PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 44 | 51--72
Tytuł artykułu

Operacje otwartego rynku i nadpłynność polskiego sektora bankowego w świetle realizacji założeń polityki pieniężnej NBP po 2003 r. - lata 2004-2006

Autorzy
Warianty tytułu
Open Market Operations and Polish Banking Sector Overliquidity in Reference to Implementation of Polish Monetary Policy Guidelines for the Years 2004-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł rozpoczyna się krótką charakterystyką istoty nadpłynności, przedstawieniem warunków rynkowych prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce w badanym okresie oraz wynikających stąd założeń strategii polityki pieniężnej po 2003 r. Przedstawiono tutaj rolę operacji otwartego rynku jako głównego narzędzia służącego do walki z nadpłynnością sektora bankowego. W dalszym ciągu scharakteryzowano przebieg polityki otwartego rynku w latach 2004-2006 i ich skutki dla pozycji płynności banków. Zakończenie stanowi próbę wyciągnięcia wniosków. (fragment tekstu)
EN
Polish monetary policy from its beginning in the early '90s was determined by the increasing overliquidity effect. The strategy of the central bank was at first focused not only on the low inflation rate but also on the currency exchange rate. Apart from this, another aim was also keeping monetary aggregates on the desired level. This was not the best solution from the theoretical point of view and the practical one as well. Launching the direct inflation target strategy in 1999 was a huge change according to the previous situation. The success in reducing the banking sector overliquidity between 1999 and 2003 was to be repeated and even strengthened in the next period - this was one of the assumptions in the new scene of the strategy launched in 2004. Unfortunately, the determinants independent on the influence of the central bank, such as e.g. EU donations causing the net purchase of the foreign currencies by NBP and decreasing level of the government deposits have strengthened the overliquidity effect. This happened despite the wide use of the open market operations and numerous facilities which was applied in order to widen the access to the open market operations not only for the biggest and most active banks. The paper presents the basic determinants of the overliquidity effect in the years 2004-2006 according to the realization of the guidelines of the midterm monetary policy after 2004. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Drop J., Wojtyna A., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów, NBP, "Materiały i Studia" 2001, nr 118.
 • Duwendag D., Ketterer K., Kósters W., Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 • Grabowski D., Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, "Bank i Kredyt" 1999, nr 7.
 • Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005.
 • Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2005 roku, NBP, Warszawa 2006.
 • Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2006 roku, NBP, Warszawa 2007.
 • Jaremko M., Wiśniewski M., Wpływ polityki stóp procentowych na nadpłynność sektora bankowego, Zeszyty Naukowe nr 26, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Knakiewicz Z., Marszałek P., Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 899, Wrocław 2001.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dn. 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Przybylska-Kapuścińska W., Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności, w: Studia z bankowości centralnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyt Naukowy 52, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Operacje otwartego rynku w Polsce w latach 1993-2002, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 4.
 • Raport roczny NBP za 1999 rok, NBP, Warszawa 2000.
 • Sprawozdanie z wykonania polityki pieniężnej w 2002 r., NBP, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1993 r., NBP, Warszawa 1994.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r., NBP, Warszawa 2002.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2002.
 • System finansowy w Polsce, red. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Szpunar P., Tymoczko T., Czy możliwe jest przejście do fazy niedoboru płynności w polskim sektorze bankowym, w: Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005, red. E. Pietrzak, A. Sławiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa 1998.
 • Uchwała 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r.
 • Uchwala nr 66/2005 Zarządu NBP z dnia 9 grudnia 2005 r.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polski (DzU z 1989 r., nr 74, poz. 439).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym banku Polskim (DzU z 1997 r., nr 140, poz. 938).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.