PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności | 265--280
Tytuł artykułu

Zarządzanie kosztami a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Cost Management and Cost Accounting of Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Finansowe sukcesy przedsiębiorstwa determinują między innymi koszty. Stąd też w dziedzinie zarządzania wyodrębnił się obszar określany jako zarządzanie kosztami. Celem opracowania jest zaprezentowanie zagadnienia zarządzania kosztami. Przedstawia systemy rachunku kosztów, które znajdują zastosowanie w operacyjnym zarządzaniu kosztami oraz te, które zapewniają strategiczne zarządzanie kosztami. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych i innych autorów stwierdzono, że stosowany przez polskie jednostki gospodarcze rachunek kosztów zapewnia jedynie zarządzanie kosztami na poziomie operacyjnym, ponieważ jest to przede wszystkim rachunek kosztów pełnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial success of the company is determined among other things costs. Therefore, in the field of management has identified an area referred to as cost management. The aim of this paper is to present the issues of cost management. This paper presents cost accounting systems, which are used in the operating cost management, as well as those that provide strategic cost management. Based on their own studies and other authors found that used by the Polish business units costing only provides cost management at the operational level, because it is primarily an absorption costing. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Biernacki M., Kowalak R., Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Blaik P. (2001), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2000), Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania, [w:] Rachunkowość zarządcza, W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, PWE, Warszawa.
 • Gmińska R. (2011), Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej - wyniki badań, [w:] Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości, (red.) A. Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 10.
 • Gmińska R. (2009), Integracja odmian rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządcze], [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, (red.) E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław.
 • Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Januszewski A., Gierusz J. (2004), Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 19 (75), SKwP, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1997), Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, ODDK, Gdańsk.
 • Jarugowa A. (1999) Wprowadzenie do systemów rachunku kosztów i wyników, [w:] Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Absolwent, Łódź.
 • Kaplan R.S., Atkinson A.A. (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Karmańska A. (2007), Zakończenie, [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, (red.) A Karmańska, DIFIN, Warszawa.
 • Karmańska A. (2007), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, (red.) A Karmańska, DIFIN, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość w systemie zarządzania, [w:] Zarządcze aspekty rachunkowości, (red.) T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2003), Rachunek kosztów jakości, [w:] Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 • Kotapski R. (2001), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
 • Kowalak R. (2010), Logistyka we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, M. Biernacki, R. Kowalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Monden Y., Lee J. (1993), How a Japanese Auto Maker Reduces Costs, "Management Accounting", August.
 • Mowen M.M., Hansen D.R. (2011), Introduction to Cost Accounting, South-Western, Cengage Learning.
 • Nita B. (2008), Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, [w:] Strategiczna rachunkowość zarządcza, (red.) E. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Nowak E.(2006), Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., Zarządzanie strategiczne http://www.wspiz.edu.pl/resources/strategia+transp-+2003_wersja+skrocona.ppt?rid=9874
 • Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Radek M., Schwarz R. (2000), Zmiany rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 1(57), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 1.
 • Sobańska I. (2003), Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, (red.) I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Stenzel C., Stenzel J. (2003), Essentials of cost management, John Wiley and Sons, New Jersey.
 • Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tricker R.I. (1989), The management accountant as strategist, "Management Accounting", December.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.