PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 1242--1248
Tytuł artykułu

Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich

Warianty tytułu
Categorization of Assessment System of Managerial Competence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetencje menedżerskie, jako struktura dynamiczna, zmieniają się, rozwijając się lub dezaktualizując. Dlatego też kompetencje te powinny być oceniane w ramach systemu oceny po to, by zidentyfikować lukę kompetencyjną, której występowanie może uniemożliwiać wykonanie bieżących zadań przedsiębiorstwa, utrudniać jego rozwój, stanowić barierę umacniania pozycji konkurencyjnej. Na potrzeby artykułu przyjęto, że system oceny kompetencji kadry menedżerskiej tworzy układ komplementarny funkcji formalizacji, diagnostycznej i motywacyjnej wartościujących poziom kompetencji menedżerskich oraz inspirujących kadrę menedżerską do przyjmowania etycznych i proefektywnościowych postaw. Wobec powyższego w artykule przedstawiano istotę wyróżnionych funkcji oraz założenia i procedurę realizacji metody kategoryzacji służącej do identyfikacji użyteczności systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej poprzez ustalenie stopnia spełniania funkcji przez systemy znajdujące zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Managerial competence, as the dynamic structure are changing, developing or cancelling out. Therefore, these competence should be assessed as a part of the assessment system, in order to identify competence gap, which appearing can prevent execution current tasks of the enterprise, hinder its development and constitute the barrier strengthening competitive position. For the purposes of the article the author assumes that the assessment system of competence of managerial staff is creating the complementary arrangement of formalization, diagnostic and motivation functions assessing the level of managerial competence and inspiring the managerial staff to accept ethical and efficiency attitude. That being so, in the article presented the essence of distinguished functions, assumptions and the procedure of realization the categorization method which is used to identification the assessment system of competence of managerial staff by determining the degree of fulfilling functions by systems applied in enterprises. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1242--1248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Czubasiewicz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 2. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (2009), red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 3. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian (2007), red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 4. Janowska Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 5. Lewicka D. (2010), Zarządzanie Kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • 6. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 7. Psychologia sukcesu (1994), red. S. Witkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • 8. Stabryła A. (2005), Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, nr 3.
 • 9. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2009, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • 10. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce (2008), red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 11. Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstwa (2007), red. H. Król, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.