PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 40 | 25--46
Tytuł artykułu

Strategiczne cele polityki pieniężnej na tle ewolucji krzywej Phillipsa

Warianty tytułu
Strategic monetary policy tragets on the background of Philips Curve Evolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji krzywej Phillipsa i jej wpływu na układ strategicznych celów polityki pieniężnej. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części oraz wstępu i podsumowania. W pierwszej rozpatrywana jest kwestia wyodrębnienia strategicznych celów polityki pieniężnej od całokształtu celów polityki gospodarczej. Wskazane zostały przesłanki takiego działania oraz wymieniono parametry gospodarcze, które są wykorzystywane w praktyce bankowości centralnej jako cele strategiczne polityki pieniężnej. W drugiej części przedstawiona została uproszczona ewolucja krzywej Phillipsa oraz jej wpływ na układ celów polityki pieniężnej. Omówiono trzy etapy ewolucji. Po pierwsze, oryginalną krzywa Phillipsa, posiadającą ujemne nachylenie zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Po drugie, krzywą Phillipsa w kontekście oczekiwań adaptacyjnych, która reprezentuje obecny konsensus w ekonomii. Po trzecie, krzywą Phillipsa w kontekście oczekiwań racjonalnych. Konsekwencje poszczególnych kształtów tej krzywej zostały przedstawione w punkcie trzecim. W ostatniej zasadniczej części opracowania zaprezentowane zostały najnowsze badania i doświadczenia w zakresie koncepcji krzywej Phillipsa i układu celów polityki pieniężnej, w tym dla gospodarki polskiej. (fragment tekstu)
EN
Now, monetary policy in many countries in the whole world is based on strategy (framework). Most important component of strategy are targets (or single target - especially price stability). Choice of them determines the type of monetary policy strategy. We are able to point out some factors that influence choice and sequence of strategic monetary policy targets. One of them is the Phillips theory of economics. The main aim of this article is to present Phillips curve evolution and its influence on sequence of strategic monetary policy targets. For realize this aim, article is divided into three basic parts, introducing and concluding remarks. In the first part strategic targets of monetary policy are pointed out. Author discusses issue, how to separate them from the whole of economic policy targets. In the second part evolution of Phillips curve is presented. This consists of: original Phillips curve; Phillips curve in the context of adaptative and rational expectations. The shape of Phillips curve indicates sequence of monetary policy targets. In the last part author characterizes present reaserches and experiences on Phillips curve and strategic monetary policy targets, especially low inflation circumstances and the case of Poland are analyzed. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Akerlof G. A., Dickens W. T., Perry G. L., Near-Rational Wage and Price Setting and the Optimal Rates of Inflation and Unemployment, Brooking Papers on Economic Activity 2000, vol. 1.
 • Akerlof G.A., Dickens W.T., Perry G.L., The Macroeconomics of Low Inflation, Brookings Papers on Economic Activity 1996, vol. 1.
 • Barro R.J., Inflation and Economic Growth, Bank of England Quarterly Bulletin, May 1995.
 • Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 • Bludnik I., Szulc R., Wallusch J., , Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej, Z. B. Romanow (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Błaszczyk P., Wpływ niskoinflacyjnej polityki banku centralnego na rozwój przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, K. Pająk (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Bruno M., Does Inflation Really Lower Growth?, Finance & Development, September 1995.
 • Brzoza-Brzezina M., Kłos B., Kot A., Łyziak T., Hipoteza Neutralności Pieniądza, Materiały i Studia NBP nr 142, Warszawa 2002.
 • Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, B. Guzik (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Ibaragi H., Mourougane A., Is There a Change in the Trade-Off Between Output and Inflation at Low or Stable Inflation Rates? Some Evidence in the Case of Japan, OECD Economics Department Working Paper No. 379, OECD Publishing, 2004.
 • Khan M. S., Senhadji A. S., Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth, IMF Working Paper, International Monetary Fund, June 2000.
 • Romański A., Spory wokół krzywej Phillipsa, s. 36, 37, w: Inflacja, W. Litewski (red.), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, nr 146, Kraków 1993.
 • Kowalski T., Polityka gospodarcza a opóźnienia, w Tarajkowski J. (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2005.
 • Kydland F., Prescott E., Rules Rather than Discretion The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy 85, June 1977.
 • McCandless G. T., Weber W. E., Some Monetary Facts, Federal Reserve Bank of Mineapolis Quarterly Review, Summer 1995.
 • Mishkin F. S., A. S. Posen, Inflation Targeting Lessons from Four Countries, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, August 1997, Vol. 3, No. 3.
 • Motley B., Growth and Inflation A Cross-Country Study, Center for Economic Policy Research, Stanford University, 1994.
 • Muth J. F., Rational expectations and the theory of price movements, Econometrica, July 1961, 29, 3, s. 316, za Kowalski T., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa-Kraków 2007.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Stanners W., Is Low Inflation an Important Condition for High Growth?, Cambridge Journal of Economics 1993, nr 1.
 • Stone M. R., Bhundia A. J., A New Taxonomy of Monetary Regimes, IMF Working Paper, International Monetary Fund, October 2004.
 • Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa, luty 2003.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa, wrzesień 1998.
 • Tomala J., Podstawy polityki wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych A. P., Wyd. WSE w Poznaniu, Poznań 1968.
 • Why price stability?, Herrero A. G., Gaspar V., Hoogduin L., Morgan J., Winkler B. (red.), First ECB Central Banking Conference, Frankfurt, Germany, November 2000.
 • Wojtyna A., Ewolucja Keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wojtyna A., Inflacja a wzrost gospodarczy, Ekonomista 1996, nr 3.
 • Wypłosz C., Do We Know How Low Should Inflation Be?, w: Why price stability?, First ECB Central Banking Conference, Frankfurt, Germany, November 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.