PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. nr 9 Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 | 429--439
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital and Poverty Issues in post-State-owned Farms Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedstawiono tylko wybrane wyniki badań dotyczące sytuacji życiowej i materialnej badanych. Podmiotem badań są byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), zamieszkujący wieś Księży Dwór, zlokalizowaną w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego w gminie Działdowo. We wsi mieszka 840 osób w 172 gospodarstwach domowych, z czego 35 to gospodarstwa rolne, rolników indywidualnych, a 137 to gospodarstwa popegeerowskie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w jej realizacji posłużono się techniką badawczą zwaną kwestionariuszem wywiadu (face-to-face). W styczniu 2005 r. przeprowadzono badania wśród byłych pracowników PGR. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1989-2004. Badania empiryczne miały bowiem charakter dynamiczny. Zawarte w kwestionariuszu wywiadu pytania dały możliwość analizy interesujących zjawisk z okresu poprzedzającego badania, jak i ich predykcję na podstawie planów, ocen i oczekiwań respondentów. Zakres przedmiotowy obejmował warunki życia i stopień ubóstwa rodzin w 129 badanych gospodarstwach popegeerowskich. (fragment tekstu)
EN
The paper shows that education and intellectual flexibility currently determine the professional position of employees much stronger than in the socialist system. In the market economy former employees of State-owned farms possessing specific mentality developed during work in the State-owned sector in agriculture, possessing narrow qualifications and usually a very low level of education in their vast majority found themselves in the lost positions within the social - economic system of our country. Coherent, long-term comprehensive actions are needed to solve the problems of former State-owned farms communities. The efforts of institutions established and authorized to take up initiatives aiming at improvement of the situation of former State-owned farms should also be integrated and coordinated. Particular attention should be focused on preventing inherited unemployment and poverty in the young generation, which already exists today. It seems that good education is the only opportunity for social advancement. As a consequence, there is the need to support all activities aimed at improvement of education for children and youth from former State-owned farms to improve the quality of human capital and increase competitiveness of such people in the labor market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Atamańczuk K., Inwestowanie w kapitał ludzki, Edukacja i Dialog, nr 4, Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe, (http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/1996/04/inwestowanie.html, 06.06.2005).
 • Becker G. S., Human Capital, New York, 1975, s. 71.
 • Blaug M. Metodologia ekonomii, Państwowe Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 1995.
 • Domańska L. Deprywacja potrzeb byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, Toruń 2003.
 • Gucwa-Leśny E. Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Morody, Wyd. Naukowe Scholar, 2002.
 • Jarecki W. Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, pod red. D. Kopycińskiej, Wyd. PTE, Szczecin 2003, http://mikro.univ.szczecin/bp/pdf, 06.06.2005).
 • Kleer J. Rynek jako mechanizm różnicujący gospodarkę i społeczeństwo, [w:] Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i stan nauk ekonomicznych w Polsce, UW, 2000.
 • Kordos J. Komentarze w sprawie linii i mierników ubóstwa, [w:] Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1996.
 • Metelska-Szaniawska K., Milczarek D., Polityczne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych - przykłady badań empirycznych, [w:] Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, pod red. J. Wiklina, UW, 2004.
 • Młokosiewicz M., Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, D. Kopycińskiej, Wyd. PTE, Szczecin 2003, http://mikro.univ.szczecin//bp/pdf, 06.06.2005).
 • Niedzielski E. Marginalizacja środowisk popegeerowskich - przejściowe zjawisko czy trwały proces?, [w:] Środowiska popegeerowskie - diagnoza stanu, UWM, Olsztyn 2001.
 • Wilkin J., Instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego. Referat wygłoszony na Konferencji Jubileuszowej z okazji 10-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie, pt. Przekształcenia strukturalne gospodarki na przełomie wieków. Olsztyn 25.05.2005 r.
 • Kurowski P. Minimum socjalne, minimum egzystencji, grudzień 2004 r., "Polityka Społeczna" 2005, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.