PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 300 Innowacje w zarządzaniu | 111--118
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody badania tendencji rozwojowych produktów zaawansowanej techniki

Warianty tytułu
The Application of Investigation Method of the Development Tendencies of High-Tech Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z badań ITeE-PIB w Radomiu wynika, że najsłabszymi obszarami potencjału innowacyjnego produkcji wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), zaliczanej do zaawansowanej techniki przetwórstwa przemysłowego, są intensywność działalności B+R, zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy. Stanowiło to uzasadnienie do podjęcia działań usprawniających w ramach Programu strategicznego pn.: "Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki". Ważnym elementem w projektowaniu przedsięwzięć naukowych (i innowacyjnych) jest określenie tendencji rozwojowych oraz potencjalnego miejsca badanego wyrobu przemysłowego1 na rynku europejskim. W artykule przedstawiono algorytm postępowania w wyznaczaniu wyrobów wysokich szans rozwojowych dla branży Przyrządy do pomiaru przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów.(abstrakt oryginalny)
EN
The results of the study conducted in ITeE-PIB in Radom have shown that the vulnerable areas of the innovative potential of electronic and optical products (NACE 26), that are in group of high tech industrial processing products, are the following: intensity of R&D, human resources and new knowledge creation. It was justified to take improvement actions in the framework of "Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy. Strategic Program". Significant elements of the scientific venture designing are: the identification of development tendencies and the rank of the investigated product on the European market. The article presents the algorithm of the conduct in determining the products of high opportunities for the development in the group "Instruments for measuring the flow, level, pressure of liquids or gases".(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
 • Baza ComExt Eurostatu Prodcom - statistics by product - Traditional external trade database access. Eurostat.
 • Brian W., Europrom PRODCOM Data. Europroms User Guide (version: 6.02.2008).
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii \"Europa 2020\", Komunikat Komisji do PE i Komitetu Regionów, KOM(2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela, 26.01.2011.
 • Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2010.
 • Kuszewski P., Podgórski J., Statystyka wzory i tablice, SGH, Warszawa 2005.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • RIS 2009, H. Hollanders, St. Tarantola, A. Loschky, Regional Innovation Scoreboard 2009.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2008, 2009, 2010, 2011.
 • Sitkowska R., Wielowymiarowa ocena potencjału innowacyjnego wytypowanych działów przetwórstwa przemysłowego, Studia i Materiały \"Miscellanea Oeconomicae\" 2011, nr 2.
 • Sitkowska R., Tendencje rozwojowe wybranej grupy produktów zaawansowanej techniki, [w:] Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości, J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Politechnika Radomska, ITeE-PIB w Radomiu, Radom 2012.
 • Yearbook 2011, United Nations, International Merchandise Trade Statistics, http://comtrade.un.org/pb/ CountryPagesNew.aspx?y=2011 (wrzesień 2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.