PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 53--76
Tytuł artykułu

Legitymizacja UE i UGW - między nadzieją a niepewnością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legitimization of the EU and EMU - Between Hope and Uncertainty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł bada problemy legitymizacji Unii Europejskiej ze względu na funkcjonowanie jej najważniejszego projektu Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) oraz Strefy Euro (SE) w czasie kryzysu finansowego 2007-2012, z wykorzystaniem następujących trzech kryteriów: zasad alokacji władzy UGW-państwa (ZAW), zakresu egzekucji norm i procedur unijnych odnoszących się do polityki fiskalnej realizowanej przez władze narodowe (ENiP) oraz oczekiwanych efektów (OE) europejskiego reżimu walutowego. Wnioski z analizy pozwalają na postawienie tezy, iż poważne instytucjonalne zmiany dokonane w latach kryzysu w obrębie UGW będą wymagały zmiany podejścia do legitymizacji UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to investigate issues regarding legitimization of the European Union due to the functioning of its most important projects-Economic and Monetary Union as well as Eurozone in the time of 2007-2012 financial crisis. Three criteria are used here: principles regarding a top-down allocation of power between EMU and the state, spectrum of execution of EU's norms and procedures related to fiscal policy realized by national authorities, and eventually, anticipated outcomes of European monetary regime. Analysis' conclusions allow for advancing the thesis that substantial institutional changes implemented in the years of crisis in the area of EMU are to call for change towards an approach of EU's legitimization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Annett A., Enforcement and the Stability and Growth Pact: how fiscal policy did and did not change under Europe's fiscal framework, IMF Working Paper no. 06/116, Washington, 1 May 2006.
 • Arghyroua M.G., Kontonikasb A., The EMU sovereign-debt crisis: fundamentals, expectations and contagion, Brussels 2011.
 • Barker R., Legitimating identities: the self-presentations of rulers and subjects, London 2001.
 • Beetham D., Lord Ch., Legitimacy and the European Union; [w:] Political Theory and the European Union. Legitimacy, constitutional choice and citizenship, A. Weale, M. Nentwich (red.), London and New York 1998.
 • Begg I., Economic governance in an enlarged euro area, Economic Paper No. 311, Brussels 2008.
 • Begg I., Regulation and supervision of financial intermediaries in the EU: the aftermath of the financial crisis, "Journal of Common Market Studies" 2011, vol. 47, No. 5.
 • Collignon S., The European Republic. Reflections on the Political Economy of a Future Constitution, The Federal Trust 2003.
 • de Grauwe P., The prospects of a mini currency union in 1999, Discussion Paper Series No. 1458, 1996, s. 1-26.
 • de Larosière J., Report by the high-level group on financial supervision in the EU, Brussels 2009.
 • di Noia C., Miccossi S., Carmassi J., Peirce F., Keep it simple. Policy responses to the financial crises, Centre For European Policy Studies, Brussels 2009.
 • Dunin-Wąsowicz M., Dobroczynna Ameryka, "Studia Polityczne" 2009, nr 23, s. 326-332.
 • Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009.
 • Dunin-Wąsowicz M., Why 2012 is well on for the Euro, "Europe's World", vol. 4, No.1, Brussels 2008. Artykuł dostępny na stronie: http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21143/Default.aspx, (dostęp: 5.06.2011).
 • Dunin-Wąsowicz M., Wspólny pieniądz euro i tożsamość neoeuropejska; [w:] Globalizacja a tożsamość, J. Zdanowski (red.), Warszawa 2003.
 • Ehrmann M., Soudan M., Stracca L., Explaining EU citizens' trust in the ECB in normal and crisis times, Working Paper Series no 1501, December 2012.
 • Etzioni A., The Community deficit, "Journal of Common Market Studies" 2001, vol. 45, No. 1.
 • Farrel H., Quiggin J., How to save the euro - and the EU, "Foreign Affairs" 2011, No. 90.
 • Featherstone, The Greek sovereign debt crisis and EMU: a failing state in a skewed regime, "Journal of Common Market Studies" 2011, vol. 49, No. 2.
 • Frankel J., The ECB's three mistakes in the Greek crisis and how to get sovereign debt right in the future, 16 May 2001, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6517 (dostęp: 20.05.2011).
 • Greenlaw D., Hatzius J., Kashyap A.K., Shin H.S., Leveraged losses: lessons from the mortgage market meltdown, Washington 2008.
 • Hallerberg M., Marzinotto B., Wolff G.B., On the effectiveness and legitimacy of EU economic policies, "Bruegel Policy Brief" 2012, No. 4, s. 1-8.
 • Hardin R., The public trust; [w:] Disaffected democracies: what's troubling the trilateral countries?, S.J. Pharr, R.D. Putnam (red.), Princeton 2000.
 • Herma C., Likwidacja "struktury filarowej" Unii - podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2008.
 • Kopf Ch., Restoring financial stability in the euro area, "Policy Brief" 2011, No. 237.
 • Kouretas G.P., The Greek crisis: causes and implications, "Panoeconomicus" 2010, No. 4.
 • Kranz J., Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, Kraków-Warszawa 2007.
 • Lannoo K., The EU's response to the financial crisis: A mid-term review, No. 241, April 2011.
 • Masera R., Reforming financial systems after the crisis: a comparison of EU and USA, "PSL Quarterly Review" 2010, vol. 63 n. 255.
 • Mik C., Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2008.
 • Nelson R.M., Greece's debt crisis: overview, policy responses, and implications, Congressional Research Service (CRS), Report for Congress 2010.
 • Nowak-Far A., Tożsamość monetarna Europy w ramach unii gospodarczej i pieniężnej; [w:] Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, J. Mikułowski-Pomorski (red.), Kraków 2004.
 • Oates W.A., An essay on fiscal federalism, "Journal of Economic Literature" 1999, vol. XXXVI, s. 1120-1121.
 • Olson M., The Logic of collective action. Public goods and the theory of groups, Cambridge 1971.
 • Pisani-Ferry J., Only one bed for two dreams: a critical retrospective on the debate over the economic governance of the Euro Area, "Journal of Common Market Studies" 2006, vol. 44, No. 4.
 • Pisani-Ferry J., Sapir A., Banking crisis management in the EU: an interim assessement. Raport dostępny na stronie: http://www.cepr.org/meets/wkcn/9/977/papers/PisaniFerrySapir.pdf (dostęp: 16.02.2008).
 • Quaglia L., The 'British plan' as a pace-setter: the Europeanization of banking rescue plans in the EU? "Journal of Common Market Studies" 2011, vol. 47, No. 5.
 • Rogoff K., America will need a $1,000bn bail-out, "Financial Times" 2008.
 • Ryle G., Dilemmas: The Tarner lectures, Cambridge 1954.
 • Scharpf F.W., Monetary union, fiscal crisis and the preemption of democracy, Annual Lecture Paper 11/2011.
 • Snyder F., EMU revisited: are we making a constitution? What constitution are we making?, "European University Institute Working Paper LAW", No. 98/6.
 • Stein J.L., The diversity of debt crises in Europe, "Cesifo Working Paper" 2011, No. 3348.
 • Suzuki T., Accounting for the euro: operationalisation of the political economy, Oxford 2003.
 • Verdun A., The institutional design of EMU: a democratic deficit?, "Journal of Public Policy" 1998, vol. 18, No. 2.
 • Vis B., Woldendorp J., Keman H., Economic performance and institutions: capturing the dependent variable, "European Political Science Review" 2012, vol. 4, issue 1.
 • Wise P., Portugal near political crisis over debt, "Financial Times" 2010, http://www.ft.com/cms/s/0/76aa4a50-11d9-11df-b6e3-00144feab49a.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.