PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 12 | nr 4 | 525--536
Tytuł artykułu

Corporate governance jako obszar arbitrażu regulacyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Governance as an Area of Regulatory Arbitrage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na świecie istnieje wiele systemów corporate governance. Wprawdzie jako dwa główne ich typy wymienia się system otwarty (outsiderski) i system zamknięty (insiderski), jednak szczegółowe regulacje prowadzą do dużego zróżnicowania rozwiązań, wynikającego z ich narodowego charakteru. Te różnice w systemach corporate governance są jednym z czynników decydujących o kierunku przepływu kapitału w skali globalnej, ponieważ zarówno spółki jak i inwestorzy, stosując na szeroką skalę arbitraż regulacyjny, poszukują rozwiązań optymalnych z ich punktu widzenia. Regulatorzy kształtując ramy instytucjonalne funkcjonowania rynków kapitałowych decydują zatem równocześnie o pozycji konkurencyjnej danego kraju jako miejsca inwestycji, a przez to wpływają na potencjał rozwojowy jego gospodarki. Rodzi to pokusę łagodzenia wymagań stawianych spółkom i inwestorom, co z jednej strony ogranicza bariery wejścia i pozwala przyciągnąć więcej kapitału inwestycyjnego, z drugiej zaś powoduje zagrożenie napływem kapitału spekulacyjnego i środków niewiadomego pochodzenia, co może destabilizować gospodarkę. System rozwiązań z zakresu ładu korporacyjnego powinien więc być wyważony i uwzględniać z jednej strony potrzebę utrzymania konkurencyjności rynku, z drugiej zaś umacnianie i ochronę jego reputacji. (abstrakt oryginalny)
EN
There are many corporate governance systems that exist in the world. Although two of them, an open (outsider system) and a closed (insider system) one are enumerated as the two leading systems, detailed regulations form a significant diversification of solutions that result from their national character. These differences in corporate governance systems constitute one of the factors that determine global flow of capital, since companies as well as investors do take large-scale advantage of regulatory arbitrage in their quest for optimum solutions from their perspective. The regulators that create institutional framework of capital markets, at the same time do influence the competitive advantage of the given country as the investment destination, and thus affect its economy development potential . Such situation creates the temptation to relax requirements for companies and investors. On the one hand it reduces the market entry barriers and allows to attract more investment capital. On the other hand, it stands for the upsurge of speculative capital and of the capital of unknown provenance, which may destabilize economy. The system of corporate governance solutions should then be balanced and take account of the need to remain competitive in the market as well as strengthening and protection of its reputation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
525--536
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamska A., Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie - tendencje zmian, "Ekonomia i Prawo", B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Tom VII/2011, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.004.
 • Armour J., Hansmann H., Kraakman R., Agency problems and legal strategies, [in:] R. Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative Approach, Oxford University Press, 2009.
 • Bainbridge S.M., Director Primacy and Shareholder Disempowerment, "Harvard Law Review", Vol. 119/2006.
 • Bebchuk L., Cohen A., Ferrell A., Does the Evidence Favor State Competition in Corporate Law, "California Law Review", Vol. 90, No. 6/2002, http://dx.doi.org/10.2307/3481435.
 • Bebchuk L.A., Letting shareholders set the rules, "Harvard Law Review", Vol. 119, No. 6/2006.
 • Davies M., Schlitzer B., The impracticality of an international "one size fits all" corporate governance code of best practice, "Managerial Auditing Journal", Vol. 23, No. 6/2008, http://dx.doi.org/10.1108/02686900810882093.
 • Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/l26016_pl.htm (22.07.2013).
 • Easterbrook F.H., The Race for the Bottom in Corporate Governance, "Virginia Law Review", Vol. 95, No. 4/2009.
 • European Commission, Report of the Reflection Group. On the Future of EU Company Law, Bruksela 2011.
 • Jeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych - wnioski z doświadczeń zachodnich, [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Mitchell L.E., Mitchell D.T., The Financial Determinants of American Corporate Governance: A Brief History, [in:], H.K. Baker, R. Anderson (eds.), A Corporate Governance. A Synthesis of Theory, Research, and Practice, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, s. 33. http://dx.doi.org/10.1002/9781118258439.ch2.
 • Morck R., Yeung B., Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative corporate governance, NBER Working Paper 15042, Cambridge 2009, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.financial.050808.114257.
 • Okolski J., Wajda D., Corporate governance, [w:] J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Polman P., The remedies for capitalism, http://www.mckinsey.com/features/capitalism/paul_polman (30.08.2012).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 w sprawie statutu spółki europejskiej, http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/l26016_pl.htm (22.07.2013).
 • Szomburg J., Tamowicz P., Dzierżanowski M., Corporate governance dla rozwoju Polski. Wyjściowe tezy na inauguracyjne posiedzenie Polskiego Forum Corporate Governance, IBnGR, Gdańsk 2001.
 • Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Szymański W., Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Todd A., Corporate Governance Best Practices, [in:] H.K. Baker, R. Anderson (eds.), A Corporate Governance. A Synthesis of Theory, Research, and Practice, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, http://dx.doi.org/10.1002/9781118258439.ch4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.