PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 47--54
Tytuł artykułu

Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niepowodzenie jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego. Refleksja nad niepowodzeniami dydaktycznymi jest jednak podejmowana właściwie wyłącznie w kontekście kształcenia szkolnego, rzadziej kształcenia w szkolnictwie wyższym, a prawie wcale nie towarzyszy akademickiemu kształceniu zdalnemu. Artykuł ma w założeniu zebrać i usystematyzować rozproszone do tej pory spostrzeżenia dotyczące niepowodzeń dydaktycznych w kształceniu zdalnym. Autorzy proponują i opisują zmodyfikowaną w stosunku do klasycznej klasyfikację przyczyn niepowodzeń dydaktycznych (dotyczące procesu uczenia się, procesu nauczania oraz uwarunkowań środowiskowych w odróżnieniu od najczęściej podawanej klasyfikacji: przyczyn biopsychicznych, pedagogicznych, społeczno-ekonomicznych). Podkreślają też konieczność podejmowania działalności mającej na celu zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym (profilaktyka, diagnoza, terapia) w kształceniu zdalnym. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--54
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Beaudoin J.M., The instructor's changing role in distance education, "The American Journal of Distance Education" 1990, nr 4 (2).
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Impuls, Kraków 2008.
 • Bernard R.M.,. Brauer A, Abrami P.C., Surkes M., The Development of a Questionnaire for Predicting Online Learning Achievement, "Distance Education" 2004, t. 25, nr 1.
 • Bloom B.S., Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. Cognitive Domain, Longman-McKay, Nowy Jork 1956.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. Clarke, E-learning Skills, Palgrave Macmillan, 2004.
 • Dąbrowski M., Scenariusze wirtualnych zajęć, "e-mentor" 2005, nr 5 (12).
 • Dąbrowski M., Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online, "e-mentor" 2004, nr 4 (6).
 • Dyrda B., Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych, Impuls, Kraków 2000.
 • Eljaszuk M., Mieszkowska A., Nowak A., Rybicki T., W poszukiwaniu profilu e-studenta. Analiza danych i opinii studentów uczestniczących w zajęciach internetowych na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] P. Wiemann, G. Domańska-Żurek (red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007.
 • Gajewski R.R., O stylach uczenia się i I-edukacji, "e-mentor" 2005, nr 4 (11).
 • Kamiński A., Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
 • Kojs W., Wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych, [w:] J. Łysek (red.), Niepowodzenia szkolne, Impuls, Kraków 1998.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław-Łódź 1955.
 • K. Kruszewski, Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Kupisiewicz C., Niepowodzenia dydaktyczne, PWN, Warszawa 1964.
 • Ledzińska M., Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne - perspektywa psychologiczna, [w:] M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka - grupa - cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Liu Y., Ginther D., Cognitive styles and distance education, "The Journal of Distance Learning Administration" 1999, nr 2 (3).
 • Lubina E., Rola emocji w procesie kształcenia na odległość, "e-mentor" 2005, nr 3 (10).
 • Lubina E., Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, "e-mentor" 2004, nr 4 (6).
 • McEwen B.C., Gueldenzoph L.E., Retaining your online students, [w:] OSRA Conference paper, Las Vegas 2003.
 • Meger Z., Motywacja w nauczaniu zdalnym, "e-mentor" 2008, nr 4 (26).
 • Michałowicz B., Rudak L., Rola e-nauczyciela przyszłości, [w:] R. Rak, B. Galwas, E. Piwowarska (red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 • Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Parker A., A study of variables that predict dropout from distance education. "International Journal of Educational Technology" 1999, t. 1 (2).
 • Penna M., Stara V., The failure of e-learning: why should we use a learner centred design, "Journal of e-Learning and Knowledge Society" 2007, t. 3, nr 2.
 • Phipps R., Merisotis ., J., What's the difference? A review of contemporary research on the effectiveness of distance learning in higher education, The Institute for Higher Education Policy, Waszyngton 1999.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.
 • Rossett A., Schafer L., What can we do about e-dropouts? , "Training and Development" 2000, nr 56 (6).
 • Siemak-Tylikowskaa A., Słomczyński M., Czy kształcenie zdalne wymaga nowej dydaktyki?, [w:] J. Migdałek, A. Stolińska (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela - nowe wyzwania edukacyjne, Kraków 2011.
 • Simpson O., The impact on retention of interventions to support distance learning students, "Open Learning" 2004, t.19, nr 1.
 • Słomczyński M., Organizacja procesu uczenia się w kształceniu zdalnym - obserwacja statystyczna, [w:] L. Banachowski (red.), Postępy e-edukacji, Warszawa 2010.
 • Słomczyński M., Style organizacji procesu uczenia się, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2009, nr 2.
 • Słomczyński M., Zajenkowski M., Psychometryczne właściwości kwestionariusza do badania stylów organizacji procesu uczenia się, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2009, nr 3.
 • Swan K., Learning effectiveness: what the research tells us, [w:] J. Bourne, J.C. Moore (red.), Elements of Quality Online Education, Practice and Direction, Sloan Center for Online Education, Needham 2003.
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 • Tyler-Smith K., Early Attrition among First Time eLearners: A Review of Factors that Contribute to Drop-out, Withdrawal and Non-completion Rates of Adult Learners undertaking eLearning Programmes, "Journal of Online Learning and Teaching" 2006, t. 2, nr 2.
 • Wach-Kąkolewicz A., Aktywność komunikacyjna studentów i nauczyciela w kształceniu przez internet, "e-mentor" 2007, nr 5 (22).
 • Weaver P., Preventing e-learning failure: ten common pitfalls and how to avoid them, "T+D", sierpień 2002.
 • Wieczorkowska G., Madey J., Dekalog edukacji internetowej, [w:] VI Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Warszawa 2007.
 • Wieczorkowska G., Psychologiczne ograniczenia, Warszawa 2011.
 • Wieczorkowska G., Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME. E-learning na Uniwersytecie Warszawskim, dodatek do kwartalnika "Uniwersytet Warszawski", 2004.
 • Wilkin M., Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy) , [w:] B. Skotnicki, J. Czekańska (red.), Rola i miejsce e-learningu we współczesnej edukacji, Krosno 2008.
 • Zając M., Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, "e-mentor" 2004, nr 4 (6).
 • Zając M., Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów, "e-mentor" 2009, nr 4 (31).
 • Berge Z., Huang Y., A Model for Sustainable Student Retention: A Holistic Perspective on the Student Dropout Problem with Special Attention to e-Learning, "DEOSNEWS" 2004, t. 13, nr 5, http://www.ed.psu.edu/acsde/deos/deosnews/deosnews13_5.pdf.
 • Diaz D.P., Online drop rates revisited, "The Technology Source", maj-czerwiec 2002, http://technologysource.org/article/online_drop_rates_revisited/.
 • . Frankola K, Why online learners dropout, "Workforce", październik 2001, http://www.thefreelibrary.com/Understanding+e-dropout-a0133756608.
 • Gee D.B., The impact of student's preferred learning style variables in a distance education course: A case study, ERIC Document Reproduction Service nr ED 358 836, 1990. http://www.eric.ed.gov.
 • Martinez M., High Attrition Rates in e-Learning: Challenges, Predictors and Solutions, "The eLearning Developers Journal", lipiec 2003. http://www.elearningguild.com/pdf/2/071403MGT-L.pdf.
 • Siemens G., Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, 2004. http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm.
 • Wang G., Foucar-Szocki D., Griffen O., Departure, Abandonment, and Dropout of E-learning: Dilemma and Solutions, James Madison University, 2003, http://www.masie.com/researchgrants/2003/JMU_Final_Report.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.