PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 | 11--19
Tytuł artykułu

Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej literaturze przedmiotu coraz częściej termin "zasoby ludzkie" jest zastępowany określeniem "kapitał ludzki", co może wskazywać na świadomość rangi i znaczenia czynnika ludzkiego w dobie uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto rozpowszechnia się pogląd, że wiedza, kompetencje i zdolności pracowników są postrzegane jako wartości, które umożliwiają zdobycie i utrzymanie trwałej, a także trudnej do podważenia przewagi konkurencyjnej1. Umiejętne zarządzanie pracownikami polega na świadomym inwestowaniu w rozwijanie ich wiedzy i kompetencji oraz efektywnym wykorzystywaniu tkwiącego w ludziach potencjału intelektualnego. Ważne jest, aby dostrzegać i rozumieć, że każdy człowiek jest indywidualną jednostką, posiadającą własną świadomość, określone cechy osobowości, predyspozycje, zdolności, wiedzę, doświadczenia i kompetencje, które wnosi ona do organizacji. Różnorodność pracowników może być źródłem sukcesu i wymiernych korzyści dla organizacji, jeśli potrafimy nią skutecznie zarządzać. Głównym celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takich warunków pracy i modelu kultury organizacyjnej, w których ludzie zyskują szansę wspólnego uczenia się, wzajemnego dzielenia się wiedzą, co w rezultacie prowadzi do lepszego wykorzystania ich talentów i zdolności. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arredondo P., Successful Diversity Management Initiatives: A blueprint for planning and implementation, Sage Publications Ltd., Londyn, 1996.
 • BillingY.D., Sundin E., Form Managing Equality to Managing Diversity: A Critical Scandinavian Perspective on Gender and Workplace Diversity, [w:] A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle (red.), Handbook of Workplace Diversity, SAGE Publications, Londyn 2006.
 • Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kobieta i biznes" 2009, nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2009.
 • Durska M., Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i biznes" 2009, nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2009.
 • Dietz G., Multiculturalism, interculturality and diversity in education, Vaxmann Verlag, 2009.
 • Gryszko M., Projekt "Gender Index", [w:] Podręcznik trenerski: Zarządzanie Firmą Równych Szans, EQUAL, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008. M. Gryszko, Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Roch Remisko B., Wolsa M., Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • Kieżun W., Państwo sprawne i życzliwe, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Kieżun W., Drogi i bezdroża polskich przemian, Ekotv, Warszawa 2011. G. Kirton, A.M. Greene, The Dynamics of Managing Diversity. A critical aprroach, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2010.
 • Klarsfeld A.(red.), International Hahdbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton 2010.
 • Kuciński J., Nauka o państwie i prawie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.
 • Lisowska E. (red.), Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 • Nielsen L.B., Nelson R.L.(red.), Handbook of Employment Discrimination Research: Rights and Realities, Springer, Dordrecht 2005.
 • ThomasR., Building on The Promise of Diversity: How we can move to the next level in our workplace, communities, and our society, AMACOM, Nowy Jork 2006.
 • W. Walczak, Dwuznaczna rola komitetu nominacyjnego. O projekcie ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, "Przegląd Corporate Governance" 2011, nr 1, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2011.
 • Walczak W., Organizacyjno-prawne aspekty nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, "Przegląd Corporate Governance" 2010, nr 2, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2010.
 • Walczak W., Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów - ramy prawne i praktyka, "Przegląd Corporate Governance" 2010, nr 1, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2010.
 • Walczak W., Formy i przejawy dyskryminacji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Wrench J., Diversity Management and Discimination, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2007.
 • Amershi B., Holmes S.,. JablonskiH., , Keil M., Lüthi E., Matoba M., Poradnik szkoleniowy: zarządzanie różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, International Society for Diversity Management, Komisja Europejska 2007, http://sfrs.pl.
 • Mazur M., Diversity management, czyli zarządzanie różnorodnością, Projekt "Siła wiedzy", http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-humanistyczne.
 • Ugryn T., O równości w zarządzaniu różnorodnością, Projekt "Świętokrzyska firma równych szans", źródło: http://sfrs.pl
 • Diversity, http://www.diversity.com.pl/baza-wiedzy.
 • Kapitał ludzki, http://www.kapitalludzki.gov.pl.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 2011 r. Nr 36 poz. 181), http://isap.sejm.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.