PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 367--395
Tytuł artykułu

Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się

Warianty tytułu
Economic Freedom and Democracy and Economic Growth in Transition Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zależności między wolnością polityczną (demokracją) i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się. Artykuł składa się z następujących części: 1) przegląd wyników badań dotyczących zależności między wolnością polityczną i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach rozwiniętych i transformujących się; 2) charakterystyka demokracji i wolności gospodarczej w 25 krajach transformujących się w okresie 1990-2011; 3) analiza ekonometryczna z wykorzystaniem testu przyczynowości Grangera i wnioski. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w krajach transformujących się demokracja i wzrost gospodarczy nie były konkurencyjnymi celami rozwoju. Wolność gospodarcza pozytywnie wpływała na tempo wzrostu gospodarczego. Zwiększanie wolności politycznej szło zwykle w parze ze zwiększaniem wolności gospodarczej. Kraje o dużym zakresie wolności politycznej oferują szeroką wolność gospodarczą i odwrotnie: w krajach o represyjnym systemie politycznym wolność gospodarcza jest niska. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to analyse the relationship between political freedom (democracy) and economic freedom and economic growth in transition countries. The paper is organized as follows: 1) literature review about relationship between political and economic freedom and economic growth in developed and transition countries; 2) the description of democracy and economic freedom in 25 transition countries in 1990-2011; 3) verification of the causality relationship in the Granger sense and conclusions. According to the research, in transition countries, democracy and economic growth are not competitive goals of development, and economic freedom has a positive impact on economic growth. Usually the changes in political and economic freedom took place at the same time. Countries of a significant scope of political freedom also offer a lot of economic freedom, and vice versa: in countries where the political system is repressive, the level of economic freedom is low. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
367--395
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., Institutions as a Fundamental Cause of Long--run Growth, w: Handbook of Economic Growth, t. 1A, red. P. Aghion, S.N. Durlauf, Elsevier, 2005.
 • Ali A.M., Crain W.M., Institutional Distortions, Economic Freedom, and Growth, "Cato Journal" 2002, nr 3.
 • Arellano M., Bover O., Another look at the instrumental variable estimation of error-components models, "Journal of Econometrics" 1995, nr 1.
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 • Bank Światowy, Doing Business. Methodology, http://www.doingbusiness.org/methodology (dostęp: 16.06.2012).
 • Barro R.J.,^4 Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government, NBER Working Paper Series, nr 2855,1989.
 • Barro R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countńes, "Quarterly Journal of Economics" 1991, nr 2.
 • Barro R.J., Democracy and Growth, "Journal of Economic Growth" 1996, nr 1.
 • Barro R.J., Determinants of Democracy, "The Journal of Political Economy" 1999, nr 6.
 • Barro R.J., Rule of Law, Democracy, and Economic Performance, w: Index of Economic Freedom 2002, The Heritage Foundation, 2002.
 • Barro R.J., Mc świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, Second Edition, The MIT Press, Cambridge, 2004.
 • Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J., Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Haven & London 2007.
 • Berggren N., The Benefits of Economic Freedom. A Survey, "The Independent Review" 2003, nr 2.
 • Besley T, Kudamatsu M., Making Autocracy Work, Development Economics Discussion Paper Series 48, London School of Economics and Political Science, 2007.
 • Bhagwati J.N., Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities, "The Journal of Political Economy" 1982, nr 5.
 • Bhagwati J.N., Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship?, "Review of Development Economics" 2002, nr 6.
 • Blundell R., Bond S., Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" 1998, nr 87.
 • Burkhart R.E, Lewis-Beck M.S., Comparative Democracy: The Economic Development Thesis, "The American Political Science Review" 1994, nr 4.
 • Calvo M.B., Sánchez-Robles B., Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin-America, "European Journal of Political Economy" 2003, nr 3.
 • Carlsson E, Lundstróm S., Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects, "Public Choice" 2002, nr 3-4.
 • Cheung S.N.S., The Curse of Democracy as an Instrument of Reform in Collapsed Communist Economies, Contemporary Economic Policy, kwiecień 1998.
 • Collier P., Wars, Guns, and Votes. Democracy in Dangerous Places, HarperCollins, New York 2009.
 • Dahl R., O demokracji, SIW Znak, Krakow 2000.
 • Dawson J.W., Causality in the Freedom-growth Relationship, "European Journal of Political Economy" 2003, nr 19.
 • de Haan J., Siermann C.L.J.,v4 Sensitivity Analysis of the Impact of Democracy on Economic Growth, "Empirical Economics" 1995, nr 20.
 • de Haan J., Siermann C.L.J., Further Evidence on the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth, "Public Choice" 1998, nr 3-4.
 • de Melo M., Denizer C, Gelb A., From Plan to Market: Patterns of Transition, w: Macro-economic Stabilization in Transition Economies, The World Bank, Transition Economics Division, Policy Research Working Paper 1866,1997.
 • de Melo M., Denizer C, Gelb A., Tenev S., Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, The World Bank, Development Research Group, Policy Research Working Paper 1564,1996.
 • de Schweinitz K., Industrialization, Labor Controls and Democracy, "Economic Development and Cultural Change" 1959, nr 4.
 • de Vanssay X., Spindler Z.A., Freedom and Growth: Do Constitutions Matter?, "Public Choice" 1994, nr 3-4.
 • Democracy Index 2012. Democracy at a Standstill, A Report from the Economist Intelligence Unit, http://www.eiu.com
 • Diamond L., Economic Development and Democracy Reconsidered, w: Reexamining Democracy, red. G. Marks, L. Diamond, Sage Publications, Newbury Park, London 1992.
 • Doucouliagos H., Ulubasoglu M., Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis, School of Accounting, Economics and Finance, School Working Paper - Economic Series 4, 2006a.
 • Doucouliagos H., Ulubasoglu M., Economic Freedom and EconomicGrowth: Does Specification Make a Difference?, "European Journal of Political Economy" 2006b, nr 1.
 • Easton S.T., Walker M.A., Income, Growth, and Economic Freedom, AEA Papers and Proceedings 1997, nr 2.
 • Eicher T, Schreiber T, Institutions And Growth: Time Series Evidence from Natural Experiments, Working Papers, University of Washington, Department of Economics, 2005.
 • Elgstrom O., Development and Democracy. Gains and Gaps, w: Development and Democracy. What Have We Learned and How?, red. O. Elgstrom, G. Hyden, Routledge, London-New York 2003.
 • Falcetti E., Raiser M., Sanfey P., Defying the Odds: Initial Conditions, Reforms and Growth in the First Decade of Transition, European Bank for Reconstruction and Development, Working Paper 55, 2000.
 • Farr W.K., Lord R.A., Wolfenbarger J.L., Economic Freedom, Political Freedom, And Economic Weil-Being: A Causality Analysis, "Cato Journal" 1998, nr 2.
 • Feng Y., Democracy, Governance, and Economic Performance. Theory and Evidence, The MIT Press, Cambridge MA, London 2003.
 • Fidrmuc J., Liberalization, Democracy and Economic Performance during Transition, Center for European Integration Studies (ZEI), Working Paper 5, 2000.
 • Fidrmuc J., Democracy in Transition Economies: Grease or Sand in the Wheels of Growth?, Center for European Integration Studies (ZEI), Working Paper 9, 2001a.
 • Fidrmuc J., Economic Reform, Growth and Democracy During Post-communist Transition, Center for European Integration Studies (ZEI), University of Bonn; CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague; Centre for Economic Policy Research (CEPR), Working Paper 372, London 2001b.
 • Fischer S., Sahay R., The Transition Economies after Ten Years, IMF Working Paper 30,2000.
 • Fraser Institute, Economic Freedom of the World Data, http://www.freetheworld.com/data-sets_efw.html (dostęp: 16.06.2012).
 • Freedom House, Freedom in the World, 2012, http://www.freedomhouse.org/report-types/ freedom-world (dostęp: 16.06.2012).
 • Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006.
 • Galenson W., 'Introduction', w: Labor and Economic Development, red. W. Galenson, Wiley, New York, 1959.
 • Gerring J., Bond P., Barndt W.T., Moreno C., Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective, "World Politics" 2005, nr 57.
 • Glapiński A., Kapitalizm, demokracji i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Alo-isa Schumpetera, SGH, Warszawa 2003.
 • Goldsmith A.A., Democracy, Property Rights and Economic Growth, "Journal of Development Studies" 1995, nr 2.
 • Goldsmith A.A., Economic Rights and Government in Developing Countries: Cross-National Evidence on Growth and Development, "Studies in Comparative International Development" 1997, nr 2.
 • Granger C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, "Econometrica" 1969, nr 3.
 • Greif A., Commitment, Coercion, and Markets: The Nature and Dynamics of Institutions Supporting Exchange, w: Handbook of New Institutional Economics, red. C. Menard, M.M. Shirley, Springer, Berlin 2008.
 • Gwartney J., Holcombe R., Lawson R., The Scope of Government and the Wealth of Nations, "Cato Journal" 1998, nr 2.
 • Gwartney J., Holcombe R., Lawson R., Economic Freedom and the Environment for Economic Growth, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1999, nr 4.
 • Gwartney J., Lawson R., What Have We Learned from the Measurement of Economic Freedom?, in: The Legacy of Milton and Rose Friedman's Free to Choose, Federal Reserve Bank of Dallas, Dallas 2004.
 • Haggard S., Pathways From the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, Cornell University Press, Ithaca 1990.
 • Halperin M.H., Siegle J.T., Weinstein M.M., The Democracy Advantage. How Democracies Promote Prosperity And Peace, Routledge, London-New York 2005.
 • Hanke S.H., Walters S J.X., Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey, "Cato Journal" 1997, nr 2.
 • Hanson J.R., Prosperity and Economic Freedom. A Virtuous Cycle, "The Independent Review" 2000, nr 4.
 • Harrington J., The Commonwealth of Oceana (1656), w: The Commonwealth of Oceana and A System of Politics, red. J.G.A. Pocock, Cambridge University Press, Cambridge 1992, http://books.google.pl (dostęp 12.11.2012).
 • Hayek F.A., The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1944, wydanie polskie, Droga do zniewolenia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003.
 • Heckelman J.C., Economic Freedom and Economic Growth: A Short-Run Causal Investigation, "Journal of Applied Economics" 2000, nr 1.
 • Heritage Foundation, 2012 Index of Economic Freedom. Methodology, 2012, http://www. heritage.org/index/book/methodology (dostęp: 16.06.2012).
 • Hernández-Cata E., Liberalization and the Behavior of Output During theTtransition from Plan to Market, International Monetary Fund, Working Papers 53, 1997.
 • Hewlett S.A., Human Rights and Economic Realities: Tradeoffs in Historical Perspective, "Political Science Quarterly" 1979, nr 3.
 • Hewlett S.A., The Cruel Dilemmas of Development: Twentieth Century Brazil, Basic Books, New York 1980.
 • Hobbes T., The English Works, t. 3 (Leviathan) (1651), http://oll.liberryfund.org/ EBooks/ Hobbes_0051.03.pdf (dostęp: 02.10.07).
 • Hodgson G.M., Institutions, Recessions and Recovery in the Transitional Economies, "Journal of Economic Issues" 2006, nr 4.
 • Human Development Report 2002. Deepening Democracy in a Fragmented World, United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York-Oxford 2002.
 • Huntington S., The Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven 1968.
 • Huntington S., Nelson J., No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Harvard University Press, 1976.
 • Hyden G., Development and Democracy: an Overview, w: Development and Democracy. What Have We Learned and How?, red. O. Elgstróm, G. Hyden, Routledge, New York 2003.
 • Justesen M.K., The Effect of Economic Freedom on Growth Revisited: New Evidence on Causality From a Panel of Countries 1970-1999, "European Journal of Political Economy" 2008, nr 3.
 • Kleer J., Jednoczesność tworzenia gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego - zaleta czy wada?, w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Krueger A.O., The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review" 1974, nr 3.
 • Kurzman C, Werum R., Burkhart R.E., Democracy's Effect on Economic Growth: A Pooled Time-Series Analysis. 1951-1980, "Studies in Comparative International Development" 2002, nr 1.
 • Lipset S.M., Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, "The American Political Science Review" 1959, nr 1.
 • Marelli E., Signorelli M., Economic Growth and Structural Features of Transition: Theoretical Framework and General Overview, w: Economic Growth and Structural Features of Transition, red. E. Marelli, M. Signorelli, Palgrave MacMillan, 2010.
 • Marshall M.G., Jaggers K., Gurr T.R., Polity IVProject. Political Regime Characteristics and Transitions. 1800-2010. Dataset Users' Manual, Center for Systemic Peace, 2011.
 • Murtin F., Wacziarg R., The Democratic Transition, NBER Working Paper, nr 17432,2011.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Olson M., Dictatorship, Democracy, and Development, "The American Political Science Review" 1993, nr 3.
 • Olson M., Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Basic Books 2000.
 • Piątek D., Kukułka A., Transformacja a wzrost gospodarczy - konkluzje, w: Liberalne przesłanki polskiej transformacji, red. nauk. W. Jarmołowicz, K. Szarzeć, PWE, Warszawa 2011.
 • Popov V, Shock Therapy Versus Gradualism: The End of the Debate (Explaining the Magnitude of Transformational Recession), "Comparative Economic Studies" 2000, nr 1.
 • Przeworski A., Alvarez M.E., Cheibub J.A., Limongi E, Democracy and Development. Political Institutions and Weil-Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Press, New York 2009.
 • Przeworski A., Limongi E, Political Regimes and Economic Growth, "Journal of Economic Perspectives" 1993, nr 3.
 • Rao V, Democracy and Economic Development, "Studies in Comparative International Development", zima 1984-85.
 • Rodrik D., Institutions for High-quality Growth: What They Are and How toAcquire Them, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 2370, 2000.
 • Rodrik D., Growth Strategies, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 4100, 2003.
 • Scully G.W., Slottje D.J., Ranking Economic Liberty Across Countries, "Public Choice" 1991, nr 2.
 • Sen A., Democracy as a Universal Value, "Journal of Democracy" 1999, nr 3.
 • Sirowy L., Inkeles A., The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review, "Studies in Comparative International Development" 1990, nr 1.
 • Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), wydanie polskie, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Snowdon B., Globalisation, Development and Transition. Conversations with Eminent Economists, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2007.
 • Staehr K., Reforms and Economic Growth in Transition Economies: Complementarity, Sequencing and Speed, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition BOFIT, Discussion Papers 1, 2003.
 • Staehr K., Tamazian A., Vadlamannati K.C., Political Determinants of Economic Reforms in the Post-Communist Transition Countries, MPRA Paper No. 15960, 2009; http:// mpra.ub.uni-muenchen.de/15960/ (dostęp: 25.03.2011).
 • Szarzec K., Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Tavares J., Wacziarg R., How Democracy Affects Growth, "European Economic Review" 2001, nr 45.
 • Torstensson J., Property Rights and Economic Growth: An Empirical Study, "Kyklos. 1994", nr 2.
 • Trebilcock M.J., Mota Prado M., What Makes Poor Countries Poor? Institutional Determinants of Development, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2011.
 • Vega-Gordillo M., Alvarez-Arce J. L., Economic Growth and Freedom: a Causality Study, "Cato Journal" 2003, nr 2.
 • Weede E., Economic Freedom and Development: New Calculations and Interpretations, "Cato Journal" 2006, nr 3.
 • Weingast B.R., The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law, "American Political Science Review" 1997, nr 2.
 • Windmeijer F.,A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-step GMM Estimators, "Journal of Econometrics" 2005,1.
 • Wolf H.C., Transition Strategies: Choices and Outcomes, Princeton Studies in International Finance 85,1999.
 • Wu W., Davis O.A., The Two Freedoms, Economic Growth and Development: An Empirical Study, "Public Choice" 1999, nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.