PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 233--244
Tytuł artykułu

Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Coaching as a Tool Supporting the Process of Employment Restructuring in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Restrukturyzacje przedsiębiorstw, w tym takie, które dotyczą zasobów ludzkich, są koniecznością w obliczu trudnej sytuacji istniejącej we współczesnym świecie biznesu. Ich przeprowadzanie wymaga od pracodawców zastosowania różnych narzędzi, które stwarzają szanse na ograniczenie negatywnych konsekwencji zmian personalnych. Jednym z takich narzędzi może być coaching. Celem artykułu jest wskazanie tych jego rodzajów, które mogą wspomóc proces restrukturyzacji zatrudnienia w organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Restructuring of enterprises, including those which relate to human resources, is a necessity in the face of a difficult situation existing in the current business world. The realization of this process requires from employers using a variety of tools which offer some opportunities to reduce the negative consequences of personnel changes. One of such tools can be coaching. The purpose of this article is to indicate the types of coaching which can be a tool for the restructuring of employment in an organization.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Gniazdowski P., Pieciul K., Coaching Kariery, [w:] Coaching - inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, red. P. Smółka, Onepress, Gliwice 2009.
 • Januszek H., Planowanie karier zawodowych - nowy instrument motywowania pracowników, [w:] Współczesne dylematy zatrudnienia, red. J. Orczyk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 265, Poznań 1998.
 • Koeber Ch., Corporate Restructuring, Downsizing, and the Middle Class: The Process and Meaning of Worker Displacement in the "New" Economy, Human Sciences Press Inc., New York 2002.
 • Krzewińska M., Life coaching, business coaching, 2011, http://www.treco.pl/ wiedza/artykuly-szczegoly/ id/707/life.../pdf (22.01.2013).
 • Madejska M., Podręcznik "Pakiet wsparcia", cz. 1. Metodologia prowadzenia coachingu z osobami 45 plus, 2012, http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2012/09/Podrecznik_ Coaching1.pdf, dostęp: 22.01.2013.
 • McLeod A., Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów, Helion, Gliwice 2008.
 • Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 • Porada-Rochon M., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, Difin, Warszawa 2009.
 • Rosłanowska-Plichcińska K., Metodyka restrukturyzacji, OPO, Bydgoszcz 1999.
 • Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Sidor-Rządkowska M., Coaching - pojęcie, rodzaje, dylematy etyczne, http://cebi.pl/txtupload/coaching. pdf (6.06.2011).
 • Sidor-Rządkowska M., Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Kraków 2009.
 • Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
 • Singh H., Challenges in Researching Corporate Restructuring, "Journal of Management Studies" 1993, vol. 30.
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2000.
 • Stankiewicz J., Bortnowska H., Łychmus P., E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach, [w:] E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009.
 • Stankiewicz J., Bortnowska H., Supporting of professional development of banks' employees by career's coaching, "Management" 2011, vol. 15, no. 2.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • Szmidt H., 2011, http://businesscoachingmag.pl/coaching-kariery-business-coaching-012011/ (10.06.2011).
 • Sztobryn-Giercuszkiewicz J., Nowe drogi w doradztwie zawodowym: coaching kariery, 2009, http:// gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,6260126,Nowe_drogi_w_doradztwie_zawodowym__coaching_ kariery.html?as=1&startsz=x (6.06.2011).
 • Szulc W., Coaching, Internetowe Wyd. Złote Myśli Sp. z o.o., Gliwice 2008.Wilson C., Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, red. K. Makowski, Poltext, Warszawa 2001.
 • http://www.slideshare.net/HRWisdomKeeper/rodzaje-coachingu-hr-wisdom-keeper, dostęp: 22.01.2013.
 • http://www.izbacoachingu.com/pl/site/203/o-izbie.html, dostęp: 22.01.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.