PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 | nr 2 | 85--100
Tytuł artykułu

Globalization and Middle East : the Economic Dimension

Autorzy
Warianty tytułu
Globalizacja a Bliski Wschód : wymiar ekonomiczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the last part of the 20th century and in the beginning of the 21st century, a popularized and equally controversial phenomenon has marked, and has had a great impact on societies, that is named globalization, which has occupied discussions related to the current world economy, world politics, local problems and responses. Globalization has increased contact among the peoples of the world, a rapid expansion of interdependence among nations; and we have witnessed an explosion of new actors in international affairs. There are many definitions, opinions and dimensions of globalization. Yet, for the purpose of this study, the paper will try to analyze the economic domain rather than political and cultural dimensions of this popular phenomenon with particular reference to Middle Eastern countries. Economic and financial globalization and the expansion of world trade have brought substantial benefits but also inequalities to countries around the world. In the framework of this argument, the paper analyzes the concept of globalization and processes of globalization particularly focusing them from economic perspective. It then concerns with the effects of the economic globalization in Middle East region, and argues the main impediments for greater integration into global economy. (original abstract)
Pod koniec XX oraz na początku XXI wieku odnotowano rozpowszechnione i w równym stopniu kontrowersyjne zjawisko, które wywarło ogromny wpływ na społeczeństwa, nazywane globalizacją. Zjawisko to stało się tematem do dyskusji na temat bieżącej gospodarki światowej, światowej polityki, lokalnych problemów i reakcji na nie. Globalizacja zwiększyła kontakty między narodami, nasiliła gwałtowną ekspansję wzajemnej zależności; staliśmy się także świadkami eksplozji nowych aktorów w sprawach międzynarodowych. Istnieje wiele definicji, opinii i wymiarów globalizacji. Jednakże dla celów niniejszego studium podjęto próbę dokonania raczej analizy domeny gospodarczej niż wymiaru politycznego i kulturowego tego popularnego zjawiska, ze szczególnym odniesieniem do krajów bliskowschodnich. Globalizacja ekonomiczna i finansowa, a także ekspansja handlu światowego przyniosły krajom świata zasadnicze korzyści, ale także spowodowały nierówności. W świetle tego argumentu praca analizuje koncepcję globalizacji i procesów globalizacji, szczególnie koncentrując się na perspektywie ekonomicznej. Zajmuje się następnie skutkami globalizacji ekonomicznej w regionie Bliskiego Wschodu oraz prowadzi dyskusję nad głównymi przeszkodami na drodze do większej integracji z gospodarką światową. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Turkey
Bibliografia
 • Krasner S. D. "The Middle East and the end of the Cold War". In: Guazzone L. (ed.), The Middle East in global change: The politics and economics of interdependence versus fragmentation. Basingstoke: Macmillan, 1997. ISBN 0333670795.
 • Ehteshami A. Globalization and geopolitics in the Middle East: Old games, new rules. New York: Routledge, 2007. ISBN 9780415426329.
 • Baylis J., Smith S. The globalization of world politics. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0199271186.
 • Ghai D. Economic globalization, institutional change and human security. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development Discussion Papers, 1997. ISSN 1012-6511.
 • El-Said H., Harrigan J. "Globalization, international finance, and political Islam in the Arab world". Middle East Journal, 2006, vol. 60, no. 3.
 • Gorgan C., Gorgan V., Diaconu P., Coman N. "Globalization impact on the development of new directions as related to accounting" [online, accessed: 2010-12-27]. Annals of the University of Oradea: Economic Science Series, 2008, vol. 17, iss. 3, pp. 1245-1249. Available online: http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-fi nances-banks-accountancy/225.pdf.
 • World Bank, World Bank Indicators [online, accessed: 2010-12-22]. Available online: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD.
 • Kingston P. "Avoiding globalization? The political economy of development in the Middle East and North Africa". International Journal, 2002/2003, vol. 58, no. 1.
 • Henry C. M., Sprinsbord R. Globalization and the politics of development in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521626315.
 • Iqbal F., Nabli M. K. Trade, foreign direct investment and development in the Middle East and North Africa, paper prepared for a conference entitled "The Middle East and North Africa Region. The Challenges of Growth and Globalization", organized by the International Monetary Fund, Washington 2004.
 • Siddiqi M. "Business and Finance" [online, accessed: 2010-12-27]. The Middle East, 2007, Dec 1. Available online: http://www.highbeam.com/doc/1G1-172329848.html.
 • United Nations. The Arab Human Development Report 2002: Creating opportunities for future generations. New York: United Nations Development Programme, 2002. ISBN 9211261473.
 • World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: World Bank, 2009. ISBN 9780821376072
 • Lowrance S. "Globalization in the Middle East: The politics of development and dissent from Marrakech to Mecca" [online, accessed: 2011-01-05]. In: Wiarda H. J (ed.), Globalization, Boston: Northeastern University Press, 2007. ISBN 9781555536686. Available online: http://academia.edu.documents.s3.amazonaws.com/99168/Globalization_MidEast_with_tables.pdf.
 • Abed G. T. "Unfulfi lled promise". IMF: Finance and Development, 2003, vol. 40, no. 1 (March).
 • Ali A. J. "Middle East competitiveness in 21st century's global market". Academy of Management Executive, 1999, vol. 13, no. 1.
 • Hinnebusch R. The international politics of the Middle East. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003. ISBN 0719053463.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.