PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 65--73
Tytuł artykułu

Kształcenie ustawiczne w procesie zmiany: od organizacji uczącej się do organizacji inteligentnej

Warianty tytułu
Lifelong Learning in the Process of Change - from Learning to Intelligent Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany społeczne są atutem współczesnego społeczeństwa. Rozpoznawanie i przewidywanie skutków tych zmian wymaga odpowiedniego przygotowania. Umożliwia je kształcenie ustawiczne . Według J. Delorsa podstawą nauczania są cztery filary: uczenia się, aby wiedzieć, uczenia się, aby działać, uczenia się żyć razem i uczenia się, jak być. Ta koncepcja edukacyjna wykorzystywana jest bardziej przez inteligentne organizacje niż te uczące się. Inteligentne organizacje - uznane za bardziej zaawansowane formy organizacji - nie tylko korzystają z wiedzy, ale także podejmują próbę wykorzystania odpowiedniej organizacji wewnętrznej, zapewnienia jak najlepszych warunków, aby skorzystać z tej wiedzy. Różnica między uczącymi się i inteligentnymi organizacjami wynika głównie z faktu, że członkowie inteligentnych organizacji dążą do inteligentnego wykorzystania ich potencjału intelektualnego w największym możliwym stopniu.(abstrakt oryginalny)
EN
Social changes are an asset of the modern society. Identifying and predicting the effects of these changes require adequate preparation. Lifelong learning enables such preparation. According to J. Delors, the foundation of education is constituted by four pillars: learning to know, to act, learning to live together and learning to be. This educational concept is grasped more by intelligent organizations rather than by learning ones. Intelligent organizations have been considered more advanced forms of organizations; not only do they utilize knowledge, but also make an attempt within the use of their appropriate internal organization to provide the best conditions in order to take advantage of that knowledge. The difference between learning and intelligent organizations arises mainly from the fact that members of intelligent organizations strive for exploiting their intellectual potential as much as possible.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, ABC, Kraków 2000.
 • Chardin T.P., Moja wizja świata i inne pisma, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Koncepcje kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kreowanie" 1997, nr 4.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa 2000.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001.
 • Komisja Europejska, Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011.
 • Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, Wydawnictw Muza, Warszawa 2008.
 • Parsons T., System społeczny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.
 • Półturzycki J., Kształcenie ustawiczne i jego konsekwencje dla edukacji, [w:] Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2003.
 • Półturzycki J., Wskazania dla edukacji ustawicznej, [w:] Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2003.
 • Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, GWP, Gdańsk 2004.
 • Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delors'a, Edukacja. Jest w niej skarb ukryty, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Wydawnictwo UNESCO, Warszawa 1998.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Sadler Ph., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Siemiński J.L., Koncepcje rozwoju lokalnego, CUP, Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 1994.
 • Sokołowska A., Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym - zmiana i ciągłość, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 • Spengler O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1920.
 • Waltz H., Bertels T., Dasintelligente Unternehmen: schnellerlernen als der Wettbewerb, Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1995.
 • Ziębicki B., Współczesne tendencje w zarządzaniu, [w:] Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, A. Potocki (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.