PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 18--26
Tytuł artykułu

Inulina jako produkt spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny i energetyczny

Warianty tytułu
Inulin as Product a Food, Feed, Pharmaceutical, Cosmetic and Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy omówiono charakterystykę chemiczną i fizyczną inuliny, źródła jej pozyskiwania, metabolizm związku, zastosowanie i znaczenie użytkowe: dietetyczne, probiotyczne, w technologii żywności, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, w gorzelnictwie, przemyśle paszowym i energetycznym oraz w ochronie środowiska przyrodniczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, chemical and physical characteristics of inulin, the sources of preparation, the metabolism of the compound, the use and importance of utility: dietary prebiotic, in food technology, pharmaceutical, cosmetic, in distilling, the feed industry, and energy and protecting the natural environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Bibliografia
 • [1] Jędrzejkiewicz K., Florowska A. (2007) Stabilność i jakość bezcholesterolowych, niskotłuszczowych emulsji majonezowych zawierających inulinę. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (54), 346-359.
 • [2] Modzelewska-Kapituła M., Kłębukowska L., Kornacki K. (2008) Wpływ inuliny TEX! i HPX na lepkość pozorną i wartość ph jogurtów produkowanych metodą termostatową Acta Agrophysica 11(3), 693-701.
 • [3] Castor L. (2011) Inulina: Polisacárido con interesantes beneficios a la salud humana у con aplicación en la industria farmacéutica. Infarmate, 7 (27), 99-106, www. infarmate.org.mx.
 • [4] Cieślik E., Gębusia А. (2011) Żywność funkcjonalna z dodatkiem fruktanów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(75), 27-37.
 • [5] Nowak A., Klimowicz A., Bielecka-Grzela S., Piechota M. (2012), Inulina - cenny składnik żywieniowy. Annales Academiae Medicae Stetinensis 58(1), 62-65.
 • [6] Kubik C., Piasecka K. Anyszka A. (2006) Polifruktany i fruktooligosacharydy (FOS) - występowanie, otrzymywanie i zastosowanie. Biotechnologia 2(73), 103-116.
 • [7] Roberfroid M.B. (2007) Inulin - type fructans: Functional food ingredients. J. Nutr. 137 (11) Suppl, 2493-2502.
 • [8] Gramza-Michałowska A., Górecka D. (2009), Wykorzystanie inuliny jako dodatku funkcjonalnego w technologii produkcji potraw. Bromat. Chem. Toksykol., 42 (3), 324-328.
 • [9] Glibowski P., Bukowska A. (2011) The effect of pH, temperature and heating time on inulin chemical stability. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 10(2), 189-196.
 • [10] Panchev I., Delchev N., Kovacheva D. Slavov A. (2011) Physicochemical characteristics of inulins obtained from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Eur. Food Res. Technol. 233, 889-896.
 • [11] De Gennaro S., Birch G.G., Parke S.A., Stancher B. (2000) Studies on the physico-chemical properties of inulin and inulin oligomers. Food Chemistry 68(2), 179-183.
 • [12] Ferreira L., Carvalho R., Gil M.H., Dordick J.S. (2002) Enzymatic synthesis of inulin-containing hydrogels. Biomacromolecules, 3 (2), 333-341.
 • [13] Lou D. (2008) Optimizing the ultrasound extraction process of polysaccharides from Arctium lappa L. by uniform design. Journal of Henan Normal University, http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HNSX200801033.htm.
 • [14] Lou Z., Wang H., Wang D., Zhang Y. (2009), Preparation of inulin and phenols-rich dietary fibre powder from burdock root. Carbohydrate Polymers 78, 666-671.
 • [15] Milani E., Koocheki A., Golimovahhed Q.A. (2011) Extraction of inulin from Burdock root (Arctium lappa) using high intensity ultrasound. International Journal of Food Science and Technology 46, 1699-1704.
 • [16] Kowalski R., Wierciński J. (2004) Ocena niektórych gatunków Silphium jako surowców inulinowych. Annales UMCS E-59(l), 189-195.
 • [17] Sawicka B. (1999) Możliwości wykorzystania słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) jako warzywa. Proceedings of the VIII Scientific Horticulture Plant Breeding Symposium. Lublin, 04-05.02, 95-99.
 • [18] Sawicka В. (2004) Jakość bulw Helianthus tuberosus L. w warunkach stosowania herbicydów. Annales UMCS E-59(3), 1245-1257.
 • [19] Beirãoda M.L., Costa D.A., Januário M.I.N., Simaci F.M.S, Leitao A.E.B. (2005) Caracterização da inulina da chicória e "salfy" cultivadas em Portugal. Alim. Nutr. Araraquara 16(3), 221-225.
 • [20] Černý I., Pačuta V., Kovár M. (2008), Yield and quality of chicory (Cichorium intybus L.) in dependence on variety and foliar application of Atonik and Polybor 150. Journal Central European Agriculture 9(3), 425-430.
 • [21] Leroy G., Grongnet J.F., Mabeau S., Le Corre D., Baty-Julien C. (2010) Changes in inulin and soluble sugar concentration in artichokes (Cynara scolymus L.) during storage J. Sci. Food Agric. 90, 1203-1209.
 • [22] Konopiński M. (2009) Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta. Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(2), 27-36.
 • [23] Konopiński M. (2011) Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of scorzonera (Scorzonera hispanica L.) roots. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(1), 49-59.
 • [24] Konopiński M. (2013) The influence of cover crops and varied tillage on yields and nutritional value of chicory roots (Cichorium intybus var. sativum Bisch.) Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12 (3), 79-89.
 • [25] Arenas Julio Y.R., Delgado-Martínez R., Morales-Rosales E.J., Laguna-Cerda A., Franco-Mora O., Urbina Sánchez E. (2011) Tuberous root yield of Dahlia variabilis Wild (Desf.) under different agronomic management practices. Phyton (Buenos Aires) versión On-line ISSN 1851-5657, 80 (1), 107-112.
 • [26] Sugier D. (2003) Wpływ sposobu zakładania plantacji i dokarmiania dolistnego mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale Web.) na plon korzeni i zawartość inuliny. Acta Agrophysica 85, 331-337.
 • [27] Zhong D., Zhang J. Zhang S. (2008), Study on Technology of Extracting Inulin from the Arctium lappa L. by Ultrasonic Wave [J]. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-XBNX200802067.htm.
 • [28] Ritsema T., Smeekens S. (2003) Fructans: beneficial for plants and humans. Current Opinion in Plant Biology, 6 (3), 223-230.
 • [29] van Arkel J., Robert Sévenier R., Hakkert J. C., Bouwmeester H. J., Koops A. J., van der Meer I. M. (2012a) Tailor-made fructan synthesis in plants: A review. Carbohydrate Polymers, 93 (1), 48-56.
 • [30] van Arkel J., Vergauwen R., Sévenier R., Hakkert J.C., van Laere A., Bouwmeester H.J., Koops A.J., van der Meer I.M. (2012b) Sink filling, inulin metabolizing enzymes and carbohydrate status in field grown chicory (Cichorium intybus L.). Journal of Plant Physiology 169(15), 1520-1529.
 • [31] Kasperowicz A., Michałowski T. (2007) Fruktany. Część II. Enzymy katalizujące rozkład polimerów fruktozy - charakterystyka, występowanie i możliwości wykorzystania. Postępy Nauk Rolniczych 4, 25-34.
 • [32] Sobolewska S., Grela E.R., Skomiał J. (2012) Inulina i jej oddziaływanie u ludzi i zwierząt, [w:] The use of flax and inulin in nutrition and food production. Ed. by A. Czech, R. Klebaniuk. Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego "PROGRESS", Lublin, 65-88.
 • [33] Marx S.P., Nösberger J., Frehner M. (1997) Seasonal variation of fruetan-ß-fruetosidase (FEH) activity and characterization of a ß-(2-l)-linkage specific FEH from tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus). New Physiol., 135, 261-211.
 • [34] Sirisansaneeyakul S., Worawuthiyanan N., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Chisti Y. (2007) Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii. World J. Microbiol. Biotechnol. 23, 543-552.
 • [35] Mansouri S., Houbraken J., Samson R. A., Frisvad J. C., Christensen M., Tuthill D. E., Koutaniemi S., Hatakka A., Lankinen P. (2013), Penicillium subrubescens, a new species efficiently producing inulinase. Antonie van Leeuwenhoek, 103, 1343-1357.
 • [36] Aslan M., Orhan N., Orhan D.D., Ergun F. (2010) Hypoglycemic activity and antioxidant potential of some medicinal plants traditionally used in Turkey for diabetes. J. Ethnopharmacol., 128, 384-389.
 • [37] Schneeman B.O. (1999) Fiber, inulin and oligofructose: similarities and differences. J. Nutr., 129(3): 14-24.
 • [38] Górecka D., Konieczny P., Stachowiak J., Korczak J., Tarkowska К. (2005), Właściwości funkcjonalne inuliny i jej zdolność w zakresie sorpcji wybranych składników mineralnych. Bromat. Chem. Toksykol., Supl., 423-427.
 • [39] Górecka D., Konieczny P., Gramza-Michałowska A. (2009), Inulina - znaczenie żywieniowe i technologiczne. Przem. Spoż. 10, 22-27.
 • [40] Florowski T. Adamczak L., Fuertes-Hernandez I., Belen Moreno Franco M., Tyburcy A. (2010) Ocena wpływu stopnia substytucji tłuszczu inuliną na wybrane wyróżniki jakości modelowych kiełbas. Nauka. Przyroda. Technologie 4(5), 1-9.
 • [41] Franck A. (2002) Technological functionality of inulin and oligofructose, Br. J. Nutr. 87 (Suppl. 2), 287-291.
 • [42] Glibowski P., Bochyńska R. (2006) Wpływ inuliny na właściwości reologiczne roztworów białek serwatkowych. Acta Agrophysica, 8 (2), 337-345.
 • [43] Kozłowicz К., Kluza F. (2009) Wpływ wybranych dodatków prozdrowotnych na właściwości herbatników z mrożonego ciasta. Acta Agrophysica 13(1), 155-163.
 • [44] Niemczyk S., Piotrowska M., Szamotulska K. (2012) Przydatność oznaczeń stężeń kreatyniny i cystatyny С w ocenie funkcji nerek w przewlekłej chorobie nerek i schorzeniach współistniejących. Pol. Merk. Lek., 32 (191), 313-317.
 • [45] Nowicki M. (2007) Metody wykrywania i oceny postępu przewlekłej choroby nerek. Choroby Serca i Naczyń, 4 (3), 137-141.
 • [46] Lynch M. В., Sweeney T., Callan J.J., O'Doherty J.V. (2007) The effect of dietary crude protein concentration and inulin supplementation on nitrogen excretion and intestinal microflora from finisher pigs. Livest. Sci., 109, 204-207.
 • [47] Jaworska D. (2000) Wpływ cech tekstury na ogólną jakość sensoryczną i akceptację wybranych produktów spożywczych. Praca doktorska, WNOŻCziK, SGGW, Warszawa.
 • [48] Kjos N.P., Qverland M., Fauske A.K., Sϕrum H. (2009) Feeding chicory inulin for entire male pigs during the last period until slaughter. 1th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs. Montbrió del Camp, Spain.
 • [49] Chen Y.C., Nakthong C, Chen T.C. (2005) Effects of chicory fructans on egg cholesterol in commercial Laying Hen. Int. J. Poult. Sci., 4, 109-114.
 • [50] Sharma P., Pathak K. (2013) Inulin-based tablet in capsule device for variable multipulse delivery of aceclofenac: optimization and in vivo roentgenography. A APS PharmSciTech, 14, 2, 736-747.
 • [51] Keri T., Janosne K. (1989) Cosmetic compositions habing skin calming and skin regenerating effect and process for the preparation there of. United States Patent 4(855), 137.
 • [52] Levecke В., Booten К. (2003) Cosmetic rinse-off compositions comprising inulin-type fructan. European Patent Application EP1541117.
 • [53] Feltin C., Dop F. (2008) Cosmetic composition comprising an inulin derivative in the form of an emulsion expanded in volume. European Patent EP2146680.
 • [54] Chi Z-M., Zhang T., Cao T-S., Liu X-Y., Cui W., Zhao Ch-H. (2011) Biotechnological potential of inulin for bioprocesses. Bioresource Technology, 102, 6. 4295-4303.
 • [55] Lim S-H., Ryu J-M., Lee H., Jeon J., H., Sokd D-E., Choia E-S. (2011) Ethanol fermentation from Jerusalem artichoke powder using Saccharomyces cerevisiae KCCM50549 without pretreatment for inulin hydrolysis Bioresource Technology, 102, 2, 2109-2111.
 • [56] Xiao Yong Ma, Li Hua Zhang, Hong Bo Shao, Gang Xu, Feng Zhang, Fu Tai Ni, Brestic M. (2011) Jerusalem artichoke ÇHelianthus tuberosus L.). a medicinal salt-resistant plant has high adaptability and multiple-use values. Journal of Medicinal Plants Research, 5 (8), 1272-1279.
 • [57] Afrykyan E.K. (2011) Learning experience in Armenia topinambur. Proceedings of the International Conference in Moscow, 24-25.11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.