PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 297 Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne | 225--236
Tytuł artykułu

Sądowo-lekarskie problemy przy określaniu przyczyny zgonu w przypadku osób starszych, które zmarły w niejasnych okolicznościach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Forensic Problems in Detrmining out the Cause of the Death in Old People that Have Passed Away Under Unclear Circumstances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeanalizowano materiał sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu z lat 2008-2009 i wybrano przypadki zgonów osób powyżej 60. r.ż. W oparciu o wyniki badań sekcyjnych i literaturę wyodrębniono 4 główne grupy mających wpływ na pracę medyka sądowego problemów dotyczących osób starszych, takie jak: samotność i izolacja powodujące opóźnienia w ujawnieniu zwłok i znaczny stopień zaawansowania ich zmian pośmiertnych w chwili badania, podatność na poważne obrażenia w wyniku urazów o stosunkowo niewielkiej sile, zaawansowanie współistniejących chorób przewlekłych utrudniające ustalenie ich rzeczywistego wpływu na zgon oraz łatwość występowania na zwłokach osób starszych zmian pośmiertnych. Na podstawie analizy wyników sekcji zwłok wykazano, iż problemy te znajdują swe odbicie w wynikach sądowo-lekarskich sekcji zwłok. Wymienione zagadnienia stanowią o specyficznych trudnościach w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym zgonów osób w podeszłym wieku. Znaczna częstość stwierdzanego u zmarłych z różnych przyczyn osób starszych różnego stopnia zatrucia alkoholem może wskazywać na istotność problemu nadużywania alkoholu w tej grupie wiekowej. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis have been performed of the autopsies performed in the years 2008-2009 at the Forensic Medicine Department, Medical University, Wroclaw, Poland to choose the death cases of people aged 60 years and above. Using the results of the review of the literature and the autopsy reports 4 main groups of problems influencing the forensic practitioners work, pertaining the old people, have been identified: loneliness and isolation resulting in quite a big delay in finding out corpses and advanced post-mortem changes at the time of autopsy, old people susceptibility to serious injuries resulting from even minor trauma, coexisting advanced chronic diseases complicating the decision whether or not they constituted a real cause of death and susceptibility of the old people corpses to post-mortem changes. It has been successfully connected to the forensic autopsy results. The abovementioned issues constitute the specific problems in forensic opinion giving in cases of the old people deaths. The high incidence of various level alcohol intoxication in old people who died because of various causes suggests that the problem of alcohol abuse in this age group may be of quite a big importance. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
autor
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bień B., Synak B., 2001, Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starych w Polsce w roku 2000; [w:] Problemy starzenia Wyd. AWF, Warszawa, s. 27-36.
 • DiMaio V., DiMaio D, 2003, Medycyna sądowa, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław, 522 s.
 • Drobnik J., Lenkiewicz L., Kollbek P., Susło R.,2006, Starzenie się populacji jako wyzwanie dla woj. dolnośląskiego = Ageing of the population as a challenge for Lower Silesia region Probl.Hig.Epidemiol, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego "Między profilaktyką a medycyną kliniczną". Poznań, 21-23 września 2006 r.,T.87 supl; s.107.
 • Drobnik J., Malcewicz M., Józefowski P., Susło R., Steciwko A, Starzenie się człowieka w kontekście działań rehabilitacyjnych w świetle literatury przedmiotu, 2010, "Family Medicine & Primary Care Reviev", Vol.12 no.3; s. 885-887.
 • Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., 1993, Medycyna sądowa, PZWL, Warszawa, 308s.
 • Rutkiewicz J. (red.), 1979, Geriatria, PZWL, Warszawa, 446 s.
 • Susło R., Drobnik J., Mastalerz-Migas A., Pirogowicz I., 2007, Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska, "Psychogeriatria Polska" Vol.4 nr 4; s. 237-238.
 • Susło R., Trnka J., Drobnik J., 2006, Najczęstsze przyczyny zgonów ludzi po 65. roku życia w województwie dolnośląskim [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Kowalski J. T., Szukalski P. (red.), Łódź, Zakład Demografii UL, s. 258-261.
 • Szatny Ft., Szleszkowski Ł., Susło R., Trnka J., 2004, Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T, Szukalski P (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 169-173.
 • Trnka J., Szatny H., Susło R., 2004, Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T, Szukalski P. (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-209.
 • Trnka J., Szatny H., Susło R., Szleszkowski Ł, 2004, Relacje między obrażeniami ciała odniesionymi w wyniku wypadków drogowych a zgonami osób starszych [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15-17.09.2004. Streszczenia; poz. P86 s. 66.
 • Trnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., Szatny H., 2004, Przypadki nieustalonej przyczyny zgonu w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15-17.09.2004. Streszczenia, poz. P55, s. 49-50.
 • Trnka J., Susło R., Szleszkowski Ł., 2004, Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T., Szukalski P (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-226.
 • Wiśniewska-Roszkowska K, 1987, Gerontologia dla pracowników socjalnych, PZWL, Warszawa, 158 s.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.