PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 26--32
Tytuł artykułu

Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw - aspekty metodologiczne

Warianty tytułu
The Maturity of Design and Process Businesses-Methodological Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje poważny problem natury ontologicznej, teoriopoznawczej i metodologicznej zależności między celami realizowanymi w zarządzaniu projektowym i procesowym. Celem zarządzania projektami jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, rynkowych i/lub innowacji społecznych. Celem zarządzania procesami jest standaryzacja działań organizacji umożliwiających przewidywalnie procesów produkcji, usług lub zmienności otoczenia. Celem badań jest więc opis podobieństw i różnic między podejściem projektowym a procesowym. Z drugiej strony w badaniach poszukuje się wyjaśnienia roli i znaczenia budowy systemu doskonalenia zarządzania projektami i procesami, bazującego na metodyce diagnozowania dojrzałości. Zakłada się, że podejście projektowe i procesowe zagospodarowuje inne obszary działalności przedsiębiorstw. Pierwsze budują nowe modele biznesowe funkcjonowania przedsiębiorstw w kierunku innowacyjności, inteligentnego rozwoju, drugie pozwalają optymalizować aktualne modele biznesu realizowane przez przedsiębiorstwa. Główny problem badawczy to wskazania metodologiczne funkcji standaryzacji działań przedsiębiorstw poprzez badanie ich dojrzałości w obszarze podejścia projektowego i procesowego. (abstrakt oryginalny)
EN
There is a realized problem of ontology, epistemological and methodological, between the objectives pursued and the project management process. The purpose of project management is the implementation of modern organizational, technological, market and/or social innovation. The aim is to standardize the management processes of the organization to enable the predictability of production processes, services, or volatility of the environment. The aim of the research is therefore a description of the similarities and differ between approach and process design. On the other hand, the research seeks to clarify the role and the importance of building the system improvement project and process management, based on the methodology of diagnosis maturity. It is assumed that the design and process approach manages other areas of business activity. The first builds new business models for the functioning of enterprises in the direction of innovation, smart growth, the second allows to optimize current business models implemented by the company. The main research problem, it is indication of methodological features of standardization activities of enterprises through the study of their maturity in the project approach and process. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Azmi F.T. (2008), Mapping the Learn-Unlearn - Relearn Model. Impreatives for Strategic Management, European Business Review, vol. 20, no. 3.
 • 2. Cieśliński B.W. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Cyfert S. (2012), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacji, w: Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, red. G. Bełz, S. Cyfert, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 4. Gajek K., Idzikowski W. (2010), Dysonans kulturowy jako potencjalne źródło kryzysu w organizacji, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 5. Jokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 6. Łasiński G., Głowicki P. (2011), Komunikacja otwarta jako istotny obszar potencjału rozwojowego zespołów, w: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Meredith J.R., Mantel S.J. (2000), Project Management, John Wiley& Sons, New York.
 • 8. Paulk M. i in. (1995), The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, Software Engineering Institute, CMU.
 • 9. Stabryła A., 2012. Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 10. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 11. Trocki M., red., (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.