PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 310 Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się | 329--339
Tytuł artykułu

E-zdrowie jako wymiar procesu uczenia się organizacji sektora zdrowia w interakcjach usługowych

Warianty tytułu
E-health as a dimension of organizational learning process of health sector in service interactions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat elektronicznego zdrowia (e-zdrowia, m-zdrowia) i interakcji, jaką tworzy ono w relacji pacjent-lekarz opartej na procesie wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się. W konkluzji zaproponowano usprawniony model relacji między technologiami e-zdrowia a zaangażowaniem pacjenta w politykę e-zdrowia i przepływ wiedzy. Autorzy koncentrują się na mikroskali podejmowanych działań w obszarze opieki zdrowotnej, wskazując możliwości rozwoju omawianego zjawiska w usprawnianiu procesu usługowego oraz obniżaniu kosztów obsługi jednostkowej pacjenta. Świadomość istotności podejmowanych zmian zależeć jednak będzie od stopnia implementacji nowych technologii oraz wiedzy co do jej znaczenia i zastosowania w środowisku profesjonalistów medycznych i pacjentów - beneficjentów systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a theoretical discussion of electronic health (e-health, m-health) and interaction that creates a relationship patient - doctor based on the process of knowledge sharing and mutual learning. In conclusion, improved model of relations between e-health technologies and the involvement of the patient in e-health policy and the flow of knowledge is proposed. The authors focus on the micro-scale activities undertaken in the area of health care, indicating the possibility of development of this phenomenon in the process of improving service and reducing the cost of operating an individual patient. However, the awareness of the significance of the changes will depend on the degree of implementation of new technologies and knowledge as to its importance and application in the environment of medical professionals and patients-beneficiaries of the system.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Al-Ghamdi K.M., Moussa N.A., Internet use by the public to search for health-related information, "International Journal of Medical Informatics" 2012, Vol. 81, Issue 6.
 • Andreassen H., ICT and patient roles; contradictions in e-health policy, "Health Policy and Technology" 2012, Vol. 1, Issue 2.
 • Bromba M.U.A., The Biometric Society - Risks and Opportunities, [w:] Identity, Security and Democracy. The Wider Social and Ethical Implications of Automated Systems for Human Identification, red. E. Mordini, M. Green, IOS Press, Amsterdam - Berlin - Oxford - Tokyo - Washington 2009.
 • Çilan C.A., Bolat B.A., Coşkun E, Analyzing Digital divite withinand between member and candidate countries of European Union, "Government Information Quarterly", 2009, 26.
 • Dijk von J., The Network Society. Social Aspects of New Media, Sage Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi 2006.
 • Duplaga M., Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2010, Vol. 2.
 • eHealth for a Healthier Europe! - opportunities for a better use of healthcare resources, Raport The Ministry of Health and Social Affairs in Sweden, Gartner, 2009.
 • Friedman T.L., Hot, Flat and Crowded. Why We Need a Green Revolution - And How It Can Renew America, Farrar, Stratus and Giroux, New York 2008.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Henriques I., Sadorsky P., Risk Investment in the Global Telecommunications Industry, [w:] Global Economy: Impacts, Influences, and Challenges, red. H.S. Kehal, V.P. Singh, Idea Group Publishing, Hershey, London - Melbourne - Singapore 2005.
 • Kare-Silver de, M., E-shock 2020. How the Digital Technology Revolution Is Changing Business and All Our Lives, Palgrave Macmillan, London 2011.
 • Mettler T., Eurich M., A "design-pattern" - based approach for analyzing e-health business models, "Health Policy and Technology" 2012, Vol. 1, Issue 2.
 • Pawar P., Jones V., van Beijnum F., Hermenes H., A framework for the comparison of mobile patient monitoring systems, "Journal of Biomedical Informatics" 2012, Vol. 45, Issue 3.
 • Rattle R., Computing Our Way to Paradise? The Role of Internet and Communication Technologies in Sustainable Consumption and Globalization, Altamira Press, Lanham - New York - Toronto - Plymouth 2010.
 • Roper A.T., Cunningham S.W., Porter A.L., Mason T.W., Rossini F.A., Banks J., Forecasting and Management of Technology, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.
 • Rudawska I., Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej, Wyd. USz, Szczecin 2006.
 • Rudawska I., Kształtowanie zaangażowania w relacjach usługowych (na przykładzie rynku usług zdrowotnych), "Marketing i Rynek", 2004, 3.
 • Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej, Wyd. USz, Szczecin 2005.
 • Social, Digital and Mobile Worldwide. The Key Numbers for Each Region Around the Globe, "We Are Social", January 2012.
 • Wilkie W.L., Customer Behavior, "Journal of Services Marketing" 1995, Vol. 9, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.