PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 | 139--153
Tytuł artykułu

Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty : anachronizm czy aktualna perspektywa?

Warianty tytułu
Thoughts on Rural and Regional Community Categories : Anachronism or a Current Perspective?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka "zderza" w swym artykule konkurujące we współczesnym dyskursie poglądy. Mamy zatem, z jednej strony, zwolenników dekonstrukcji wybranych form życia społecznego, uznających je za anachroniczne we współczesnym dyskursie publicznym. Odpowiedzią jest prezentowana z pasją argumentacja, poświadczająca swoisty renesans idei wspólnotowości i jego konsekwencje dla oceny programów Trzeciego Sektora. W duchu polemiki Autorka wskazuje na - jej zdaniem - błędne założenia, których rezultatem jest marginalizowanie specyfiki społeczności wiejskich, zwłaszcza w wymiarze więzi społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Author in this article clashes to ideas which compete in contemporary discussions. From one side there are the followers of the deconstruction of certain forms of social life who consider them anachronic in contemporary public discussions. The answer is argumentation presented passionately proving a particular renaissance of the idea of communalism and its consequences for the assessment of programmes of the Third Sector. In the spirit of polemics the Author presents, wrong assumptions, in her opinion which result in the marginalization of the specificity of rural societies, particularly in the sphere of social bonding. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
139--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Baldwin P., 1990: The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State 1875-1975. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bellah R.N. et al., 2007: Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku. Przełożyli: D. Stasiak, P. Skurowski i T. Żyro. Wydawnictwa Akademiekie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Bieńko M., 2006: Nieznośna lekkość więzi w sferze kontaktów międzyludzkich. Societas Commu- nitas 1(1), ISNS UW, Warszawa.
 • Bukowski A., 2011: Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Przypadek województwa małopolskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bukraba-Rylska I., Burszta W. (red.), 2011: Raport. Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Castells M., 2008: Siła tożsamości. PWN, Warszawa.
 • Cohen A.P., 2003: Wspólnoty znaczeń, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, M. Kempny, E. Nowicka (red.). PWN, Warszawa.
 • Duchowski M., Sekuła E.A., 2011: Krokodyl na żywo... kilka uwag o przestrzeni publicznej polskiej prowincji, [w:] Raport. Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, I. Bukraba-Rylska, W. Burszta (red.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Engelking A., 2012: Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gawkowska A., 2004: Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Grzelak Z., 1994: Społeczności wiejskie w środkowym regionie kraju. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Jacyno M., 2007: Kultura indywidualizmu. PWN, Warszawa.
 • Kaszuba E., 2013: Autorytet w rodzinie mieszkającej na wsi. Relacja rodzice-dzieci. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kiciński K., 2006: Moralność a więź społeczna. Societas Communitas 1(1), ISNS UW, Warszawa.
 • Knapik W., 2013: Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 506. Rozprawy zeszyt 383, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
 • Koryś P., 2013: (wypowiedź w dyskusji redakcyjnej) Autostrady i bezdroża polskiej modernizacji. Więź nr 1.
 • Korporowicz L., 2010: Podmioty przestrzeni międzykulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. Kultury, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red. nauk.). Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa.
 • Krasnodębski Z., 2013: Zdrada "Solidarności". W Sieci nr 36 (40).
 • Kurczewska J. i inni, 1993: Blokady społeczeństwa obywatelskiego, słabe społeczeństwo obywatelskie i słabe państwo, [w:] Społeczeństwo w transformacji, A. Rychard i M. Fedorowicz (red.). IFIS PAN, Warszawa.
 • Kurczewska J. i inni, 1998: Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji - w poszukiwaniu korzeni demokracji. Studia Socjologiczne, 2 (149), IFiS PAN, Komitet Socjologii.
 • Łuczewski M., 2012: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Modnicka N., 2013: Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Ossowski S., 1962: O osobliwościach nauk społecznych. PWN, Warszawa.
 • Potok A., 2013: Program Odnowy Wsi i Program LEADER jako czynniki aktywizacji obszarów wiejskich w Polsce. Trzeci Sektor nr 29. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rymsza M., 2006: Polityka społeczna a więzi społeczne. Przypadek III Rzeczypospolitej. Societas Communitas 1(1), ISNS UW, Warszawa.
 • Rymsza M., 2013: Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi. Trzeci Sektor nr 29. Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • SchutzA., 2008: O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Tłumaczyła B. Jabłońska. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Skorowski H., 2006: Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Krosno.
 • Stalder F., 2012: Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Staniłko J.F., 2007: Koniec polityki inteligenckiej, [w:] Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność (tezy - streszczenia wystąpień - artykuły towarzyszące). Wydanie z okazji II Kongresu Obywatelskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Stanisławczyk B., 2013: Atak na gniazdo cnót. W Sieci nr 35 (39), 2-8 września.
 • Styk J., 1993: Chłopski świat wartości. Wydawnictwo Duszpasterstwo Rolników, Włocławek.
 • Szlendak T., 2011: Nic? Aktywność kulturalna i czas wolny na wsi i w małych miastach, [w:] Raport. Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, 1. Bukraba-Rylska i W. Burszta (red.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Szmatka J., 1989: Male struktury społeczne. PWN, Warszawa.
 • Szomburg J., 2007: Rozwój przez wspólnotą i konkurencyjność. Sesja otwierająca II Kongres Obywatelski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tomaszewski K., 2002: Regiony jako europejskie grupy interesu. Przegląd Europejski nr 2.
 • Tyszka A., 2007: "Societas Civitas" Regionalizm jako zbiornica wartości narodu, [w:] A to Polska właśnie. VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne. IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów. Wydawnictwo Silesia, Warszawa - Wrocław.
 • Wieruszewska M., 1991: Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej. PWN, Warszawa.
 • Wieruszewska M., 1997: Wieś polska. Konteksty, kontrasty, strategie. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wieruszewska M., 2002: Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy - struktury - zróżnicowania. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wieruszewska M" 2008: Tożsamość kulturowa wsi. Kwestie i zobowiązania. Przegląd Humanistyczny nr 6.
 • Wieruszewska M., 2011: Zarządzanie programem LEADER z perspektywy kapitału społecznego. Założenia, działania, efekty - próba ewaluacji jakościowej, [w:] Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, I. Bukraba-Rylska (red. nauk.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wieruszewska M., 2013: Wybrane koncepcje rozwoju w ujęciu antropologa kultury. Wieś i Rolnictwo nr 4 (161).
 • Zimmerbauer K., Paasi A., 2013: When old and new regionalism collide: De-institutionalization of regions and resistance identity in municipality amalgamations. Journal of Rural Studies vol. 30 (2013), s. 31-40.
 • Żelazny W., 1998: Zrozumieć przyszłość regionu. Europa 2/98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.