PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 73--82
Tytuł artykułu

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdrożenia scenariusza polityki rolnej i strategii autonomicznego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw należących do przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień sp. z o.o.

Warianty tytułu
Economically and Organizational Result Accustom Raral Policy Scenario and Strategy of Particular Farm Activity Belong to HZZ Osowa Sień Co. Ltd. Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano analizy ekonomiczno-organizacyjnych skutków wdrożenia scenariusza rozwoju polityki rolnej i strategii autonomicznego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw wchodzących w skład przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. na lata 2009-2014. Dane do przeprowadzenia badania zebrano metodą wywiadu standaryzowanego. Opierała się ona na zmodyfikowanym kwestionariuszu wykorzystywanym w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych - Produkcja Mleka (IFCN-Dairy - International Farm Comparison Network) zajmującej się porównaniami sytuacji organizacyjno-ekonomicznej gospodarstw produkujących mleko. Dane zebrane w ten sposób służyły do dokonania zmian organizacyjno-ekonomicznych zgodnie z przyjętą strategią autonomicznego funkcjonowania gospodarstw. Do obliczeń wykorzystano model TIPI-CAL (technology impact and policy impact calculations), który jest dynamicznym modelem wykorzystywanym do symulacji reakcji gospodarstw na zmieniające się otoczenie, w jakim dane gospodarstwa działają. Z przeprowadzonych badań dotyczących skutków organizacyjno-ekonomicznych wprowadzenia scenariusza polityki rolnej i strategii autonomicznego funkcjonowania gospodarstw należących do HZZ Osowa Sień na lata 2009-2014 wynika zasadność wykorzystania proponowanych zmian w analizowanym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
In article made analysis of economically and organizational result of accustoming of rural policy scenario and strategy of particular farm activity belong to HZZ Osowa Sień co. Itd. Enterprise for 2009-2014. Data collect for conducting of research method of interview standardized. It was based on modified questionnaire taken advantage in IFCN-Dairy - International Farm Comparison Network - milk production, which compare organizationally - economic situation milk producing farms. Data collected allowed to accomplish economically and organizational changes according to switching of vegetable production strategy. Model take advantage for accounts TIPI-CAL - Technology Impact and Policy Impact Calculations, which is dynamic model taken advantage for simulation of reaction of farm on enclosing changing. Result of research concerning introduction policy scenario and strategy of particular farm activity belong to HZZ Osowa Sień co. Itd. Enterprise for 2009-2014 legitimacy of utilization of suggested change in analyzed enterprises. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
73--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Bibliografia
 • 1. Artyszak A. (2008), Wpływ reformy unijnego rynku cukru na sytuacje cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. XV, Warszawa, s. 11-15.
 • 2. Binfield J., Donnellan T., Hanraha K., Westhoff P. (2008), Baseline 2008 Outlook for EU and Irish Agriculture, Teagasc Rural Economy Research Centre, Irland, s. 25-30.
 • 3. Carriquiry M., Binfield J. (i in.) (2008), FAPRI-2008 U.S. and World Agricultural Outlook, Food & Agricultural Policy Research Institute, Iowa State University, University of Missouri - Columbia.
 • 4. FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (2003), System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce - funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, Warszawa.
 • 5. Hemme T., Isermeyer F., Deblitz C. (1997): TIPI-CAL VERSION 1,0 Ein Modell zur Politik - und Technikfolgen - abschatzung fűr typishe Betriebe im internationalen Vergleich, Arbeitsbericht, Nr. 2, Instytut fur Betriebswirtschaft der FAL, Brauschweig.
 • 6. Juchniewicz M. (1999), Metody obliczania kosztów jednostkowych, w: Ekonomika produkcji rolniczej, red. R. Kisiel, ATR, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn.
 • 7. Katalog norm i normatywów (1999), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • 8. Krotzsch S. (i in.) (2005), Faustzahlen fűr die Landwirtschaft, 13. Auflage, Kuratorium fűr Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), Darmstadt.
 • 9. Maniecki F. (1976), Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 10. Manteuffel R. (1984), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
 • 12. Seremak-Bulge J. Koniunktura w rolnictwie, Rynek Rolny. Analizy, tendencje, oceny, nr 1.2005 r. nr 1.2009 r., Wydawnictwo Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • 13. Wojtaszek Z. (1966), Kierunki gospodarstw indywidualnych w Polsce centralnej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 14. Wilczyński A. (2008), Wpływ zmian cenowych na sytuację ekonomiczną gospodarstw polskich do 2013 r., w: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego, red. M. Świtłyk, W. Ziętara, Raport 2008, Wydawnictwo Naukowe AR Szczecin, Szczecin, s. 62-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.