PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 15 Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems | 235--257
Tytuł artykułu

Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Pro-Developmental Institutions Related to Public Aid for the Activation of Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę wybranych instytucji prorozwojowych w Polsce, związanych z pomocą publiczną. Zadaniem instytucji prorozwojowych jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w regionie przez inicjowanie i realizowanie programów, tworzenie warunków do absorbowania osiągnięć nauki i techniki, ułatwianie i stymulowanie procesów aktywizacji gospodarczej oraz przyciąganie inwestorów. Do instytucji prorozwojowych należą między innymi agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, działające na rzecz rozwoju danego obszaru, współpracujące z samorządem lokalnym lub regionalnym. Ważną rolę w zakresie tworzenia potencjału naukowego regionu odgrywają instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe.(fragment tekstu)
EN
The paper focuses on selected pro-developmental institutions, related to the public aid granted by local government units, and their impact on the activation of Polish economy. It presents spatial diversity of localization of these institutions, as parks (industrial, technological, scientific and technological ones) and incubators (business and technological ones). The study identifies the conditions of localization and regularity of the spatial distribution of their operation. The authors make an attempt to identify and assess the impact of the analyzed institutions on the activation of Polish economy at the local and regional level, and their effectiveness in solving economic problems. Keywords: pro-developmental institutions, technology park, business incubator, technology incubator, activation of economy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/
 • Drozdowska J., 2009, "Przestrzenny wymiar pomocy publicznej w aktywizacji polskiej gospodarki", Wrocław (maszynopis)
 • Furtak J., 2004, Parki naukowo-technologiczne jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio 8, nr 38, s. 121-132
 • Guliński J., 2008, Stan ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Materiały z XIX Konferencji SOOIPP, Krynica Zdrój
 • Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • Mackiewicz M., 2008, Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Marciniec B., 2007, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań
 • Matusiak K.B., 2007, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport - 2007, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego/Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź - Kielce - Poznań
 • Matusiak K., Bąkowski A. (red.), 2008, Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa
 • Matusiak K., Mażewska M., 2004, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 • Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji dyfuzji wiedz, 2008, Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa
 • Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, 2009, Opole
 • Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, 2005, PARP, Warszawa
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom 2000-2007, 2008, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych z dn. 12 lipca 2007, Dz. U. 2007, nr 133, poz. 923
 • Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - zalążek Parków Przemysłowo-Technologicznych i klastrów, 2008, Informacje Sektorowe, PKO BP S.A., Warszawa
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dn. 30 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2007, nr 59, poz. 404, z późn. zm.
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dn. 29 sierpnia 2003 r., Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1537, z późn. zm.
 • Wojnicka E., 2005, Możliwości wsparcia polskich instytucji proinnowacyjnych ze środków europejskich, [w:] Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa, s. 43-44
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.