J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne (część I), Wydawnictwo Zakamycze, Wrocław 2003.
 • [9] HAUSNER J. (red.), Administracja publiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [10] IZDEBSKI H., KULESZA M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 • [11] JAROSZYŃSKI M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990.
 • [12] JOHN P., Local Governance in Western Europe, British Library Cataloguing-in-Publication Data, London 2001.
 • [13] KRZAKIEWICZ K., CYFERT S., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • [14] LEOŃSKI Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań, [w:] TARNO J.P., SIENIUĆ M" SULI- MIERSKI J" WYPORSKA J" Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [15] ŁĘTOWSKI J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 • [16] MARKOWSKI T., BANACHOWICZ B" Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 4.
 • [17] MAURER H., Ogólne prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • [18] NOWAK J.E, Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • [19] MOŻDZEŃ-MARCINKOWSKI M" Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wydawnictwo Zakamycze, Wrocław 2006.
 • [20] NYKIEL W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • [21] OCHENDOWSKI E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2006.
 • [22] OLEJNICZAK-SZAŁOWSKA E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12.
 • [23] PAWLAK M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [24] PETERS B.G., Institutional Theory in Political Science, Li- brary of Congress Cataloging-in-Publication Data, New York 2005.
 • [25] RABSKA T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] STAROŚCIAK J., System prawa administracyjnego, t. 1, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1977.
 • [26] RADWANOWICZ ]., Administracja publiczna i prawo administracyjne, [w:] CHMAJ M. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
 • [27] SŁUGOCKI J., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • [28] SUSNIEN D., Synergy and Strategie Value of Organisation - Stakeholders Relationships, Economies and management, "Olsztyn Economie Journal" 2008, Vol. 7, No. 1.
 • [29] SZOSTEK D. (red.), E-administracja prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2009.
 • [30] TARNO J.P., SIENIUĆ M., SULIMIERSKI }., WYPORSKA J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [31] WAJGNER M., Prawo i postępowanie administracyjne, Wydawnictwo REA, Warszawa 2003.
 • [32] WYKRĘTOWICZ S., Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2008.
 • [33] ZIELENIEWSKI J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • [34] ZIELIŃSKI E., Administracja rządowa w Polsce, Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.