PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju | 162--170
Tytuł artykułu

Rynkowe mechanizmy w ochronie klimatu w Unii Europejskiej i w Polsce

Warianty tytułu
Market Mechanisms in Climate Protection in the European Union and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona środowiska jest istotną częścią zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie mechanizmów rynkowych jest kompatybilne z zasadami gospodarki rynkowej. Mechanizmy rynkowe nie powstają samoistnie, wymagają wielu decyzji o charakterze politycznym. Mechanizmy te określają formy, zakres oraz kolejność działań związanych z zadaniami na rzecz ochrony środowiska. Artykuł przedstawia istotę mechanizmów rynkowych wykorzystywanych w procesie redukcji gazów cieplarnianych w UE. W artykule wymienia się mechanizmy rynkowe wspomagające realizację postanowień Protokołu z Kioto: mechanizm wspólnych wdrożeń - JI, mechanizm czystego rozwoju - CDM, mechanizm handlu emisjami - ET. Mechanizmy te dają możliwość obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pozwalają osiągnąć pożądaną redukcję emisji tych gazów w skali globalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental protection is an essential part of sustainable development. The use of market mechanisms is compatible with the principles of the market economy. Market forces do not arise spontaneously, they require many decisions of political nature. These mechanisms determine the form, scope and sequence of activities related to the tasks to protect the environment. The article presents the essence of market mechanisms used in the process of the reduction of greenhouse gas emissions in the EU. The article mentions market-based mechanisms supporting the implementation of the Kyoto Protocol: Joint Implementation Mechanisms - JI, the Clean Development Mechanism - CDM, Emissions Trading Mechanism - ET. These mechanisms make it possible to reduce greenhouse gas emissions and help achieve the desired reduction in emissions of these gases on the global scale.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu. pl, Warszawa 2011, s. 58-59.
  • Dyduch J., Ewolucja wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 166.
  • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych.
  • Graczyk A., Graczyk A.M., Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE, Warszawa 2011, s. 81.
  • Sachs J., Nasze wspólne bogactwo, Ekonomia dla przeludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 88.
  • Smol E., Metodyka wraz z przykładowym obliczeniem limitu krajowej emisji gazów cieplarnianych dla Polski na lata 2013-2020, KASHUE. KOBIZE, Warszawa 2010, s. 8-9.
  • Soliński B., Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.