PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 15--31
Tytuł artykułu

Teoretyczne nurty dominujące w problematyce uczenia się organizacji

Warianty tytułu
Theoretical Trends Dominating in the Issues of Organization Learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano chronologicznego przeglądu zagadnień, które dominowały w bardzo bogatej i wielowątkowej literaturze przedmiotu poświęconej problemom organizacyjnego uczenia się. Stanowiły one swoiste "kamienie milowe", stając się inspiracją do dalszych badań. Syntetyczne ich omówienie zostało dokonane zgodnie z podziałem na trzy okresy według następującej sekwencji: początki organizacyjnego uczenia się - połowa XX wieku; znaczący rozwój w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, ze szczególnym wyodrębnieniem koncepcji "organizacji uczącej się"; pierwsza dekada XXI wieku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the study there is a chronological review of the issues that dominated in rich and multifaceted literature devoted to the issues of organizational learning. They constituted a kind of "milestones" and became an inspiration for further research. The synthetic overview was made in accordance with the division into three periods according to the following sequence: the beginnings of organizational learning - half of the twentieth century, a significant development in the 80's and 90's of the last century, with a particular distinguishing of the concept of "learning organization", the first decade of the twenty-first century.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Argyris C., Schon D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading, Addison Wesley 1978.
 • Batorski J., Organizacja efektywnie ucząca się, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2002.
 • Buckley P.J., Carter M., 1998, Managing Cross Border Complementary Knowledge: The Business Process Approach to Knowledge Management in Multinational Firms. Working Paper 98-2, Carnegie Bosch Institute, http://cbi.gsia.cmu.edu/buckley/buckley.html (5.04.2013).
 • Di Bella A.J., Nevis E.C., Gould J.M., Understanding Organizational Learning Capability, "Journal of Management Studies" 1996, No. 33.
 • Cohen M.D., Individual Learning and Organizational Routine: Emerging Connections,"Organization Science" 1991, Vol. 2, No. 1.
 • Cohen M.D., Sproull L.E., Editors' introduction, "Organization Science" 1991, No. 2 (1).
 • Crossan M., Lane H., White R., Djurfeldt L., Organizational learning: Dimensions for a theory, "International Journal of Organizational Analysis" 1995, No. 3(4).
 • Crossan M., Lane H., White R., An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, "The Academy of Management Review" 1999, Vol. 24, No. 3.
 • Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1963.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business Press, Boston - Massachusetts 1998.
 • Garvin D.A., Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, polska edycja, Helion, Gliwice 2006.
 • Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna, Warszawa 2011.
 • Heath C., Larrick R.P., Klayman J., Cognitive Repairs: How Organizational Practices can Compensate for Individual Shortcomings, "Research in Organizational Behavior" 1998, Vol. 20.
 • Hippel E. von, Sticky Information and the Locus of Problem Solving: Implication for Innovation, "Management Science" 1994, No 4.
 • Huber G.P., Organizational learning: the contributing processes and the literatures, "Organizational Science" 1991, Vol. 2.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Kasprzak T., Organizacja wiedzy w świetle zachowań adaptacyjnych, [w:] Dziesięć lat transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2001.
 • Leonard-Barton D., Wellsprings of Knowledge. Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Levinthal D., March J.G., A Model of Adaptive Organizational Search, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1981, No. 2.
 • Levinthal D.A., March J.G., The Myopia of Learning, "Strategic Management Journal" Winter 1993, Vol. 14.
 • Levitt B., March J.G., Organizational Learning, "American Review of Sociology" 1988, Vol. 14.
 • March J.G., Exploration and Exploitation in Organizational Learning, "Organization Science" 1991, No. 2.
 • March J., Simon A., Organizations, John Wiley and Sons, New York 1958.
 • March J.G., Olsen J.P., The Uncertainty of the Past: Organizational Learning under Ambiguity, "European Journal of Political Research" 1975, No. 3.
 • March J.G., Schulz M., Zhou X., The Dynamics of Rules: Change in Written Organizational Codes, Stanford University Press, Stanford C.A. 2000.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 • Nahapiet J., Goshal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998, No 23 (2).
 • Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • Nonaka I., A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, "Organization Science" 1994, No. 1.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York - Oxford 1995. Polska edycja: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Olszewska B., Organizacja ucząca się, [w:] Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. B. Olszewska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Pedler M.J., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa 1999
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Quinn J.B., Intelligent Enterprise, Free Press, New York 1992.
 • Richardson G.P., Feedback Thought in Social Science and Systems Theory, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1991.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Schulz M., Organizational Learning, University of Washington, Blackwell Publishers, 2001.
 • Senge P.M., The Fifth Discipline, Doubleday, New York 1990.
 • Senge P.M., Piata dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Simon H.A., A behavioral model of rational choice, "Quarterly Journal of Economics" 1955, 69.
 • Simon H.A., Bounded rationality and organizational learning, "Organization Science" 1991, No. 2 (1).
 • Sterman J.D., Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision Making Experiment, "Management Science" 1989, No. 35.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 2.
 • Szulanski G., Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practices within the Firm, "Strategic Management Journal" 1996, No. 17, Winter Special Edition.
 • Śliwa K.R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2001.
 • Wang T.C., Chang T.H., Application of consistent fuzzy preference relations in predicting the success of knowledge management implementation, "European Journal of Operational Research" November 2007, Vol. 182.
 • Weick K.E., Quinn R.E., Organizational Change and Development, "Annual Review Psychology" 1999, Vol. 50.
 • West G.P. III; Meyer G.D., Communicated Knowledge: A Learning Foundation, "International Journal of Organizational Analysis" 1997, Vol. 5.
 • Wong K.Y., Aspinwall E., Knowledge management implementation frameworks: a review, "Knowledge and Process Management" 2004, Vol. 11, No. 2.
 • Zander U., Kogut B., Knowledge and the Speed of Transfer and Imitation of Organizational Capabilities: An Empirical Test, "Organizational Science" 1995, No. 6.
 • Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, polska edycja, Helion, Gliwice 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.