PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności | 217--231
Tytuł artykułu

Zielona księga - odrabianie lekcji po kryzysie

Autorzy
Warianty tytułu
The Green Paper - Homework after the Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja wad, niedoskonałości i problematycznych kwestii związanych z rewizją sprawozdań finansowych, ujawnionych w czasie ostatniego kryzysu finansowego oraz po nim. Autorka analizując akty prawne, oficjalne publikacje Wspólnot Europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej księgi. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu), dokumenty regulujące pracę biegłych rewidentów oraz teksty artykułów i publikacji naukowych z tego zakresu powstałe w latach 2008-2012 przedstawia wyzwania, z jakimi spotyka się obecnie audyt zewnętrzny. Opracowanie prezentuje zagadnienia tematycznie, dzieląc je na te związane z: luką informacyjną oraz luką oczekiwań, konkurencją na rynku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, próbami ujednolicenia standardów i nadzoru, badaniem sprawozdań finansowych w czasach kryzysu oraz komitetem audytu. Podstawowym wnioskiem płynącym z opracowania jest stwierdzenie, że przywrócenie zaufania do audytu finansowego oraz jego dalszy rozwój wymaga: ciągłej dyskusji we wszystkich środowiskach związanych z audytem, systematycznego wdrażania wspólnie wypracowanych rozwiązań oraz szerzenia w mediach dobrego wizerunku audytu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the disadvantages, shortcomings and problematic issues related to the auditing of the financial statements, highlighted by the recent financial crisis and after it. The author analyzed legislation, official publications of the European Communities (with particular emphasis on the Green Paper. Audit policy: lessons learned from the crisis), the documents governing the work of auditors and texts of articles and scientific publications in this field written in the period 2008-2012. The article presents issues thematically, dividing them into those related to: information gap and the gap of expectations, competition in the market of auditors, attempts to harmonize standards and supervision, audit of financial statements in times of crisis and the audit committee. The main conclusion of the study is that restoring confidence in the financial audit and its further development requires: a continuous discussion in all environments related to the audit, the systematic implementation of solutions and spreading the positive image of the audit. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Andrzejewski M. (2011), System rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 62 (118).
 • Andrzejewski M. (2011), Quo vadis, Auditing? (artykuł dyskusyjny), Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, nr 2/5/2011.
 • Berent T., Lejkowski L. (2010), Audyt oczami użytkowników - wyniki badania ankietowego, Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, nr 1/2/2010.
 • Dobija D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 59 (115).
 • Dziawgo D. (2011), "Nowe" sprawozdanie finansowe - głos w dyskusji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 62 (118).
 • Fiedziuk L. (2010), Badanie sprawozdania finansowego w czasie recesji. Wybrane zagadnienia, Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, nr 4/11/2010.
 • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej - tekst jednolity dostępny na stronie www.kibr.org.pl
 • Król-Stępień M. (2012), Ocena przydatności Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu systemów informacyjnych rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 66 (122).
 • Lachowski W.K. (2010), Audyt na rozstaju dróg (artykuł dyskusyjny), Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, nr 4/11/2010.
 • Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania z Zielonej Księgi (OMF, 2010) - tekst jednolity dostępny na stronie www.mf.gov.pl
 • Sawicki K. (2011), Wybrane kierunki doskonalenia audytingu w XXI wieku z uwzględnieniem Zielonej Księgi Komisji Europejskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 62 (118).
 • Smejda-Rosfoniec A. (2009), IX Doroczna Konferencja Audytingu (Sprawozdanie z obrad), Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP Warszawa, nr 1/2/2009.
 • Smejda-Rosfoniec A. (2010), X Doroczna Konferencja Audytingu, Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa; nr 1/2/2010.
 • Smejda-Rosłoniec A. (2011), XI Doroczna Konferencja Audytingu, Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, nr 1/2/2011.
 • Szewc M (2009), Specyfika badania sprawozdań finansowych w dobie kryzysu, Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, nr 2/5/2010.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 z 2009 r., poz. 649) (UoBR, 2009).
 • Zielona Księga Komisji Europejskiej. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte Z kryzysu (tekst mający znaczenie dla EOG) (ZK, 2010) - tekst jednolity dostępny na stronie www.mf.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.