PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 321--346
Tytuł artykułu

Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarki po 1989 roku

Warianty tytułu
Evolution of Polish Companies During the Economy Transformation after 1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje analizę i charakterystykę zmian działalności przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-2009. Zmiany dotyczą celów działalności gospodarczej, sposobów jej realizacji w zakresie funkcji podstawowej i funkcji wspomagających, źródeł przewagi konkurencyjnej, zachowań rynkowych w szczególności względem klientów, konkurentów, dostawców i innych organizacji z tzw. otoczenia biznesu. Na uwagę zasługują konsekwencje globalizacji w zakresie fragmentaryzacji działań gospodarczych i instrumentów jej wdrożenia w formie postępującego outsourcingu i offshoringu. Przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski wykorzystują obie rozwijające się strategie rozwoju. Cele przedsiębiorstw podlegały racjonalizacji ekonomicznej, co wyrażało się w konieczności rozwiązania problemów operacyjnej rentowności działalności, uzasadnionego zakresu działalności oraz opłacalności utrzymania tradycyjnych układów kooperacyjnych. Współcześnie naczelne znaczenie mają uwzględnienie w działalności gospodarczej aktywności firm transnarodowych (globalnych) i oddziaływanie idei i technologii społeczeństwa informacyjnego. Widoczne są również przeobrażenia w organizacji przedsiębiorstw. Struktury stają się lepiej dostosowane do wymagań konkurencyjnych rynków i kreują niższe koszty stałe. W opracowaniu wykorzystano informacje publikowane przez GUS dla ilustracji przemian w zakresie podstawowych cech ilościowych i jakościowych charakteryzujących przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski.
EN
The paper focuses on the changes in the activity of companies in Poland between 1989-2009. Those changes concern the goals o f business activity, methods of its realisation, both in respect of its fundamental function and supporting functions, and sources of the competitive advantage, market behaviours, particularly in relation to customers, competitors, vendors and other organisations from the business environment. Consequences o f globalisation, especially those seen in the fragmentation of economic activities and tools of its implementation (outsourcing and offshoring), deserve a special attention. Both development strategies have been used by Polish entrepreneurs. The business goals have undergone economic rationalisation, manifested as a necessity to solve problems such as the operating profitability of a given business or activity, the scope or extent of a given economic activity justifying its continuation, or cost-effectiveness of the traditional cooperative agreements. Today, transnational, or global, companies play a key role on the business market. Likewise, the role and impact o f the ideas and technologies of the information society are of fundamental importance. Furthermore, transformations in the organisation o f businesses are also important. Their structures are becoming better adapted to the current requirements of competitive markets and they substantially reduce fixed costs. For the purposes o f the study and to illustrate the changes taking place in the basic quantitative and qualitative features o f companies operating throughout Poland, the authors used statistical information published by Poland's Main Statistical Office (GUS).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
321--346
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne, MIKOM, Warszawa 1998
 • Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R., Strategische Ziele und Organisationsstrukturen in polnischen Unternehmen mit deutschem Kapitał, w: Wirtschaftliche Entwicklung und Entwicklung der Unternehmen in der polnisch-deutschen Grenzregion in den Prozess der Integration Polens mit der Europaischen Union, red. R. Barczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
 • Banaszyk P., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo WSHiR w Poznaniu, Poznań 2002
 • Buzzel R., Quelch J., Bartlett C., Global Marketing Management, Addison-Wesley Pubi., New York 1995
 • Carlton D., Perloff J., Modern Industrial Organization, Addison-Wesley Press, New York 2000
 • Foss N., The Theory o f the Firm: Critical Perspectives on Business and Management, Taylor & Francis, London 2000; G. Koenig, Les theories de la firme, Economica, Paris 1993
 • Gołębiowski G., Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2
 • Gorynia M., Kowalski T., Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1
 • Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007
 • Gruszecki T., Wspołczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002
 • Haus B., Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa 1983
 • Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN, Warszawa 1995
 • Kearney A.T., Global Services Location Index 2007 (ranking atrakcyjności dla inwestycji w usługi w 2007 r. i indeks atrakcyjności krajow Europy Środkowo-Wschodniej w 2007r.
 • Kloten N., Die Transformation von Wirtschaftsordnungen: theoretische, phanotypische und politische Aspekten, Mohr, Tübingen 1991
 • Kornai J., Niedobor w gospodarce, PWE, Warszawa 1985
 • Kukliński A., Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3
 • Lange O., Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1975
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 • Pugh D., Hickson D., Hinigs C., Turner C., Dimensions o f Organizational Structure, "Administrative Science Quarterly" 13, 1968, nr 1, s. 65-105
 • Rappaport A., Shareholder-Value: Wertsteigerung ais Massstab fiir die Unternehmungsfiirung, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995
 • Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne. Istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007
 • Sutherland J., Canwell D., Key Concepts in Strategie Management, Poigrave Macmillan, New York 2004
 • Urbanowska-Sojkin E., Dynamiczne strategie-imperatyw rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
 • Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999
 • Zaorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.