PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 297 Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne | 195--210
Tytuł artykułu

Determinanty zdrowia - analiza taksonomiczna determinant stanu zdrowia starszej subpopulacji krajów europejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Health - Taxonomic Analysis of Health of Elder Subpopulation in European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzmożone w ostatnim czasie zainteresowanie dotyczące związku między zdrowiem, a prowadzonym stylem życia jest reakcją na coraz szybsze tempo starzenia się ludności. Kraje dążą do bycia społeczeństwami zdrowotnymi, przedkładając problem zdrowia jako główny temat wielu dyskusji zarówno społecznych, jak i politycznych. Sytuacja taka wymaga przeprowadzenia różnorodnych analiz, istotnych z punktu widzenia wdrożenia odpowiednich, skutecznych strategii, a także promocji i edukacji zdrowotnej. Celem opracowania jest ocena porównawcza stanu zdrowia starszej subpopulacji w wybranych państwach europejskich. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o podstawowe determinanty zdrowia związane z prowadzonym stylem życia zawarte w bazie danych EUROSTATU. Wykorzystanie taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga pozwoli na odpowiednie uporządkowanie oraz wskazanie krajów, które charakteryzują się najlepszym poziomem stanu zdrowia osób w trzech przedziałach wiekowych: 65-74; 75-84; 85 i więcej. W dwóch pierwszych grupach wiekowych, oprócz Polski analizą objęta zostanie Bułgaria, Cypr, Czechy, Hiszpania, Węgry, Łotwa, Malta i Słowenia. EUROSTAT nie dysponuje kompletnymi danymi dotyczącymi najstarszych osób, dlatego badanie w tej części pracy ograniczono jedynie do 5 państw. Uzyskane wyniki pomogą określić stan zdrowia starszej ludności Europy, a także stworzyć ranking porównawczy krajów w zależności od poziomu badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The intensive in recent times interest about the relationship between health and life style is the response to the rapid pace of population aging. Countries tend to be societies of health, presenting health problem as the main subject of many debates, both social and political. This situation requires various analysis, relevant to the implementation of appropriate, effective strategies, as well as education and promotion of health. The purpose of this paper is to analyze and compare health status of elder subpopulation in selected European countries. The study was conducted on the basis of the fundamental determinants of health related to lifestyle from the EUROSTAT database. The use of Hellwig's taxonomic measure of development will allow for the appropriate arrangement and indication of the countries that have the highest level of health status of people in three age intervals: 65-74, 75-84, 85 and more. In the first two age groups, apart from Poland, the study will include Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Spain, Hungary, Latvia, Malta and Slovenia. EUROSTAT does not have complete data on the eldest people, that is why the study in this part of the work is limited only to five countries. The results will help to determine health status of elder people in Europe, and also to create a comparative ranking of countries according to the level of the studied phenomenon. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Błasiak J., 2012, Edukacja zdrowotna z edukacją zdrowia, skrypt akademicki, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, informacje dostępne na stronie internetowej http://pedagogium.pl/public/images/main/dokumenty/materialy/skrypy_edukacja_zdrowotna.pdf w dniu 19.03.2012.
  • Cendrowski Z., 1993, Dekalog zdrowego stylu życia, Lider nr 25, Warszawa.
  • Cendrowski Z., 1996, Będę żył 107 lat (Zdrowie Społeczne), Wyd. Agencja Promo-Lider, Warszawa, s. 71.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny.
  • Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia, PAN, Warszawa, 26 s.
  • WHO (World Health Organization), 2012, informacje dostępne na stronie internetowej http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/ w dniu 16.03.2012.
  • Zeliaś A., Malina A., 1997, O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej. Taksonomia z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.