PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 12 | nr 4 | 537--550
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in Selected EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) narodziła się w Stanach Zjednoczonych, to najbardziej intensywną jej implementację obserwuje się w krajach Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wyniki przeglądu literatury na temat CSR w wybranych krajach UE. Szczegółowej analizie poddano modele instytucjonalne promocji CSR, instrumenty wdrażania oraz raportowanie CSR. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w krajach UE stosowane są następujące modele promocji CSR: obserwator (Węgry), patron (Hiszpania, Włochy), promotor (Francja, Niemcy, Szwecja), partner (Belgia, Dania, Holandia, Wielka Brytania). Najwięcej instrumentów CSR wdrażają przedsiębiorstwa z: Danii, Hiszpanii, Szwecji, zaś najmniej z Czech, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii. Odmienne jest także w poszczególnych krajach podejście do raportowania CSR. Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Dania wprowadziły obowiązek raportowania wybranych zagadnień odnoszących się do CSR. Wytyczne GRI są najczęściej wykorzystywane w Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Francji, Holandii, zaś najrzadziej w Czechach, Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)
EN
Although the concept of CSR derives from the United States, its most extensive implementation is observed in the countries of the European Union. The article presents the results of a literature review on CSR in selected EU countries. The following institutional models were analysed: CSR promotion, implementation and reporting activities of CSR. The analysis shows that in the EU countries the following models are used to promote CSR: Observer (Hungary), patron (Spain, Italy), promoter (France, Germany, Sweden), partner (Belgium, Denmark, Netherlands, United Kingdom). Most companies which implement CSR instruments come from Denmark, Spain, Sweden and the fewest from the Czech Republic, Germany, Poland and the UK. The approach to CSR reporting also differs from country to country. Sweden, France, the United Kingdom and Denmark introduced an obligation to report various CSR issues. GRI guidelines are most commonly used in Sweden, Italy, Spain, Denmark, France, the Netherlands, and least likely in the Czech Republic, Poland, Germany and the UK. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
537--550
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bowen H.R., Social responsibilities of the businessman, Harper & Brothers, New York 1953.
 • Carrol A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review", Vol. 4, No. 4/1979, http://dx.doi.org/10.5465/amr.1979.4498296.
 • Commission of The European Communities, Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, Brussels 2001.
 • CSRinfo, Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach, Warszawa 2011.
 • Doane D., Market Failure: The Case for Mandatory Social and Environmental Reporting, Presentation at IPPR seminar 2002, http://www.hapinternational.org/pool/files/doanepaper1.pdf (12.03.2012).
 • Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.
 • Freeman R.E., Velamuri S.R., Moriarty B., Company Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, 2006.
 • GRI, Sustainability Reporting Guidelines, GRI 2000-2006, version 3.0.
 • Gruning J., Symmetrical presuppositions as a framework for public relations theory, [in:] C. Botan, J. Hazleton (eds.), Public relations theory, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey, London, 1989.
 • ISO, ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, 2010.
 • Komisja Europejska, An Analysis of Policy References made by large EU Companies to Internationally Recognised CSR Guidelines and Principles, March 2013.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela 2011, KOM(2011) 681 wersja ostateczna.
 • Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 • Makuch Ł., Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości, "Harvard Business Review", Nr 96/2011.
 • Mikkila M., Toppinen A., Corporate Responsibility Reporting by Large Pulp and Paper Companies, "Forest Policy and Economics", Vol. 10, No. 7-8/2008, http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2008.05.002.
 • Moneva J.M, Archel P., Correa C., GRI and Camouflaging of Corporate Unsustainability, "Accounting Forum", Vol. 30, No 2/2006, http://dx.doi.org/10.1016/j.accfor.2006.02.001.
 • Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 • Van der Laan S.L., The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs. 'Soliciited' Disclosures, [in:] Fourth Asia Pacific internationary reserch in accounting conference in 2004, cyt. za: U. Golob, J.L. Bartlett, Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slowenia, "Public Relations Review", Vol. 33, No 1/2007.
 • Wachowiak P., Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności, "Przegląd organizacji", Nr 10/2008.
 • World Bank, What Does Business Think about Corporate Social Responsibility. Part II. Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, 2005.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.