PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 61--66
Tytuł artykułu

Efektywność i doskonałość organizacji publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Effectiveness and Excellence of Public Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania organizacjami publicznymi na podstawie modelu doskonałości EFQM. Jego budowa i koncepcja mogą stać się kanwą i wzorcem dla stworzenia systemu pomiaru efektywności organizacyjnej. Ma to kluczowe znaczenie dla organizacji publicznych. Podstawowym problemem zarządzania tymi organizacjami jest brak jasno zdefiniowanych miar efektywności działania tych organizacji. Problem dotyczy zarówno układu wewnątrzorganizacyjnego, jak i relacji z otoczeniem. Podstawową miarą efektywności oceniającą działalność organizacji publicznych jest brak marnotrawstwa. To jednak wcale nie oznacza efektywnego wykorzystania posiadanych środków. Brak marnotrawstwa jest głównie utożsamiany z najniższą ceną kupowanych usług i produktów, a co za tym idzie - brakiem jakości, innowacyjności, wiedzy, wydajności, terminowości itp., a w konsekwencji brakiem zadowolenia obywateli, tj. klientów organizacji publicznych. Tymczasem brak marnotrawstwa powinien być przede wszystkim utożsamiany z modernizacją działań, doskonaleniem organizacji, wdrażaniem najlepszych praktyk, ponieważ najlepsze praktyki nie są kosztowne, ale najgorsze dużo kosztują, a koszt jakości jest zdecydowanie niższy niż koszt braku jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of managing public organizations based on the EFQM excellence model. Its construction and the concept can become a canvas and a model for the creation of a system for measuring organizational effectiveness. This is of key importance for public organizations. The basic problem of the management of these organizations is the lack of clearly defined measures of effectiveness of these organizations. The problem concerns both within the organization and relationship with the environment. The primary measure of effectiveness evaluation activities of public organizations is the lack of waste. This, however, does not mean efficient use of available resources. No waste is mainly identified with the lowest price of purchased services and products, and hence - the lack of quality, innovation, knowledge, efficiency, timeliness, etc., and consequently the lack of citizens' satisfaction, customers of public organizations. Meanwhile, no waste should be primarily identified with modernization activities, improvement of the organization, implementation of best practices as best practices are not expensive, but the worst lot of cost, quality and the cost is much lower than the cost of non-quality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Boulter L. et al. (2005), Report on EFQM and BQF Funded Study into the Impact of the Effective Implementation of Organizational Excellence Strategies on Key Performance Results, Centre of Quality Excellence, the University of Leicester, http://www.siq.se/res/Arkiv/efqm_report_2005.pdf
 • 2. Bratnicki M. (2005), W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • 3. Bratnicki M. (2007), Wzlot i przyszłość zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
 • 4. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa.
 • 5. Child J. (2005), Organization: Contemporary Principles and Practice, Blackwell Publishing, Oxford.
 • 6. Conti T. (1997), Organizational Self-assessment, Chapman & Hall, London.
 • 7. Halachmi A. (1995), Measure of Excellence, w: Quality, Innovation and Measurement in the Public Sector, eds. H. Hill, H. Klages, E. Löffler, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M.
 • 8. Heras Saizarbitoria I., Marimón Viadiu F., Casadesús M.F. (2010), ISO 9001 Vs. EFQM: A Comparative Analysis Based on External Independent Data, 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management XIV, Congreso de Ingeniería de Organización Donostia-San Sebastián, 8-10 September.
 • 9. Kacała J., Kołaczyk E. (2012), Efektywność wdrażania modelu doskonałości EFQ, w: Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa, red. A. Wierzbic, M. Wąsowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274, Wrocław.
 • 10. Leman-Tomaszewska M., Latowska K., Kłos Z., Koper Z., Koper K. (2012), Postrzeganie stosowania modelu doskonałości EFQM w kontekście sukcesu rynkowego, Zarządzanie i Finanse, nr 3.
 • 11. Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 12. Löffler E. (2002), Defining Quality in Public Administration, Working Group on Better Quality Administration for the Public Building Quality Administration for the Public in Central and Eastern Europe, NISPAcee Conference, Riga, Latvia.
 • 13. Nazemi J. (2010), A Process Model for Improvement through EFQM, World Applied Sciences Journal, vol. 8 (3).
 • 14. Osbert-Pociecha G. (2007), Relacje między efektywnością a elastycznością, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1183, Wrocław.
 • 15. Osbert-Pociecha G. (2010), Zdolność organizacji do zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, Wrocław.
 • 16. Pfeffer J., Sutton R.I. (2006), Hard Facts, Dangerous Half-truths, and Total Nonsense: Profiting from Evidence-based Management, Harvard Business Press, Boston.
 • 17. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • 18. Skierniewski T. (2008), Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania, Warszawa.
 • 19. Swiss J.E. (1992), Adapting Total Quality Management (TQM), Public Administration Review, no. 52 (4).
 • 20. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L. (1990), Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.