PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 261--273
Tytuł artykułu

Analiza wykorzystania zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy - implikacje praktyczne

Warianty tytułu
The Analysis of Knowledge Management Use by the Labour Market Institutions - Practical Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono fundamentalne założenia dotyczące zarządzania wiedzą. Scharakteryzowano również instytucje rynku pracy działające w regionie łódzkim w wybranych powiatach w ramach nowoczesnej gospodarki. Przeanalizowano raport opisujący wykorzystanie wiedzy i zarządzania nią w wyżej wymienionych instytucjach. Pokazano, w jaki sposób winno się gospodarować tym niematerialnym zasobem, by we właściwy sposób utrzymywać i rozwijać współpracę między zainteresowanymi stronami.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the fundamental assumption regarding knowledge management. Labour market institutions that function in Łódź area as a part of modern economy were characterized as well. The report shows the use of knowledge management within these institutions. The authors state that adequate management of these immaterial resources will help to stabilize and develop the corporation between different partners.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., "Działania instytucji rynku pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia" - raport wstępny w ramach projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej", Warszawa 2011.
 • Kozioł L., Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2009.
 • Korea and the Knowledge - Based Economy. Making the transition, OECD and Word Bank Institute, Paris 2001.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Managing Knowledge: Building Blocks for Success, Gabler, Betriebswirt.-Vlg, West Sussex 2010.
 • Mikuła B , Organizacje oparte na wiedzy, WAEK, Kraków 2006.
 • Olszewska-Urban J., Rabiej A., Pacholska I., Borkowska D., Roszczak E., Partnerstwo lokalne. Szybkie reagowanie i wsparcie koleżeńskie dla osób zwalnianych, zagrożonych zwolnieniami i bezrobotnych, Partners Network, Łódź 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
 • Stabryła A., Metodyka oceny potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ziółkowski P., Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, PWP, Warszawa 2004.
 • Żur A., Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 671, Kraków 2005.
 • http://sai.bialystok.pl/Vizualize/Rates.aspx.
 • http://www.doradca-zawodowy.pl/Instytucje Rynku Pracy/.
 • http://www.poznan.pl/mim/msp/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-przy-wojewodzkim- urzedzie-pracy-w-poznaniu,p,782,788.html.
 • http://www.wup.lodz.pl/index.php/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/46-kimjestesmy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.