PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 24--35
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej

Warianty tytułu
Intellectual Capital in Manufacturing Companies of Food Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy jest kapitał intelektualny oraz rola, którą odgrywa w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia rozważań są różne interpretacje pojęcia kapitału intelektualnego. Autorzy poddali analizie najbardziej znane definicje dotyczące tego zagadnienia występujące w literaturze przedmiotu. Podjęto również problematykę określania kosztów procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej w kontekście efektywnego i skutecznego zarządzania. Zaproponowano metodę ABC jako narzędzie umożliwiające badanie struktury kosztów mające na celu lepsze poznanie analizowanych zjawisk. Dzięki zdobytej wiedzy istnieje możliwość podejmowania działań prowadzących do obniżenia poziomu kosztów. Wyniki badań w oparciu o tą metodę pokazują jak istotną rolę odgrywa w firmach kapitał intelektualny, a także na jakich elementach w pierwszej kolejności powinno opierać się doskonalenie przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the intellectual capital and the role it plays in creating enterprise value. The starting point of the considerations are different interpretations of the concept of intellectual capital. The authors analyzed the best known definitions of this issue found in literature. The article also discusses the issue of determining the cost of ongoing processes in the food industry production enterprises in the context of efficient management. ABC method is proposed as a tool to study the cost structure, which allows for better understanding of the analyzed phenomena. With this knowledge in mind, you can take action leading to cost reduction. The results of research based on this method demonstrate the important role of intellectual capital in companies, as well as which elements in the first place should be a basis for company process improvement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 71.
 • 2. Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, International Thomson Business Press, London 1998, p. 12.
 • 3. Chlipała P., Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 75-81.
 • 4. Dobija D., Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno- -ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej - tom LI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999, s. 45.
 • 5. Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, No. 3-2003.
 • 6. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 18, s.40.
 • 7. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 23-24.
 • 8. Górska-Warsewicz H, Marka w strategiach rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego, W: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, s. 253.
 • 9. Hudson W. I., Intellectual Capital- how to build it- enhance it- use it, Hoboken, John Wiley&Sons, New Jersey 1993 p. 15.
 • 10. Itami H., Roehl T. W., Mobilizing Invisible Assets, Cambridge Harvard University Press, Massachusetts 1991.
 • 11. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 12. Konrad G., The Invisible Balance Sheet: Key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies, Affarsvariden/Ledarskap, Stockholm 1989.
 • 13. Low J., Kalafut P. C., Niematerialna wartość firmy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 5.
 • 14. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, Problemy Jakości, nr 11-1999, s. 5.
 • 15. Sokołowski J. Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji, Przegląd Organizacji, nr 1-2002, s. 32.
 • 16. Sopińska A., Wachowiak P., Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, E-mentor, nr2 (4), http://www.e-mentor.edu.pI/artykul/index/numer/4/id/51 (22.12.2013).
 • 17. Stewart T. A. Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
 • 18. Stewart T. A., The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Currency-Doubleday, New York 2001, p. 12-13.
 • 19. Sveiby K. E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital-An Emerging First Standard, http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html (23.12.2013).
 • 20. Wallman S., The Future of Accounting and financial Reporting, Part IV: Access Accounting, Accounting Horizons 11, No. 2-1996, p. 138-148.
 • 21. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 244-247, 257.
 • 22. Wyrębek H., Znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 88-2001, s. 176.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.