PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 73 | nr 129 | 163--181
Tytuł artykułu

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w 2013 roku

Warianty tytułu
Changes to International Financial Reporting Standards in 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zmiany w MSR/MSSF dokonane w 2013 r. Wskazane zostały również propozycje zmian w regulacjach opublikowane w tym roku. Mając na uwadze, że proces stanowienia standardów rachunkowości przez IASB jest procesem ciągłym zaprezentowany został oczekiwany harmonogram dalszych prac w tym zakresie. Artykuł zawiera także odniesienia do kwestii przyjmowania MSR/MSSF do ustawodawstwa Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper outlines changes to IAS / IFRSs that have come into force since the beginning of year 2013 as well as amendments of existing standards and exposure drafts of amendments and new standards that have been published this year. Since developing of accounting standards by IASB seems to be a continuous process, the paper also presents a work plan for further changes, and discusses the process of adopting by the European Union of IAS / IFRSs for Consolidated financial statements of European companies whose securities are traded on regulated securities markets. (original abstract)
Rocznik
Tom
73
Numer
Strony
163--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz. Urz. WE L 1/3 z 3 stycznia 1994 r.
 • Regulatory Deferral Accounts (2013), Exposure Draft ED/2013/5, IFRS Foundation, London.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. WE L 243 z 11 września 2002 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2012 z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.), Dz. Urz. UE L 360 z 29 grudnia 2012 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2012 z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20, Dz. Urz. UE L 360 z 29 grudnia 2012 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1256/2012 z 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32, Dz. Urz. UE L 360 z 29 grudnia 2012 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 183/2013 z 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, Dz. Urz. UE L 61 z 5 marca 2013 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2013 z 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011, Dz. Urz. UE L 90 z 28 marca 2013 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 313/2013 z 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10, 11, i 12), Dz. Urz. UE L 95 z 5 kwietnia 2013 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r.
 • Snapshot: Regulatory Deferral Accounts (2013), Exposure Draft, IFRS Foundation, London.
 • The EU Endorsement Status Report. Position as at 12 September 2013 (http://www.efrag.org/Front/c1306/Endorsement-Status-Report_EN.aspx - dostęp: 12.09.2013).
 • www.efrag.org
 • www.ifrs.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.