PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej | 466--481
Tytuł artykułu

Analiza procesu adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce i innych krajach Unii europejskiej, za szczególnym uwzględnieniem wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność zapewnienia zaplecza w postaci środków własnych zmniejsza swobodę działalności banków, ale jest też skutecznym sposobem na ograniczanie ryzyka bankowego. Zgodnie z ideą Komitetu Bazylejskiego, głównymi czynnikami mającymi doprowadzić do takiego stanu są fundusze własne i współczynnik wypłacalności. Problematyka posiadania stosownego kapitału zabezpieczającego operacje ryzykowne ma długą tradycję. Zapewnienie jego optymalnego poziomu jest przedmiotem zainteresowania organów nadzorczych większości krajów świata. Analiza przebiegu procesu konstrukcji współczynnika wypłacalności według koncepcji Komitetu Bazylejskiego uwidacznia hierarchię różnego rodzaju ryzyka, które stopniowo włączano w zakres wymogu kapitałowego. Jako ostatnie zostało włączone ryzyko operacyjne, którego wpływ na działalność bankową wzrósł m.in. ze względu na rozwój technologii informatycznych, bankowość elektroniczną, kradzieże i oszustwa, kataklizmy, terroryzm. Przeprowadzone rozważania niezaprzeczalnie wykazały duży wpływ, jaki wywarło jego wprowadzenie do obowiązkowych wymogów dotyczących zarówno banków komercyjnych, jak i spółdzielczych - ryzyko operacyjne przyczyniło się do zmian wyników osiąganych przez banki, obejmujących w szczególności wysokość współczynnika wypłacalności oraz poziom funduszy własnych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Dorsey M., Rockwell D., Financing Residential Real Estate, Rockwell Publishing, Bellevue 2005.
 • EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2005.
 • EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, November 2006.
 • EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, November 2007.
 • EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, August 2009.
 • Global financial stability report: financial stress and deleveraging, macrofinancial implications and policy, International Monetary Fund, Washington 2008.
 • Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń-wrzesień 2009 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2004.
 • Kaar M., Critical Analysis of the 2007-2009 Global Financial and Economic Crisis and Its Implications for the Travel Industry and Associated Businesses, GRIN Verlag, Norderstedt 2009.
 • Kauffman H., The Road to Financial Reformation: Warnings, Consequences, Reforms, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • Koch E.B., Challenges at the Bank for International Settlements: An Economist's (Re)View, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2007.
 • Kościelniak H., Struktura kapitału a wielkość przychodów spółki, w: Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju, red. A. Zachorowska, H. Kościelniak, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 • Kościelniak H., Istota zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Seria Monografie nr 150, red. H. Kościelniak, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008.
 • Kościelniak H., Organizational and financial aspects of functioning of Polish companies, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008.
 • Lambrecht M., The Basel II rating: ensuring access to finance for your business, Gower Publishing Ltd., Aldershot, Burlington 2005.
 • Ledgerwood J., Microfmance handbook: an institutional and financial perspective, World Bank Publications, Washington 1999.
 • Leonard T.M., Encyclopedia of the developing word, Taylor & Francis, New York 2006.
 • Macroprudential indicators of financial system soundness, red. O. Evans, A. Leone, M. Gill, P. Hilbers, International Monetary Fund, No. 192, Washington 2002.
 • Matkowski P., Ryzyko operacyjne, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Mikos-Sitek A., Zapadka P., Polskie prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Moles P., Terry N., The handbook of international financial terms, Oxford University Press, New York 1997.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Stolz S.M., Bank capital and risk-taking: the impact of capital regulation, charter value, and the business cycle, Springer-Verlag, Berlin 2007.
 • Sytuacja finansowa banków w 2003 r. - synteza, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
 • Sytuacja finansowa banków w 2006 r. - synteza, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2007.
 • The savings and loan crisis: lessons from a regulatory failure, red. J.R. Barth, S. Trimbath, G. Yago, Springer, Santa Monica 2004.
 • Uchwala nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania, "Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego" nr 22, poz. 43, Warszawa, 24 grudzień 2001.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, "Dziennik Ustaw" 2006, nr 157 poz. 1119.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, "Dziennik Ustaw" 1997, nr 140, poz. 939.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.