PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 297 Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne | 171--182
Tytuł artykułu

Osoby w podeszłym wieku jako szczególni uczestnicy ruchu drogowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Old People as Traffic Special Participants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano przeglądu literatury i piśmiennictwa w celu identyfikacji cech osób w wieku starszym mających wpływ na sposób ich uczestniczenia w ruchu drogowym oraz przeanalizowano materiał sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu z okresu lat 2008-2009 i wybrano przypadki osób powyżej 60 r.ż. zmarłych w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Osoby w podeszłym wieku stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego, ponieważ z uwagi na procesy starzenia się zachodzące w organizmie i związane z tym m.in. zmiany narządowe zwiększa się u nich zarówno ryzyko odniesienia obrażeń lub zgonu w wyniku wypadków w ruchu drogowym, jak również częstsze i cięższe są u nich skutki zdrowotne obrażeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Mimo ograniczeń psychofizycznych związanych z wiekiem często biorą oni udział w ruchu drogowym także w wymagającej roli kierowców rowerów i pojazdów mechanicznych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wynikach analizowanych sądowo-lekarskich sekcji zwłok. Wynik badania nasuwa pytanie o potrzebę ewentualnego wprowadzenia w Polsce okresowej weryfikacji zdolności osób starszych do uczestniczenia w ruchu drogowym w charakterze kierujących pojazdami. (abstrakt oryginalny)
EN
Books and papers have been reviewed to find out which changes typical for old people are influencing the way they are taking part in traffic and results of the autopsies performed in the Forensic Medicine Department, Medical University, Wroclaw, Poland in the years 2008-2009 have been analyzed to choose the cases of people of the age 60 years and above, that died because of traffic accidents. Old people constitute a special group of traffic participants, because with ageing processes in the human organism and resulting organ changes, there is an increased risk of incurring injuries or dying because of traffic accidents, the complications of the trauma related to traffic accidents are more common and grave. They do not take into account the psychophysical fitness limitations connected with the age and often play also the very demanding role of the drivers and bikers. It is also depictured in the analyzed autopsy results. The results of the study suggest the need to consider a possibility of introducing in Poland a periodic verification of older people abilities to drive vehicles in public roads. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
autor
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bień B., Synak B., 2001, Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starych w Polsce w roku 2000; [w:] Charzewski J. (red.), Problemy starzenia, Wyd. AWF, Warszawa, 21-36
 • DiMaio V.J., DiMaio D., 2003, Medycyna sądowa, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław, 522 s.
 • Drobnik J., Susło R., Tmka J., Kordel K, Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom informacji o lekach w kontekście zagrożeń w ruchu drogowym i miejscu pracy, "Family Medicine & Primary Care Review" 2011 Vol.13 no. 2; s. 302-304
 • Rutkiewicz J. (red.), 1979, Geriatria, PZWL Warszawa, 446 s.
 • Stefański R.A., 2006, Problematyka prawna wypadków drogowych [w:] Wierciński J., Reza A. Wypadki drogowe - vademecum biegłego sądowego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, s. 119-178
 • Susło R., Trnka J., Drobnik J., 2006, Najczęstsze przyczyny zgonów ludzi po 65. roku życia w województwie dolnośląskim [w]: Kowalski J.T, Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź : Zakład Demografii UŁ, s.258-261
 • Susło R., Trnka J., Drobnik J., 2009, Zastosowanie dokumentacji medycznej na potrzeby opiniowania w sprawach wypadków komunikacyjnych, "Family Medicine & Primary Care Review", Vol.11 no.3; s.767-772
 • Szatny H., Trnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., 2004; Nietypowe obrażenia kręgosłupa u ofiar wypadków [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzyska Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15-17.09.2004. Streszczenia, s.58 poz.P72
 • Szatny Fł., Trnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., 2004, Potrącenie czy przejechanie pieszego w czasie wypadku drogowego - trudności opiniodawcze [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15-17.09.2004. Streszczenia, s.66 poz.P85
 • Teresiński G., Biomechanika wypadku drogowego, CD-ROM, Lublin
 • Teresiński G., Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej, 2001, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii", nr 51, 3, 249-258.
 • Teresiński G., 2001,Obrażenia stawów kolanowych, skokowych i biodrowych, miednicy oraz szyi u pieszych ofiar wypadków drogowych - ich wykrywanie i przydatność do odtworzenia okoliczności zdarzenia, CD-ROM, Lublin.
 • Teresiński G, 2008, Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin,
 • Teresiński G, Mądro R., 2001, Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne - możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii", nr 51, 3, 259-272.
 • Trnka J., Szatny H., Susło R., Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo : nadzieje i zagrożenia, Kowalski J.T, Szukalski P. (red), 2004, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s.203-209
 • Trnka J., Szatny H., Susło R., Szleszkowski Ł., 2004, Relacje między obrażeniami ciała odniesionymi w wyniku wypadków drogowych a zgonami osób starszych [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15-17.09.2004. Streszczenia; s.66 poz.P86
 • Wiśniewska-Roszkowska K, 1987, Gerontologia dla pracowników socjalnych, PZWL, Warszawa, 158 s.
 • Dane statystyczne Policji, 2011, dane dostępne na stronie internetowej http://dlakierowcow.policja.pl/download/15/54343/ Wypadki_19752011.doc w dniu 2012.03.14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.