PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej. | 39--68
Tytuł artykułu

Teoria pieniądza i polityka pieniężna w ujęciu polskich marginalistów

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach ekonomii subiektywno-marginalistycznej jej przedstawiciele żywo interesowali się problemem pieniądza i dlatego Irving Fisher (zaliczany do amerykańskiej ekonomii neoklasycznej) i Arthur Cecil Pigou (reprezentujący szkołę z Cambridge) sformułowali nowe wersje teorii ilościowej pieniądza. Fisher był autorem transakcyjnej wersji teorii ilościowej pieniądza, a Pigou zasobowej wersji teorii ilościowej pieniądza.Fisher w swojej wersji teorii ilościowej pieniądza doszedł do wniosku, że: "Poziom cen zmienia się bezpośrednio w stosunku do ilości pieniądza w obiegu (M) i szybkości jego obiegu (V) oraz odwrotnie do zmian wolumenu handlu (T)"63. Zatem ceny zmieniały się pod wpływem zmian w podaży pieniądza, co z kolei wpływało na szybkość obiegu pieniądza i liczbę zawieranych transakcji. Idąc dalej tym tokiem rozumowania Fisher stwierdził, że szybkość obiegu pieniądza (gotówkowego oraz w formie depozytów) i wielkość wymiany (ilość dóbr w obiegu) w krótkim okresie były stałe, gdyż zależały od postępu techniczno-organizacyjnego i od możliwości produkcyjnych gospodarki. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że wzrost lub spadek podaży pieniądza wpływał bezpośrednio na poziom cen. Rosnąca lub malejąca podaż pieniądza przy stałości pozostałych wielkości przyczyniała się do wzrostu lub spadku cen. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Drabowski E. : Wpływ pieniądza na gospodarkę w teorii keynesizmu i monetaryzmu. PWN, Warszawa 1987.
 • Belka M.: Doktryna społeczno-ekonomiczna Miltona Friedmana. PWN, Warszawa 1986.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN,Warszawa 1994.
 • Kaźmierczak A.: Rozwój teorii pieniądza na Zachodzie. "Finanse" 1984, nr 4.
 • Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. PWN, Warszawa 1996.
 • Zyżyński J. : Pieniądz a transformacja gospodarki. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.
 • Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. PWN, Warszawa 1996.
 • Krzyżanowski A.: Nauka o pieniądzu i kredycie. Wydawnictwo J. Czarneckiego, Warszawa 1919.
 • Krzyżanowski A.: Złoto Banku Polskiego. "Przegląd Współczesny" 1932, T. XLII, nr 125.
 • Zweig F.: Złoty polski. Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1923.
 • Zweig F.: Polityka kredytowa Banku Polskiego. Wydawnictwo Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1925.
 • Lityńska A.: Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski. Stowarzyszenie PAX, Wydział Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, Kraków 1988.
 • Krzyżanowski A.: Polska koniunktura gospodarcza w świetle teorii przesileń i przewidywań. Drukarnia Czasu, Kraków 1932.
 • Heydel A.: Co to jest inflacja i deflacja. "Ekonomista" 1934.
 • Heydel A.: Teoria koniunktury. Skrót referatu na I Zjazd Ekonomistów Polskich w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1930.
 • Heydel A.: Czy kryzys światowy jest kryzysem teorii Say'a. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1932, T. I.
 • Rybarski R.: Polityka i gospodarstwo. Wydawnictwo A. Michalskiego, Warszawa 1927.
 • Rybarski R.: Podstawy narodowego programu gospodarczego. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 • Sułkowska W.: Koncepcje społeczno-polityczne i działalność Feliksa Młynarskiego. PAN, Wrocław-Kraków 1985.
 • Młynarski F.: Proporcjonalizm ekonomiczny. Zagadnienie nowego kierunku. Biblioteka Polska, Warszawa 1937.
 • Młynarski F.: Siła nabywcza pieniądza. Przyczynek do kwestii ustalenia dochodu warstw pracujących. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918.
 • Młynarski F.: Złoto i banki biletowe. "Przemysł i Handel" 1928.
 • Młynarski F.: Reforma waluty dewizowo-złotej (gold-exchange standard). "Przemysł i Handel" 1929, t. 39.
 • Drozdowski M.M.: Życie gospodarcze Polski w latach 1918-1939. W: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Red. A. Garlicki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 • Historia Polski. Red. T. Jędruszczak. PWN, Warszawa 1984.
 • Zweig F.: Pomiędzy dwoma wojnami. Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy, Londyn 1945.
 • Roszkowski W.: Historia Polski 1914-2004. PWN, Warszawa 2004.
 • Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928. Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków-Warszawa 1928.
 • Grabski W.: Myśli o Rzeczypospolitej. Wybór myśli politycznych i społecznych. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.
 • Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej. T. II. Red. S.L. Zaleski. Wydawnictwo Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929.
 • Grabski W.: Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej. SGGW, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2003.
 • Grabski W.: Program walki z kryzysem gospodarczym w Polsce. Drukarnia Państwowa, Warszawa 1925.
 • Szymczak Z. : Ze studiów nad stosunkami gospodarczo-pieniężnymi w Polsce w latach 1924-1939. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań 1959.
 • Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Dzieje gospodarcze świata do roku 1980. PWE, Warszawa 1985.
 • Ciepielewski J, Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku. PWE, Warszawa 1971.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS 1939. Warszawa 1939.
 • Skodlarski J.: Zarys historii gospodarczej Polski. PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 • Karpiński Z.: Bank Polski 1924-1939. Warszawa 1958.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Roszkowski W.: Historia Polski 1914-2004. PWN, Warszawa 2004.
 • Knakiewicz Z.: Deflacja polska 1930-1935. Warszawa 1967.
 • Rose E.: Przegląd sytuacji. "Przegląd Gospodarczy" 1934, z. 23.
 • Kwiatkowski E.: Przemówienie w Sejmie 3 XII 1938 rok. "Polska Gospodarcza" 1938, nr 49.
 • Krzyżanowski A.: Fałszywi prorocy (Z rozważań nad problemem waluty). "Przegląd Współczesny" 1922, nr 4.
 • Krzyżanowski A.: Zamierzenia pana ministra skarbu. W: Memoriał w sprawie położenia finansowego. Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1925.
 • Heydel A.: Czy pomoc państwa potrzebna. "Czas" 1924, nr 121.
 • Taylor E.: Uwagi o reformie polskiej waluty. "Przegląd Wszechpolski" 1922,nr 12.
 • Taylor E.: Inflacja polska. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1926, s. 193-195.
 • Taylor E.: Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1922.
 • Młynarski F.: Kryzys i reforma walutowa. Książnice - Atlas, Lwów 1925.
 • Młynarski F.: Wspomnienia. PWE, Warszawa 1971.
 • Zdziechowski J.: Mit złotej waluty. Dom Wydawniczy "Ostoja", Krzeszowice 2005.
 • Krzyżanowski A.: Polska koniunktura gospodarcza w świetle teorii przesileń i przewidywań. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1929.
 • Heydel A.: Kryzys, interwencja, kartele. "Ekonomista" 1932, T. I.
 • Zweig F.: O programie walki z kryzysem. Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1934.
 • Krzyżanowski A.: Złoto Banku Polskiego. "Przegląd Współczesny" 1932, T. XLII, nr 125.
 • Krzyżanowski A.: Dolar i złoty oraz inne pisma pomniejsze i przemówienia 1931-1935. Dom Książki Polskiej w Warszawie, Kraków 1936.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.