PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 26 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją | 39--56
Tytuł artykułu

Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym integralnym elementem zarządzania. Studium przypadku - województwo opolskie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ewaluacja jest nieodłącznym elementem współczesnej praktyki zarządzania sektorem publicznym, gdyż dostarcza kryteriów, metod i środków do oceny racjonalności działań publicznych. Należy dodać, że ewaluacja, jako narzędzie oceny programów, jest wykorzystywana nie tylko w administracji publicznej. Badania ewaluacyjne powinny spełniać określone wymagania w zakresie metodologii. Głównym celem opracowania jest przedstawienie procesu ewaluacji w praktyce administracji publicznej, podstawowych pojęć, najczęściej stosowanych metod, technik i narzędzi oceny. W opracowaniu skupiono się na ewaluacjach programów operacyjnych przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w latach 2007-2010.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 2007-2013. Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt z 7 lipca 2005 r., Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej; Ewaluacja funduszy strukturalnych, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2003.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Baza badań ewaluacyjnych: www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Baza_badan_ewaluacyjnych _14102010.xls [25.11.2010].
 • Baza zrealizowanych w województwie opolskim badań ewaluacyjnych: http://rpo.opolskie.pl/ rpo/index.php?id=8636 [25.11.2010].
 • Evaluation in the Making. Contexts and Methods, Polish Agency for Enterprise Development, Warszawa 2009.
 • Evaluation process of the cohesion policy in Poland. Summary of previous experience. Plans and challenges for the future, National Evaluation Unit, Department of Structural Policy Coordination, Ministry of Regional Development, Warsaw 2008.
 • Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń administracji polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. nauk. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008.
 • Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik, Kraj owa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2005.
 • Ex-post Evaluation. Theory and Practice, red. A. Haber, PARP, Warszawa 2007.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During The Programming Period, Working Document No. 5, European Commission, 2007.
 • Kierkowski T., Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Korporowicz L., Metodologia badań ewaluacyjnych. O potrzebie integracji i kumulacji doświadczeń, w: Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń administracji polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Nowy okres programowania 2007-2013. Przewodnik po metodach ewaluacji. Wskaźniki monitoringu i ewaluacji, Dokument roboczy nr 2, Komisja Europejska, 2006.
 • OECD, Glossary of the key terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 2002, www.oecd.org/home [12.07.2009].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2008, www.pokl.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_poklo&lad=a&id_dzi=11&id_dok=32&i d_men=21&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 [30.11.2010].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009, www.pokl.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_poklo&lad=a&id_dzi=11&id_dok=32&i d_men=21&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 [30.11.2010].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010, www.pokl.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_poklo&lad=a&id_dzi=11&id_dok=32&i d_men=21&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 [30.11.2010].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2008, http://umwo.opole.pl/docs/okresowy_plan_ewaluacji_r4.pdf [30.11.2010].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2009, http://rpo.opolskie.pl/docs/okresowy_plan_ewaluacji_r3.pdf [30.11.2010].
 • Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2010, http://rpo.opolskie.pl/docs/okresowy_plan_ewaluacji_r8.pdf [30.11.2010].
 • Olejniczak K., Proces przeprowadzenia ewaluacji ex-ante i on-going w ramach Narodowego Planu Rozwoju z uwzględnieniem etapów prac: planowanie, projektowanie i realizacja ewaluacji - wkład do procedur operacyjnych ewaluacji w Polsce, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • Olejniczak K., Ferry M., Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, w: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. nauk. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008, s. 23-24.
 • Patton M.Q., Qualitative Evaluation and Research Method, Sage Publications, London 1990.
 • Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2007, http://rpo.opolskie.pl/docs/ plan_ewaluacji_rpo_wo_2007-2013.pdf [3011.2010].
 • Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, WWPE, Warszawa 2006.
 • Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Plany i wyzwania na przyszłość, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210/25.
 • Słownik: www.funduszestrukturalne.gov.pl/Slowniczek [25.11.2010].
 • Sobiech R., Ewaluacja a rozliczalność władz publicznych, w: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. nauk. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008, s. 52-53.
 • Standardy ewaluacji, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008.
 • Strona Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego: www.pte.org.pl [11.11.2010].
 • Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl [30.11.2010].
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz.U. nr 116, poz. 1206.
 • Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 30 maja 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.