PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 297 Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne | 183--193
Tytuł artykułu

Świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane zagadnienia)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benefits for Elderly and Disabled People in the Framework of Systems of the Health Care and the Welfare (Chosen Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z postępującym procesem starzenia się populacji w Polsce rośnie zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Powoduje to rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń realizowanych przez system pomocy społecznej. W perspektywie pogłębiania tego procesu należy rozpocząć poszukiwania nowych rozwiązań systemowych w celu zaspokojenia rosnących potrzeb występujących wśród tych kategorii osób. W artykule przedstawione są obowiązujące rozwiązania prawne oraz najczęściej konsumowane świadczenia socjalne przez osoby starsze i niepełnosprawne, a także niektóre ich koszty. (abstrakt oryginalny)
EN
In relation to the progressing ageing process of the population in Poland grows a demand for health services and welfare. It causes growing costs of the health care and benefits processed by the system of the welfare. In the perspective of deepening this process one should start searching of system new solutions in order to meet the growing appearing needs amongst these categories of persons. In the article law and most often consumed social security benefits applying to solutions are described by elderly and disabled people, as well as some their costs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Analiza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem hospitalizacji pacjentów od 65 roku życia w 2009 r., 2010, NFZ, Warszawa, 7.
 • Błędowski P., Pędich W., 2004, Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi, [w:] Błędowski P. (red), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Warszawa, 178 i nast.
 • Golinowska S., 2004, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, IPiSS, Warszawa, 24.
 • GUS, 2012, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. ZWS GUS, Warszawa, 38-54.
 • GUS, 2011a, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku. ZWS GUS, Warszawa, 61.
 • GUS, 2011b, Pomoc społeczna w Polsce w latach 2005-2009. ZWS GUS, Warszawa, 56-60.
 • GUS, 2011c, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. ZWS GUS, Warszawa, 69-86.
 • GUS, 2010, Pomoc społeczna - infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2009 roku. ZWS GUS, Warszawa, 33.
 • GUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035. ZWS GUS, Warszawa, 153 i nast.
 • Halik J., 2002, Zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego, [w:] Halik J. (red), Starzy ludzie w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 122.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Przybyłka A., 2008, Wpływ procesu starzenia na rynek usług medycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing z.13, Rzeszów, 372-377.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. nr 139, poz. 1138).
 • Tyszka N. (red), 2011, Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych -vademecum 2011, NFZ, Warszawa, 77-78.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (Dz. U. 2008, nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 122, poz. 696).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami).
 • Więckowska B., Szwałkiewicz E., 2011, Usługi społeczne w opiece długoterminowej, [w:] Grewiński M., Więckowska B. (red), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa, 156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.