PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 297 Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne | 211--223
Tytuł artykułu

Występowanie depresji u osób starszych korzystających z pomocy społecznej - wstępne wyniki badania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Occurance of Depression in Older People using Social Care - Preliminary Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy była próba oceny częstości występowania depresji i wybranych czynników warunkujących jej występowanie wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Polesie w wieku 65 lat i więcej. Przeprowadzając badanie jakości życia związanej ze stanem zdrowia osób starszych jako jedno z narzędzi badania stosowano Geriatryczną Skalę Oceny Depresji. Pierwszy etap badania przeprowadzono w 2011 roku wśród 108 osób. W analizie statystycznej danych wykorzystano wskaźniki struktury, miary położenia dla cech mierzalnych oraz test niezależności X W badaniu wzięło udział 88 (81,5%) kobiet i 20 (18,5%) mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 78,2 lat. Mężczyźni uzyskujący świadczenia pomocy społecznej najczęściej byli kawalerami lub wdowcami, zaś kobiety najczęściej były owdowiałe. Osoby starsze w głównej mierze korzystały z usług opiekuńczych (77,1%). Niemal 23% wszystkich badanych korzystało z pomocy finansowej w postaci zasiłków. Aż 81,2% badanych seniorów wskazało, że choruje przewlekle lub często, zaś jedynie 18,8%, że rzadko lub wcale. U 78% badanych stwierdzono prawdopodobną depresję. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem depresji, a wykształceniem, subiektywną oceną stanu zdrowia, a także poziomem zadowolenia z życia. Najważniejsze wnioski płynące z badania to: 1) osoby starsze korzystające z pomocy społecznej są w dużym stopniu narażone na występowanie depresji; 2) poznanie uwarunkowań występowania depresji u osób starszych może przyczynić się do poprawy ich jakości życia i do zmniejszenia wydatków na opiekę medyczną powodowaną tą chorobą. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to assess the incidence of depression and factors determining its occurrence among beneficiaries of the City Social Care Centre Lodz-Polesie aged 65 and over. In conducting the study health related quality of life geriatric depression rating scale was used. The first stage of the research was conducted in 2011 among 108 people. In statistical analysis there were used: structure indices, measurable features distribution and x" test of independence. In the study there were 88 (81.5%) women and 20 (18.5%) men. The average age of beneficiaries was 78.2 years. Men receiving social care benefits were mainly bachelors or widowers, while women most often were widowed. Older people mainly benefited from the care services (77.1%). 22.9% of all patients benefited from financial assistance in the form of benefits. 81.2% of seniors indicated that they suffer from chronic diseases, while only 18.8% indicated that they are ill rarely or never. Among 78% of people probable depression was found. There was found statistic correlation between the incidence of depression and education, subjective assessment of health status and level of satisfaction with life. The most important conclusions are: 1) older people receiving social assistance are highly prone to depression, 2) understanding of the determinants of depression in the elderly can help to improve their quality of life and to reduce costs of medical aid caused this disease. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Allsup S.J., Gosney M.A., 2002, Anxiety and depression in an older research population and their impact on clinical outcomes in a randomized controlled trial. Postgrad Medical Journal, 78, 674-677.
 • Ayotte B.J., 2010, Physical Health and Depression: A Dyadic Study of Chronic Health Conditions and Depressive Symptomatology in Older Adult Couples. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66B(1), 438-448.
 • Back J.H., Lee Y., 2010, Gender differences in the association between socioeconomic status (SES) and depressive symptoms in older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 52(3), 140.
 • Benyamini Y., Blumstein T., Lusky A. et al., 2003, Gender differences in the self-rated health-mortality association: is it poor self-rated health that predicts mortality or excellent self-rated that predicts survival? The Gerontologist, 43(3), 396-405.
 • Bień B., 1999, Epidemiologiczna ocena rozpowszechnienia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości, a świadczenie opieki. Gerontologia Polska, 7(2), 42-47.
 • Bień B., Górska M., Pędich W., 2000, Niesprawność fizyczna, poznawcza i emocjonalna w populacji osób starszych a świadczenie opieki, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 149-156.
 • Bjornskov C, 2008, Healthy and happy in Europe? On the association between happiness and life expectancy over time. Social Science and Medicine, 66,1750-1759.
 • Bobeł B., 2006, Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku, [w:] Pawlak Z. (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 255-259.
 • Bowling A., 2007, Aspirations for o/der age in the 21s' century. What is successful aging? International Journal of Aging and Human Development, 64(3), 263-297.
 • Bromley D.B., 1969, Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa, 12-33.
 • Chen CM., Mullan J., Griffiths D. et al., 2011, Trajectories of depression and their relationship with health status and social service use. Archives of Gerontology and Geriatrics, 53(2), 118-124.
 • Chipperfield J.G., 2008, Everyday physical activity as a predictor of late-life mortality. The Gerontologist, 48(3), 349-357.
 • Dudek D., Zięba-Wróbel A. i in., 2000, Zaburzenia depresyjne a jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Psychiatria Polska, 1, 73-80
 • Gąbka-Dembal A., Milanowski J., 2004, Choroby wieku starszego oraz potrzeby zdrowotne i społeczne tej populacji, [w:] Solecki L. (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2004, s. 75-80.
 • Heitzman J., 2007, Depresja - odpowiedzi na pytania, Urban & Partner, Wrocław, 22-24.
 • Humańska M.A., Kędziora-Kornatowska K., 2009, Współzależność pomiędzy nasileniem stanów depresyjnych a poczucie jakości życia u osób starszych. Psychogeriatria Polska, 6(1), 15-22.
 • Jaracz J., 2006, Depresja w wieku podeszłym. Świat Medycyny i Farmacji, 3 (68), 40-47.
 • Kozłowski S., 1986, Zdolności przystosowawcze organizmu a wiek człowieka, [w:] Encyklopedia seniora. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 265-278.
 • Krzymiński S., 1993, Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne, [w:] Krzymiński S. (red.), Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, PZWL, Warszawa, 9-33.
 • Maniecka-Bryła I., Śliwińska M., Szlawska M., 2010, Próba oceny czynników determinujących jakość życia ludzi starszych mieszkających w środowisku wiejskim, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 243-253.
 • Orzechowska A., Wysokiński A., Przybylska B. i in., 2008, Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej. Polski Merkuriusz Lekarski, 25(150), 503-506.
 • Pędich W., 2004, Zróżnicowanie warunków życia i sytuacji socjalnej ludzi starszych na wsi. [w:] Solecki L. (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 26-36.
 • Puto G., Ocetkiewicz T., Zawisza K, 2007, Wpływ depresji i funkcji poznawczych na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia. Gerontologia Poska, 15(3), 90-96.
 • Pużyński S., 2009, Depresje i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa, 35.
 • Rogers M.P., White K, Warshaw M.G. i wsp., 1994, Prevalence of medical illness in patients with anxiety disorders. International Journal of Psychiatry Medicine, 24, 83-96.
 • Rybakowski J., 2009, Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej, Termedia, Poznań, 41-44.
 • Święcicki Ł., 2010, Depresja - zwykła choroba? Urban & Partner, Wrocław, 10-25.
 • Sygit M., Pietrzak M., Sygit K, 2001, Długowieczność, Problemy Medycyny Społecznej, 33, 134-142.
 • Szukalski P., 2007, Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1980-2004. Gerontología Polska, 15(4), 119-127.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., 1998, Socjomedyczne czynniki warunkujące ryzyko zgonu osób starszych. Gerontología Polska, 6(1), 40-43.
 • Wdowiak L., Budzyńska-Kapczuk A., 2004, Wielkie problemy geriatryczne - zespoły otępienno-depresyjne. Pielęgniarka i Położna, 46 (8), 23.
 • Wells K.B., Burnam M.A., Rogers W., 1992, The course of depression in adult outpatients. Results from the Medical Outcomes Study. Archives of General Psychiatry, 49, 788-794.
 • Worach-Kardas H., 2000, Zdrowotność ludzi starszych - możliwości i bariery socjoekonomiczne zachowań prozdrowotnych, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 41-46.
 • Zanetti O., Solerte S.B., Cantoni F., 2009, Life expectancy in Alzheimer disease. Archives of Gerontology and Geriatrics, 49(1), 237-243.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.