PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej. | 69--104
Tytuł artykułu

Równowaga w gospodarce w ujęciu polskich marginalistów

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polscy ekonomiści okresu międzywojennego w większości znajdowali się pod wpływem szkoły austriackiej bądź szkoły historycznej. Fakt hołdowania szkole psychologicznej wynikał z historii Polski, a przede wszystkim z polityki prowadzonej przez zaborców przed odzyskaniem niepodległości, w ramach której ani w zaborze rosyjskim, ani w zaborze pruskim rozwój niezależnej nauki polskiej nie był możliwy. Teoria mikroekonomicznej równowagi ogólnej marginalizmu zachodniego znalazła rozwinięcie w polskiej szkole matematycznej. Powszechnie za twórcę polskiej szkoły matematycznej uznaje się Władysława Zawadzkiego, którego poglądy opierały się na dorobku naukowym i metodzie badawczej szkoły lozańskiej. Za prekursorów szkoły matematycznej w Polsce uznaje się również m.in. Józefa Marię Hoene-Wrońskiego i Zygmunta Rewkowskiego, jednak teorię równowagi ogólnej w ujęciu szkoły lozańskiej w największym stopniu rozwinął Władysław Zawadzki. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bochenek M.: Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Bochenek M.: Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło. PTE, Warszawa 2009.
 • Zawadzki W: Pojęcie równowagi ekonomicznej i jego naukowe znacznie. "Ekonomista" 1928, nr 4.
 • Zawadzki W.: Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej. "Ekonomista" 1938 nr 3.
 • Czerkawski J.: Zarys dziejów myśli ekonomicznej w Polsce. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1948.
 • Drewnowski J.: Autobiografia naukowa. Londyn 2000.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1945. PWE, Warszawa 1974.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. PWE, Warszawa 1984.
 • Drewnowski J.: Równowaga konsumenta a rynek niedoskonały. "Ekonomista" 1936, nr 3.
 • Nowicki J.: Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. PWN, Warszawa 1991.
 • Heydel A., Lulek T., Schmidt S., Wyrobisz S., Zweig F.: Etatyzm w Polsce. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1932.
 • Krzyżanowski A.: Polityka i gospodarstwo: pisma pomniejsze oraz przemówienia 1920-1931. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1931.
 • Lityńska A.: Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski. Stowarzyszenie PAX, Wydział Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, Kraków 1988.
 • Zweig F.: Adam Krzyżanowski. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1937.
 • Sułkowska W.: Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. II. Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu proinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924-1929. Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. IV. Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939. Książka i Wiedza, Warszawa 1989.
 • Gołębiowski J.: Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej. PWN, Warszawa - Kraków 1985.
 • Krzyżanowski A.: Dwa programy. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1927.
 • Nowicki J.: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 • Taylor E.: Druga inflacja polska. Przyczyny - Przebieg - Środki zaradcze. Gebethner i Wolff, Poznań-Warszawa 1926.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • Zweig F.: O programie gospodarczym Polski. Nakładem Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1926.
 • Landau Z.: Zasięg kartelizacji przemysłu w Drugiej Rzeczypospolitej. "Kwartalnik Historyczny" 1974, nr 4.
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945. T. I, II. Red. A. Mączak. Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Grodek A., Kostrowicka I.: Historia gospodarcza Polski. PWN, Łódź 1955.
 • Zientara H., Mączak A., Ihnatowicz I., Landau Z.: Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939., Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Polska w Europie i świecie 1918-1939. Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939. T. III. Wielki Kryzys 1930-1935. Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 • Przemówienie Pana Ministra Przemyślu i Handlu Romana Góreckiego wygłoszone 29.1.1936 roku w Komisji Budżetowej Sejmu. "Polska Gospodarcza" 1936, z. 5.
 • Zagóra-Jonszta U. : Polska inteligencja Górnego Śląska wobec głównych zagadnień ekonomicznych okresu międzywojennego. W : 50 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Księga pamiątkowa. Red. A. Czech. PTE, Katowice 1998.
 • Zweig F.: Kartelizacja przemysłu polskiego. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1929.
 • Kartele. "Czas" 1934, nr 57.
 • Pamiętnik I Zjazdu Ekonomistów Polskich odbytego w Poznaniu w dniach 24-26.V.1929 r. Nakładem Stałego Komitetu Zjazdu Ekonomistów Polskich, Warszawa 1930.
 • Zweig F.: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu. Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1938.
 • Heydel A.: W sprawie karteli. "Polityka Gospodarcza" 1935, nr 4.
 • Heydel A.: Kryzys, interwencja, kartele. "Ekonomista" 1932, T. I.
 • Heydel A.: Profesor Lipiński o "Etatyzmie w Polsce", "Ekonomista" 1933, T. IV.
 • Krzyżanowski A.: Bierny bilans handlowy. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1928.
 • Lauterbach S.: Gospodarka planowa. Kraków 1935.
 • Rybarski R.: Idee przewodnie gospodarstwa Polski. Drukarnia F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1939.
 • Rybarski R.: Przyszłość gospodarcza Polski. Drukarnia F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1933.
 • Rybarski R.: Podstawy narodowego programu gospodarczego. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 • Przemówienia posłów Klubu Narodowego wygłoszone w Sejmie w czasie rozprawy nad budżetem na rok 1935/1936. Nakładem Klubu Narodowego, Warszawa 1935.
 • Brzeski T.: Polska jako jednostka gospodarcza. Wydawnictwo Altenberga, Lwów 1921.
 • Taylor E.: O zmierzchu kapitalizmu i nowym ustroju słów kilka. "Myśl Narodowa" 1932, nr 46.
 • Taylor E.: Teoria ruchu układów gospodarczych. Poznań 1932.
 • Skowroński A.: Poglądy gospodarcze Edwarda Taylora. Nakład i Druk Drukarnia Katolicka, Poznań 1934.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.