PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 193--202
Tytuł artykułu

Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się

Warianty tytułu
The Importance of Employees' Interpersonal Relationships for Organizational Learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie zależności, jakie występują pomiędzy relacjami interpersonalnymi pracowników a osiąganiem przez ich organizację efektów organizacyjnego uczenia się. Podstawą rozważań są zarówno studia literaturowe, jak i wyniki badań empirycznych. Teza postawiona w artykule głosi, że wraz ze wzrostem natężenia pozytywnych relacji interpersonalnych w organizacji skuteczniej osiąga ona efekty rozwojowe, które są domeną organizacji uczącej się.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is aimed at presenting the correlations appearing between employees interpersonal relationships and organizational learning effects achievement of their organization. The discussion is based on both literature study and empirical research results. The thesis of this article states that together with an increase of positive interpersonal relationship intensity an organization is more successful in accomplishing development results being the learning organization domain.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Abeer H., Essam I., Provision of Financial Information and its Impact on the Relationship between Executives and Venture Capital Managers: A Study of the Private Equity Market in Egypt, "Journal of Financial Services Marketing", 2012, No. 17.
 • Anand N., Entrepreneurs' Networking Styles: Impact on Tie Formation and Dissolution During Venture Emergence, "Academy of Management Proceedings. Best Conference Paper", 2006, G1-G6.
 • Atuahene-Gima K., The Social Capital of the Top Marketing Team, Inter-Firm Market Learning Capability, and Business Performance: A Test of a Mediating Model, MSI Working paper Series No. 02-118, Marketing Science Institute, Cambridge 2002.
 • Atwater L., Carmeli A., Leader-Member Exchange, Feelings of Energy, and Involvement in Creative Work, "Leadership Quarterly", 2009, 20.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 • Brockman B.K., Morgan R.M., The Moderating Effect of Organizational Cohesiveness in Knowledge Use and New Product Development, "Journal of the Academy of Marketing Science", 2006, Vol. 34, No. 3.
 • Castka P., Bamber C.J., Sharp J.M., Measuring Teamwork Culture: the Use of a Modified EFQM Model, "Journal of Management Development", 2003, 22 (2).
 • Chan Ching-Tung, Chin Kwai-Sang, Lam Ping-Kit, Strategic sourcing in the Hong Kong toy industry, "International Journal of Quality & Reliability Management", 2007, Vol. 24, No. 8
 • Chiaburu D.S., Harrison D.A., Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Co-Worker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance, "Journal of Applied Psychology", 2008, 93.
 • Cicourel A.V., Cognitive Sociology, Penguin Books, London 1973.
 • Coleman J., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • De Gues A.P., Planning as Learning, "Harvard Business Review", March-April, 1988.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Gittell J.H., The Southwest Airlines way: Using the power of relationships to achieve high performance, McGraw-Hill, New York 2003.
 • Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.
 • Haughton B., Identifying Diversity and Cohesion in Small Group Interaction, "The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations", 2009, Vol. 8, No. 6.
 • Hawke A., Heffernan T., Interpersonal Liking in Lender-Customer Relationships in the Australian Banking Sector, "International Journal of Bank Marketing", 2006, No. 24.
 • Heaphy E., Dutton J., Positive social interactions and the human body at work: Linking organizations and physiology, "Academy of Management Review", 2008, 33(1).
 • Henttonen K., Blomqvist K., Managing Distance In a Global Virtual Team: The Evolution of Trust Through Technology-Mediated Relational Communication, "Strategic Change", 2005, 14 (2).
 • Hite J.M., Evolutionary Processes and Paths of Relationally Embedded Network Ties in Emerging Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", 2005 January.
 • Hult G.T.M., Nichols Jr. E.L., Giunipero L.C., Hurley R.F., Global organizational learning in the supply chain: a low versus high learning study, "Journal of International Marketing", 1999, Vol. 8, No. 3.
 • Jamali D., Insights into triple bottom line integration from a learning organization perspective, "Business Process Management Journal", 2006, Vol. 12, No. 6.
 • Jarvenpaa S.L., Shaw T.B., Staples D.S., Toward Contextualized Theories of Trust: The Role of Trust in Global Virtual Teams, "Information Systems Research", 2004, 15(3).
 • Johnson D.W., Johnson R.T., Social interdependence - Cooperative learning in education, [w:] B. Bunker, J.Z. Rubin (red.), Conflict, Cooperation, and Justice, Jossey-Bass, San Francisco 1995.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, "Harvard Business Review", January-February 1992.
 • Kase R., Paauwe J., Zupan N., HR Practices, Interpersonal Relations, and Intrafirm Knowledge Transfer in Knowledge-intensive Firms: A Social Network Perspective, "Human Resource Management", July-August 2009, Vol. 48, No. 4.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (red.), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Macintosh G., Customer Orientation, Relationship Quality, and Relational Benefits to the Firm, "Journal of Services Marketing", 2007, No. 21.
 • McAllister D.J., Affect and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations, "Academy of Management Journal", 1995, 38 (1).
 • McKenna S.D., Maps of complexity and organizational learning, "Journal of Management Development", 1999, Vol. 18, No. 9.
 • Mika B., Sieć zaufania. Jak dzięki zaufaniu niektórzy internetowi kupcy zarabiają więcej od konkurencji, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009.
 • Nahapiet J., Ghoshal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review", 1998, 23(2).
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Oyster C., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Parmenter D., Key Performance Indicators. Developing, Implementing, and Using Winning KPIs, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 • Peters L.M.L., Manz Ch.C., Getting Virtual Teams Right the First Time: Keys to Successful Collaboration in the Virtual World, [w:] The Handbook of High-Performance Virtual Teams: A Toolkit for Collaborating Across Boundaries, J. Nemiro, M. Beyerlein, L. Bradley, S. Beyerlein, J. Bass, San Francisco 2008.
 • Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, red. M.J. Stankiewicz, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2010.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 • Ryff C.D., Singer B.H., Emotion, social relationships, and health, Oxford University Press, New York 2001. Savolainen T., Dynamics of organizational learning and continuous improvement in six sigma implementation, "The TQM Magazine", 2007, Vol. 19, No. 1.
 • Schraeder M., Simpson J., How Similarity and Liking Affect Performance Appraisals, "The Journal for Quality & Participation", Spring 2006.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Shin Soo-Young, Park Won-Woo, Moderating Effects of Group Cohesiveness in Competency-Performance Relationships: A Multi-Level Study, "Journal of Behavioral Studies in Business", Vol. 1, July 2009.
 • Siegel P.H., Smith, J.W., Mosca J.B., Mentoring Relationships and Interpersonal Orientation, "Leadership & Organization Development Journal", 2001, 22(3).
 • Subramanian M., Youndt M.A., The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, "Academy of Management Journal", 2005, 48 (3).
 • Yang J., Alejandro T.G.B, Boles J.S., The Role of Social Capital and Knowledge Transfer in Selling Center Performance, "Journal of Business & Industrial Marketing", 2011, No. 26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.