PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 (42) | 60--71
Tytuł artykułu

Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW

Warianty tytułu
Multivariate Comparative Analysis as a Tool to Evaluate the Development of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Różnorodność oraz mnogość informacji związanych z inwestycjami na giełdzie mogą powodować problemy z prawidłowym zrozumieniem analizowanych zjawisk. Kłopoty mogą mieć szczególnie drobni inwestorzy, którzy inwestują bezpośrednio w akcje spółek. Ocena kondycji finansowej tych przedsiębiorstw jest zatem bardzo istotna, stąd potrzeba wykorzystania metod, które uproszczą, a tym samym ułatwią analizy giełdowe. W pracy przedstawiono próbę zastosowania wybranych wskaźników finansowych do klasyfikacji 17 spółek deweloperskich notowanych na WGPW w grupy o zbliżonej kondycji ekonomicznej. W badaniu wykorzystano metodę Warda i metodę k-średnich. Analiza została przeprowadzona w okresie 2010-2012 i wykazała, że metoda Warda charakteryzuje się wyższą skutecznością w identyfikacji spółek deweloperskich o najsłabszej kondycji.(abstrakt oryginalny)
EN
The diversity and multiplicity of information associated with investment in the stock market can cause problems with the proper understanding of the analyzed phenomena. In particular it refers to small investors who invest directly in stocks. Therefore, evaluating the financial condition of listed companies is very important, hence the need to use methods that will simplify and thus make stock market analysis easier. This paper presents an attempt to apply the selected financial ratios for the classification of 17 real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange into groups characterized by a similar economic condition. In the study multidimensional comparative analysis was used, i.e. Ward's method and the method of k-means. The analysis was carried out in the period 2010-2012. In the experiment it was proved that using Ward's method could identify companies with the weakest condition.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Desarbo W.S., Corroll J.D., Clark L.A., Green P.E., Synthesized clustering: A method for amalgamating alternative clustering bases with differential weighting of variables, "Psychometrika" 1984, vol. 49, nr 1, s. 57-78.
 • Figura P., Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych, Wydawnictwo CeDeWu, 2012.
 • Friedman J.H., Meulman J.J., Clusterinng objects on Subsets Attributes, "Journal of Classification" 1995, vol. 12, s. 113-136.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Korol T., Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
 • Majewski S., Grupowanie funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metod klasyfikacji klasycznej i rozmytej, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2005.
 • Myung-Hoe Huh, Yong B. Lim , Weighting variables in K-means clustering, "Journal of Applied Statistics" 2009, vol. 36, Issue 1, s. 67-78.
 • Nowak-Czarnocka A., Statystyczne metody wyboru spółek w aspekcie wysokich stóp zwrotu, "Studia i Prace" 2013, s. 31-55.
 • Piramuthu S., Evaluating feature selection methods for learning in data mining applications, "European Journal of Operational Research" 2005, vol. 156, Issue 2, s. 483-494.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1997.
 • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń 2002.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. 1, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.