PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 (37) Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw | 109--139
Tytuł artykułu

Wybrane rozwiązania opodatkowania małych przedsiębiorstw - ocena i proponowane kierunki zmian

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Taxation of Small Enterprises - Review of Regulations and Proposed Guidelines for Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorcy, podejmując decyzje gospodarcze, muszą uwzględniać wiele uwarunkowań rynkowych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Jednym z nich jest system podatkowy. Podatki kształtują zachowania i sytuację finansową przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych. W literaturze ekonomiczno-finansowej przeważają rozważania dotyczące opodatkowania dużych przedsiębiorstw. Problemy obciążeń fiskalnych, które niewątpliwie wywierają istotny wpływ na egzystencję i rozwój małego przedsiębiorstwa, nieczęsto są podejmowane przez teorię finansów w sposób systematyczny. (fragment tekstu)
EN
This article presents and evaluates the most important solutions concerning taxation on small enterprises in Poland. The author first discusses selected issues that are of importance for these enterprises in light of fiscal charges, particularly the option to choose the adequate form of taxation on income (general principles at progressive or linear scales, lump-sum tax on registered income, flat rate tax). Next, detailed regulations related to income tax and tax on goods and services are addressed. In conclusion, the author formulates some proposals for changes in taxation of small enterprises in Poland.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Famulska T., Zmiany w VAT w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w aspekcie finansów przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 546 (Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne I).
 • Felis P., Wpływ podatku od towarów i usług na sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), SGH, Warszawa 2006.
 • Felis P., Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2009.
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego - zarys modelu referencyjnego dla Polski [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2007.
 • Ickiewicz J., Niektóre strategie podatkowe i parapodatkowe jako specyficzne źródło i formy finansowania małych przedsiębiorstw [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, A. Bogus, M. Wypych (red.), Difin, Warszawa 2007.
 • Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lata 2004-2012, Ministerstwo Finansów, 2013, www.finanse.mf.gov.pl.
 • Jamroży M., Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, S. Wrzosek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Politechnika Poznańska, Poznań 1997.
 • Model podatkowy MSP. Zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza, rekomendacje, Rada Programowa PKPP Lewiatan, Warszawa 2013.
 • Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2011.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, raport Ministerstwa Finansów, załącznik B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2012.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Żabiński A., Bariery w wykorzystaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą [w:] Finanse przedsiębiorstwa, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2005.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, ze zm.
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930, ze zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807, ze zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.