PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 39 | 53--80
Tytuł artykułu

Unijne preferencje dla państw Maghrebu w latach 1970-2005

Autorzy
Warianty tytułu
The European Union Commercial Preference for the Maghreb Countries between 1970 and 2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu będzie zatem ukazanie unijnych, powszechnych i indywidualnych preferencji handlowych dla państw Maghrebu oraz efektów tego typu rozwiązań dla wzajemnego handlu. W kolejnych etapach artykułu ukazane są preferencje przydzielane grupom państw rozwijających się, do których zalicza się Algierię, Maroko i Tunezję oraz preferencje indywidualne dla regionu i każdego państwa osobno. (fragment tekstu)
EN
Commercial preference is the key element of the European Union policy. It has been emphasized that thanks to the said preference, eliminating poverty, increase in the employment rate, diversification of industry, as well as fair distribution of profits coming from globalization will all take place. From the very concept of general and autonomous commercial preference follows its asymmetry towards a benefactor and its being of unilateral help. It cannot be said, however, that commercial preference is profitable only for the beneficiaries. Assigning export privilege to some group of developing countries, the European Union benefits from it substantially. At the same time, the increase in importance of the European Union in the world widens the gap in economic level between industrialized and underdeveloped countries. Because of their economic impotence, the Maghreb Countries need to adjust their economy to the world economy level. Commercial preference, despite its disadvantages and its being unpredictable, is un doubtedly a chance for development through commerce. Moreover, its effective use is the decisive factor for Algeria, Marocco and Tunisia to get out of their long lasting economic crisis, which is the aftermath of the colonial times. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 • Centrum Informacji Europejskiej, Polityka handlowa WE wobec krajów basenu Morza Śródziemnego , Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, grudzień 2001.
 • Centrum Informacji Europejskiej, Polityka handlowa WE wobec krajów rozwijających się objętych Powszechnym Systemem Preferencji, Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 26 luty 2006 r.
 • Commissioner Patten attends signature of Agadir Agreement - Brussels, 24 February 2004, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_I27729.pdf.
 • Deszczyński P., Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Poznań 2001.
 • DzUNr 292 z 8.11.2005 r.
 • DzU Nr 70 z 18.03.2000 r.
 • DzU Nr 97 z 30.03.1998 r.
 • Handel zagraniczny. Organizacja i technika, pod red. J. Rymarczyka, Warszawa 2005.
 • Hordyński K., Wspólnotowy system powszechnych preferencji celnych, Wspólnoty Europejskie 2002.
 • Komisja Handlu Międzynarodowego, Dokument Roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej, Parlament Europejski, 31.01.2006 r.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Dziesiąta Rocznica Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, COM (2005) 139 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 12 kwiecień 2005.
 • Leal de Prada I., Deka J., Euro-Med association agreements, Implementation Guide, Reflex F, Bruksela, 30 lipiec 2004.
 • Marks J. , High Hopes and Low Motives: the New Euro-Mediterranean Partnership Initiative, Mediterranean Politics, vol. 1, no. 1/1996.
 • Michalski R., Euro-śródziemnomorskie pochodzenie towarów, Monitor Prawa Celnego i podatkowego, Grudzień, nr 12 (137/2006).
 • Michałek J. J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje handlowe, PWN, Warszawa 2002.
 • Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005.
 • Milczarek M., Przemiany w krajach Maghrebu i ich wpływ na bezpieczeństwo i stabilizację regionu Morza Śródziemnego, www.arabia.pl/content/view/281434/2/, 11/2005.
 • Ministerstwo Gospodarki, Generalny System Preferencji Celnych (GSP) Unii Europejskiej, w: Handel Zagraniczny, 10 styczeń 2007.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.
 • Narody Zjednoczone, Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 2002.
 • Polski Podręcznik Celny, rozdział 7.00.00, Służba Celna, (zm. nr l/marzec 2005).
 • Prebisch R., International Trade and Payments in an Area of Coexistence. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, w: World Trade Trends and Patterns, International Bank for Reconstruction and Development, Washington 1961.
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (COM(2004)0699 - COM(2005)0043 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)), Strasburg, 10.03.2005.
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie utworzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu, (2006/2173(lNI).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Komunikatu Komisji skierowanego do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego: Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i rozwój zrównoważony: rola systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006-2015 (COM(2004)461.
 • Rozporządzenia Rady wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (COM(2004)0699 - COM(2005)0043 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)), Strasburg, 10.03.2005, poprawka, punkt 1 preambuły.
 • Rozporządzenie (WE) nr 3281/94 z dnia 19 grudnia 1994 r., W sprawie stosowania czteroletniego planu ogólnych preferencji taryfowych (1995-1998) w odniesieniu do niektórych produktów przemysłowych pochodzących z krajów rozwijających się, art. 6.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. .wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych, Sekcja 3, Art. 12, Dziennik Urzędowy UE, LI 69/1.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005, Sekcja 2.
 • Rozporządzenie Rady nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001, O stosowaniu systemu generalnych preferencji taryfowych w okresie od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2005.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.
 • Sochacka K., System ogólnych preferencji celnych Unii Europejskiej na lata 2006- 2015, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Analiz, Biuletyn nr 63, 8 września 2005.
 • Świerkocki J., bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej, Łódź 1998.
 • The Barcelona process, five years on ¡995-2000, EC Luksemburg 2000.
 • Trade relations between the European Union and the developing countries, European Commission, Brussels, 1995.
 • UE - Maghreb Agreements, European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation with the support of the European Commission, styczeń 1998.
 • Układ Euro-Śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, Rozdział II.
 • Wyrzykowska-Kawecka E., Mroczek W., Synowiec E., Analiza porównawcza korzyści z układu stowarzyszeniowego Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz z systemu preferencji celnych (GSP), Studia i Materiały - Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, nr 38, Warszawa, Październik 1992.
 • Zając J., Gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego, Studia Europejskie, 4/2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.