PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 70 | nr 126 | 7--23
Tytuł artykułu

Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009-2011

Warianty tytułu
Presentation of Other Comprehensive Income in the Financial Statements of Selected Public Companies in Poland in 2009-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywisty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejsze-go artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowi-tych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnianych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całkowitych). Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1) oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009-2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidualnym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takiego sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania po-szczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach. (abstrakt oryginalny)
EN
Other comprehensive income is a new economic category, being now tested in practice. It is necessary to investigate the practical aspects of presentation of other comprehensive income in the statement of com-prehensive income. The main objective of this paper is to examine what form of presenting other com-prehensive income in the statement of comprehensive income has been chosen by Polish listed compa-nies, what is the relevance of comprehensive income and the average number of items presented in other comprehensive income by the surveyed public companies (the structure of other comprehensive income). The research method used in the article includes literature studies, analysis of regulations concerning statements of comprehensive income (mainly IAS 1) and analysis of financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards by selected Polish public companies for the years 2009-2011. The results show that in practice the presentation of information on other comprehen-sive income varies considerably between the companies, which creates difficulties in making compara-tive analysis; it is necessary to search for relevant data in multiple notes. (original abstract)
Rocznik
Tom
70
Numer
Strony
7--23
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
  • Bek-Gaik B. (2012), Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym -podejście standardowe czy indywidualne?, [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis", seria "Folia Oeconomica", nr 263, s. 65-88.
  • Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa, s. 325-341.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr l Prezentacja sprawozdań finansowych (2007), [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5.06.2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) l oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.