PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju | 54--62
Tytuł artykułu

Shadow banking na rynku usług finansowych

Warianty tytułu
Shadow Banking on financial services market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania rynku bankowości równoległej w kontekście dostępu do kredytu bankowego i podejmowanego przez banki arbitrażu regulacyjnego. Scharakteryzowano rynek instytucji parabankowych z uwzględnieniem jego polskiej specyfiki. Szczególną uwagę zwrócono na problem ryzyka, jakie generuje funkcjonowanie instytucji znajdujących się na marginesie regulacji i nadzoru, oraz próby uregulowania równoległego sektora bankowego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents selected issues of functioning of shadow banking in terms of access to bank loans as well as regulatory arbitrage which is taken by banks. The article characterizes the shadow banking market regarding its Polish specificity. Attention is paid to the problem of risk generated by the functioning of institutions that exist at the margins of regulation and supervision, and attempts to regulate the parallel banking sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Anderloni L., Carluccio E.M., Access to Bank Account and Payment Services, [in:] L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio, (eds.),New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2007.
 • Dziawgo D.,Obsługa klienta masowego, [w:] M. Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Enhancing the Monitoring of Shadow Banking, ECB Monthly Bulletin, February 2013.
 • Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclision, European Commission, Manuscript completed in March 2008.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Policy Press, Bristol 1999.
 • Kłopotliwe parabanki, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/921706.html (30.10.2013).
 • Koźliński T., Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, referat na konferencję nt. "Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce?", NBP, Warszawa 2010.
 • Księżopolski R., Finansowanie potrzeb konsumenckich przez para banki w Polsce, [w:] G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Lastra R.M., Legal Fundations of International Monetary Stability, Oxford-New York 2006.
 • Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, "Zarządzanie i finanse", Zeszyty Naukowe nr 4/2012, t. II, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
 • Matysek-Jędrych A., System finansowy - definicje i funkcje, "Bank i Kredyt" 10/2007.
 • Parabanki - niby banki?, "Nowe Życie Gospodarcze" 5/2012.
 • Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H., Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, Working Paper no 458/2010.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r.
 • Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation Recommendations of the Financial Stability Board, Financial Stability Board 2011.
 • Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2009.
 • Ustalenia KSF i rekomendowanie działania w odniesieniu do Instytucji parabankowych, Komitet Stabilności Finansowej, 16 sierpnia 2012.
 • Waliszewski K., Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym w gospodarce, [w:] G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Zaleska M., Szara bankowość, "Gazeta Bankowa" 9/2012.
 • Zielona księga. Równoległy system bankowy, Komisja Europejska, COM(21012) 102 final, Bruksela, 19.03.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.