PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 2--13
Tytuł artykułu

Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 1)

Warianty tytułu
Consumer Ethnocentrism on the Globalised Market - Factors and Processes of Forming (part 1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przeprowadzono pogłębione studia teoretyczno-koncepcyjne zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Rozróżniono różne obszary przejawów postaw etnocentrycznych ze szczególnym uwzględnieniem etnocentryzmu społecznego, gospodarczego, handlowego oraz konsumenckiego. Przedstawiono mechanizm kształtowania etnocentryzmu konsumenckiego oparty na dwóch siłach napędowych - sile innowacji oraz sile tradycji. Autorzy wprowadzili pojęcie ksenocentryzmu konsumenckiego, będącego wyrazem preferowania w zakupach i konsumpcji produktów (marek) zagranicznych. Efektem rozpatrywania etnocentryzmu konsumenckiego w układzie zmian jego poziomu nasilenia jest rozróżnienie kilku przedziałów (ultraetnocentryzm, silny etnocentryzm, średni i umiarkowany), które odniesiono do skali punktowej w metodzie CETSCALE. Zaproponowano także rozbudowany system identyfikatorów produktów krajowych i produktów zagranicznych. W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji wyboru produktu o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Odwzorowaniem całego procesu jest 8-stopniowy model - algorytm przemiany stanu "nieświadomości kraju pochodzenia produktu" w ostateczną, świadomą decyzję zakupu produktu. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie determinant wyboru produktu według jego miejsca pochodzenia, które to czynniki podzielono na kilka grup, w tym czynniki stymulujące wybór produktów krajowych (jako przejaw postaw etnocentrycznych konsumenta) oraz czynniki destymulujące takie decyzje. W zakończeniu rozważań scharakteryzowano wpływ etnocentryzmu/ksenocentryzmu konsumenckiego na marketingowe strategie przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the conceptual background of consumer ethnocentrism phenomenon. The authors identify distinct areas in which ethnocentrism can be recognized: social, economic, commercial and consumer. Also the mechanism of ethnocentric tendencies formation is explained with special focus on innovation and tradition. The authors introduce the notion of xenocentrism being the preference toward the imported foreign made products. The paper identifies the divergent levels of ethnocentrism (ultraethnocentrism, strong, moderate and weak) which is reflected in scores obtained on CETSCALE. The paper also suggests the system for consumer identification of foreign vs domestic products. It concentrates on consumer decision making process with regard product origin. The Authors have identified a sequential 8-stage process of consumer transformation from unawareness to fully informed stage of product origin. Special emphasis is put on identification of determinants of consumer choice in terms of geographical origin of the product. The identified determinants are clustered into groups according to their positive and negative influence on consumer decision making process with regard to product origin. Also, the authors attempt answering the question of influence of the above findings on marketing strategies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Bibliografia
 • Barska, A. (2011). Marka w ekspansji na rynki zagraniczne. Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty. ZN USz, 660.
 • Bartosik-Purgat, M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: PWE.
 • Baruk, A.I. (2008). Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania. Toruń: Wyd. "Dom Organizatora".
 • Bawa, A. (2004). Consumer Ethnocentrism: CETSCALE: Validation and Measurement of Extent. Vikalpa, 29 (3).
 • Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Bogle, J.C. (2009). Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu, życia. Warszawa: PTE.
 • Burgiel, A. (2010). Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów. Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty. ZNUSz, 594.
 • Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
 • Chinen, K. (2010). Relations among Ethnocentrism, Product Preference and Government Policy Attitudes: A Survey of Japanese Consumers. International Journal of Management, 27.
 • Falkowski, A., Rożnowski, B. i Witkowski, T.W. (1996). Etnocentryzm konsumencki - nowe wyzwanie dla marketingu (cz. 1 i 2). Marketing i Rynek, (3 i 4).
 • Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE.
 • Gregory, M. (2013). Zmiany w procesie zakupowym konsumenta. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. ZNUSz, 32.
 • Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, (1).
 • Karcz, K. i Kędzior, Z. (1999). Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. Katowice: CBiE, AE w Katowicach.
 • Khan, M.N. i Rizvi, S.R. (2008). Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers. The ICFAI Journal of Consumer Bahaviour, III (1).
 • Kowalska, M. (2012). Rola ekonomii behawioralnej i psychologii poznawczej w wyjaśnianiu zachowań konsumentów. Handel Wewnętrzny, (Maj-Czerwiec).
 • Lampert, I. i Jaffe, E.D. (1999). A Dynamic Approach to Country-of-Origin Effect. European Journal of Marketing, 32 (1/2).
 • Lizurej, A. (2009). Czy życie w erze postmodernizmu wymusza postawy i zachowania konsumpcyjne? W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: SGH.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i Rozwój, (1).
 • Netemeyer, R., Durvasula, S. i Lichtenstein, D.R. (1991). A Cross-national Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 28.
 • Oczkowska, R. (2008). Kształtowanie marki w marketingu międzynarodowym. W: J.W. Wiktor, R. Oczkowska i A. Żbikowska. Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
 • Rak, M. (2011). Etykieta jako nośnik informacji nie zawsze prawdziwej. Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty. ZN USz, 662.
 • Ruta, K. i Wysocki, M. (2012). Polskie marki w świecie. Gospodarka Międzynarodowa, (3).
 • Sharma, S., Shimp, T. i Shin, J. (1995). Consumer Ethnocentrism. A Test of Antecedents and Moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (1).
 • Shimp, T.A. i Sharma, S. (1987). Consumer Etnocentrism. Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3).
 • Staniszewski, M. (2009). Konsumenci z trzeciej fali. Marketing w Praktyce, (2).
 • Szromnik, A. (1998). Etnocentryzm konsumencki jako zjawisko społeczne: problem badawczy. W: Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Szromnik, A. i Figiel, A. (1997). Etnocentryzm konsumencki jako bariera rozwoju wymiany handlowej. W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2012). Potrebitelskij etnocentryzm - ekonomiczeskij patriotyzm kak determinanta razwitija mieżdunaroduovo towarooborota. Prakticzieskij Marketing, (7).
 • Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2013a). Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody SETSCALE. Konsumpcja i Rozwój, (1).
 • Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2013b). Etnocentryzm konsumencki w świetle badań CETSCALE - studium porównawcze Polska - Słowacja. Handel Wewnętrzny, (Styczeń-Luty).
 • Thomke, S. i von Hippel, E. (2004). Klienci w roli innowatorów. Harvard Business Review, (Czerwiec).
 • Zięba, K. (2007). Zastosowanie metody IAT oraz CETSCALE do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty. ZNUSz, 473.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.