PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 195--209
Tytuł artykułu

Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Estimation of the Value at Risk of the Investment Funds Portfolio
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wartości zagrożonej oraz wybranej metody jej szacowania. Określenie możliwej straty, którą można ponieść ze względu na zmiany cen rynkowych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym, przy określonym poziomie tolerancji i w określonym czasie, jest bardzo ważne dla instytucji rynku finansowego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera definicję oraz klasyfikację ryzyka. Druga przedstawia koncepcję wartości zagrożonej. W trzeciej zaprezentowany został dwuwymiarowy model diagonalny BEKK oraz sposób wyznaczenia wartości zagrożonej na podstawie uzyskanych prognoz warunkowej średniej, wariancji oraz kowariancji. Część czwarta jest poświęcona metodom oceny jakości oszacowanej wartości zagrożonej i jej jednodniowych prognoz. W ostatniej części zamieszczono rezultaty przeprowadzonego oszacowania wartości zagrożonej portfela składającego się z dwóch wybranych, polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych.
EN
The paper is focused on the issue of the Value at Risk and the chosen method of its estimation. Identification of a possible loss that may be incurred due to the changes in the market prices of financial instruments in a given investment portfolio, taking account for a certain tolerance level at a particular time, is of vital importance to the financial market. The paper is divided into five parts. The first part contains the definition and classification of risk. The second part presents the concept of Value at Risk. The third part shows the two-dimensional diagonal model BEKK and a method of estimating the VaR based on the forecasts of conditional mean, variance and covariance. The fourth section reviews the methods of assessing the quality of Value at Risk and its one-day-ahead forecast. The final last part includes the results of the estimation of Value at Risk of two-component portfolio consisting of two selected Polish joint stock investment funds.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--209
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Christoffersen P., Pelletier D., Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach, ,,Journal of Financial Econometrics'' 2, 2004, nr 1
  • Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków 2009
  • Engle R.F., Kroner K.F., Multivariate Simultaneous Generalized Arch, ,,Econometric Theory'' 11, 1995, nr 1, s. 127
  • Gabryelczyk K., Truszkowski J., Celowość inwestowania w polskie fundusze akcji - analiza empiryczna, w: S. Buczek, A. Fierla (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2006
  • Papla D., Piontek K., Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-GARCH w pomiarze ryzyka metodą VaR, w: W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a polski rynek, t. 2 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1088), Wrocław 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.