PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 | 155--168
Tytuł artykułu

The Transformation of Polish Rural Areas since 1989

Autorzy
Warianty tytułu
Transformacja polskich obszarów wiejskich od 1989 roku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article focuses on an analysis of factors that have influenced structural change in Polish agriculture since 1989. The Republic of Poland was the only CEE country, pre-1989, which had 70% of its agricultural land in private hands. This turned out not to be a development asset as there were mostly small subsistence farms (ca 70%) at the core of Polish agriculture. This resulted in much of the rural area (except for that located in the vicinity of cities or renowned tourist centres) being dependant, to a large extent on both low-productive agriculture and agricultural policies. Now, after almost 25 years of transformation, structural change in agriculture (and rural areas) is slowing down as a result of EU Common Agricultural and National policies. The agrarian structure, dominated by subsistence farms, remains stable (average farm size below 10 hectares, in some South-Eastern regions NUTS 2 below 5 hectares). As a result rural areas are still in need of a deep restructuring and a modernization of economic structures. (original abstract)
Artykuł ten koncentruje się na czynnikach mających wpływ na zmianę strukturalną polskiego rolnictwa od 1989 roku. Polska była jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym przed 1989 rokiem 70% ziemi rolnej było w prywatnych rękach. To nie okazało się czynnikiem prorozwojowym, ponieważ większość z tych gospodarstw (około 70%) produkuje wyłącznie na samozaopatrzenie. W rezultacie znaczne obszary wiejskie (oprócz położonych w pobliżu miast lub uznanych centrów turystycznych) są zależne od nisko produktywnego rolnictwa i wsparcia polityki rolnej. Dziś, po prawie 25 latach transformacji, zmiany strukturalne w rolnictwie (i na wsi) spowalniają wskutek oddziaływania wspólnej i krajowej polityki rolnej. Struktura agrarna, zdominowana przez farmy produkujące na samozaopatrzenie, nie ulega zmianie (średnia wielkość gospodarstwa poniżej 10 hektarów, w niektórych województwach południowo-wschodnich poniżej 5 hektarów). W efekcie obszary wiejskie nadal potrzebują daleko idącej restrukturyzacji i modernizacji struktur gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
155--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Act of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions, (legal status as of 01.01.20112), http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867685&pT =details&sP=CONTENT,objectlD,873075, [accessed 4.01.2014].
 • Batorski D., 2011: Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. [in:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (eds). Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw.
 • Czapiński J., 2011: Rodzaje wykluczenia społecznego, [in:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (eds). Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw.
 • Danecka M., 2012: Skutki uboczne pomocy społecznej, [in:] Instytucje: konflikty i dysfunkcje, M. Jarosz (ed.). Oficyna Naukowa and ISP PAN, Warsaw.
 • Gorzelak G., Kozak M.W., 2012: Country Report on Achievements of Cohesion Policy. Poland, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013, Year 2-2012, APPIJCA, ISMER1 EUROPA, http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert innovation/2012_een_task2_pl.pdf [accessed 12.04.2013].
 • Frenkel I., 2010: Ludność wiejska, [in:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, 1. Nu- rzyńska (eds). Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 • GUS, 2013: Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS (CSO), Warsaw, Olsztyn.
 • GUS BDL (2013a), Bank danych lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html7p_name =indeks [accessed 16.05.20131.
 • GUS, 2012a: Statistical yearbook of the regions. GUS (CSO), Warsaw.
 • GUS, 2012b: Statistical yearbook of agriculture. GUS (CSO), Warsaw.
 • GUS, 2012c: Production and foreign trade of agricultural products in 2011. http://www.stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_Produkcjl_hande_zagran produk_rolnymi_r_2011 .pdf [accessed 23.04.2013].
 • GUS 2008: Rocznik demograficzny. GUS (CSO), Warszawa.
 • GUS 2005: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. GUS (CSO), Warszawa.
 • GUS, 2004: Charakterystyka obszarów wiejskich. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • GUS, 2001: Rocznik statystyczny rolnictwa. GUS (CSO), Warsaw.
 • GUS, 1992a: Rocznik statystyczny. GUS (CSO), Warsaw.
 • GUS, 1992b: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990. GUS (CSO), Warsaw.
 • Halamska M., 2012: Polityka wobec wsi: dwuznaczność i dysfunkcje. [in:] Instytucje: konflikty i dyskusje, M. Jarosz (ed.). Oficyna Naukowa, Warsaw.
 • Halamska M., 2011: Wprowadzenie: wieś w wielodyscyplinarnym oglądzie, [in:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, M. Halamska (ed.). Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw
 • Halamska M., 2010: Zmiany polskiej wsi. Dynamika dwudziestolecia 1989-2009 i jej regionalne odmiany, [in:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, A. Tucholska (ed.). MRR, Warszawa.
 • Herbst M., 2012: Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej. Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 • Jarosz M., 2013: Jedna Polska? Zarys przywilejów, [in:] Polskie bieguny, M. Jarosz (ed.). 1SP PAN, Oficyna Naukowa, Warsaw.
 • Kamińska W., Heffner K. (eds), 2011: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe wizje rozwoju. Studia CXXXIII, KPZK PAN, Warsaw.
 • Kozak M.W., 2009: Agritourism and Rural Areas Development, New Problems of Tourism No 2.
 • Kozak M.W., 2012: Zróżnicowanie regionalne w Polsce na tle Europy i świata, [in:] Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, Z. Sadowski (ed.). Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN, Warsaw.
 • Kozak M.W., 2012a: Współczesne problemy rozwojowe - reakcja instytucjonalna - niespełnione nadzieje? [in:] Instytucje: konflikty i dysfunkcje, M. Jarosz (ed.). Oficyna Naukowa and ISP PAN, Warsaw.
 • MRR (Ministry of Regional Development), 2011: Raport Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony. MRR, Warsaw.
 • MRR (Ministry of Regional Development), 2012: Raport strategiczny 2012. MRR, Warsaw.
 • MRR (Ministry of Regional Development), 2010: Rozwój miast w Polsce. MRR, Warsaw.
 • MRR (Ministry of Regional Development), 2010a: Krajowa Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego. Council of Ministers, Warsaw.
 • OECD, 2011: OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011. OECD Publishing.
 • PKW (State Election Committee), wybory2011 .pkw.gov.pl, [accessed 20.04.2013].
 • PZHK [Polish Association of Horse-Breeders], 2012: Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008-2011. XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni, Maj 2012; http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/pzhk/xxvii-walny- -zjazd/, [accessed: 24.02.2013].
 • Rowiński J., 2008: Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. lERiGŻ, Warsaw.
 • Stanny M., 2010: Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich, [in:] Przestrzenne, spoleczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, M. Stanny, M. Drygas (eds). IRWiR PAN, Warsaw.
 • Tarkowska E., 2011: Polska bieda w szerszym kontekście, [in:] Polacy we wspólnej Europie, M. Jarosz (ed.). ISP PAN, Warsaw.
 • Wilkin J., 2011: Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa? [in:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, M. Halamska (ed.). Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 • Zegar J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce. Wieś i Rolnictwo No 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.