PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 (37) Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw | 9--25
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship in Poland in Light of Global Entrepreneurship Monitor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość jest istotnym czynnikiem życia społeczno-gospodarczego, stąd nie dziwi zainteresowanie tym zjawiskiem wielu środowisk, które proponują różne jego definicje. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przedsiębiorczości, zakresu pojęciowego, a także zagadnienia pomiaru jej poziomu w Polsce obecnie. Zebrane dane zostaną poddane analizie i porównane ze stanem z 2004 r., tj. okresu, w którym wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Okazją do takiej analizy jest publikacja raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) z 2013 r., przedstawiającego wieloaspektowe ujęcie stanu przedsiębiorczości w Polsce i w innych krajach uczestniczących w projekcie. Było to kolejne uczestnictwo naszego kraju w badaniu według metodologii GEM. Wcześniejsze odbyły się w roku 2011 i 2012 - po 7 latach przerwy, licząc od 2004 r. (fragment tekstu)
EN
The article looks at the questions related to the entrepreneurship and small and medium enterprises in Poland in light of international surveys. First, the relevant definitions are provided. Next, the author discusses the data from Global Entrepreneurship Monitor, an international study conducted by a consortium of universities in order to analyse the level of entrepreneurship in various countries. Its rationale, methodology and outcomes are also presented in the article. The main focus is placed on the case of Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • Bacławski K., Koczerga M., Zbierowski P., Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004. Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 • Bagiński J., Kłosowski D., Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, "Problemy Jakości" 2003, nr 10.
 • Blanchflower D., Oswald A., Measuring Latent Entrepreneurship Across Nations, http://www.dartmouth.edu/~blnchflr/papers/EntrepLeague.pdf.
 • Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 • Bratnicki M., Węcławska D., Tarnawa A., Zbierowski P., Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, PARP, Warszawa 2013.
 • Bratnicki M., Zabierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Brdulak J., Jakubik P., Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2010.
 • Desai S., Measuring Entrepreneurship in Developing Countries, "UNU-Wider Research Paper" 2009, nr 10.
 • Dollinger J.M., Entrepreneurship Strategies and Resources, Prentice Hall, Upper Sadlle River, New Yersey 1999.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 • Gołębiowski G., Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2.
 • Gołębiowski G., Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, seria "Monografie i Opracowania" nr 565, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Janczewski J., Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, T. Rachwał, Z. Zioło (red.), seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków 2005.
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, K. Jaremczuk (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2003.
 • Kapusta F., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006.
 • Khalil E., Entrepreneurship and Economic Theory, "MPRA Paper" 2006, nr 501.
 • Kuczowiec J., Źródła przedsiębiorczości - pochodzenie przedsiębiorców i przyczyny podejmowania działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 427.
 • Łuczka T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, T. Łuczka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Mikołajczyk B., Piotrowska-Marczak K., Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle strategii lizbońskiej, J. Bieliński (red.), CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Raczyk A., Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, T. Rachwał, Z. Zioło (red.), seria "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Nowa-Era, Warszawa-Kraków 2009.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20112012, A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa 2013.
 • Szarucki M., Motywy przedsiębiorczości w Polsce i Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10.
 • Walczak W., Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.